ACİL GELİŞME: AMSTERDAM, APELDOORN,TROUW? KİM DOĞRU?


  • Kayıt: 31.01.2021 19:05:57 Güncelleme: 31.01.2021 19:14:44

ACİL GELİŞME: AMSTERDAM, APELDOORN,TROUW? KİM DOĞRU?

Ali Develioğlu

Apeldoorn`da bugün korona önlemlerine karşı gösteri var. `Kahve içmeye` ismini takmış göstericiler! Geçen hafta bazı gruplar çok zarar verdiler. Yağma ve şiddet olayları üzerine bu gösteriler aleyhinde güçlü kamuoyu oluşmuştu.

Ama Apeldoorn belediye başkanı Ton Heerts bugünkü gösterilere izin verdi. Göstericilerin mesafe, maske önlemlerine uymaları şartıyla. Ayrıca polis tüm kentte olağanüstü durum önlemleri aldı. Belediye başkanının izin gerekçesi şu: gösteri yapmak ANAYASAL bir haktır.

Göstericiler Amsterdam`a da başvurdular. Ama Amsterdam belediyesi farklı tavır aldı, `gösteri ANAYASAL haktır` demedi, İZİN VERMEDİ. Yani Amsterdam`da bugün gösterilere izin yok!

O zaman şu soru doğuyor: HANGI BELEDİYE HAKLIDIR?

Anayasa bir ülkenin temel kurallarıdır. Hiçbir yasa, kanun hükmünde düzenleme, yasa değişikliği, yerel ya da ülkesel kararlar ANAYASAYA AYKIRI OLAMAZ! Anayasasız ülke kaostur, , herkes keyfine göre haraket eder! Anayasa Apeldoorn için de, Amsterdam içinde ayni. Şimdi ne olacak? Hangi karar doğru? Bunlardan biri demokratikse, diğeri değil. İki zıt kararın ikisi de demokratik olamayacağına göre!!! Ki bu durum Türkiye`de de hep tartışma konusu oluyor.

Buna benzer bir diğer çok önemli gelişme: Wilders`ın ırkçı PVV partisi ANAYASAYA GÖRE YASAKLANMALI MI yoksa YASAKLANMAMALI MI? Hollanda anayasasının 1. maddesi ayrımcılık ve ırkçılığı YASAKLIYOR. Wilders`ın PVV`sinin çoğu politikası bu 1. maddeye ters düşüyor.

TROUW gazetesi dün PVV`nin anayasaya aykırılık nedeniyle kapanmasını tartışmaya açtı. `PVV Anayasayı İhlal Ediyor` başlıklı başyazısıyla! Gazeteci İlhan Karaçay`ın Türkçe duyurduğu bu güncel gelişmede CDA`nın tavrı da ilginç: Trouw`ya göre yeni CDA başkanı Hoekstra, Wilders ile koalisyonun kapısını aralayan laflar ediyor! Şimdiye kadar mümkün değildi!

EĞER BU KAPI ARALANACAK OLURSA, MART SECIMLERİNDEN SONRA WILDERS`LI IRKÇI BİR KOALİSYON KAÇINILMAZ OLUR!

TROUW gazetesi ayni yazıda ayrıca, 1998 yılında, PVV öncesi ırkçı CP`86 adlı partinin anayasaya aykırılık nedeniyle kapandığını da belirtiyor.

Bu yeni gelişmeler önümüze şu soruları koyuyor:

Gösteri hakkı ANAYASAL bir hak ise Amsterdam mı, yoksa Apeldoorn Belediyesi mi doğrudur?

ANAYASAYA AYKIRILIK nedeniyle Wilders`ın PVV`si kapatılmalı mıdır?

APELDOORN belediyesi ve TROUW gazetesi anayasayı savunmuş, Amsterdam belediyesi ve Wilders anayasayı ihlal mi etmişlerdir?

Ve son soru: ANAYASA `DEMOKRASİ SÜSÜ` OLSUN DİYE Mİ VARDIR?