Her Endama Göre Uygun Elbise


  • Kayıt: 01.04.2021 21:40:28 Güncelleme: 01.04.2021 21:40:28

Her Endama Göre Uygun Elbise

Nejat SUCU

Bazı insanlara, sanki doğuştan bir endam, uygunluk, boy, pos ve güzellik vermiştir yüce Rabbim deriz arkasından. Bazen de olağanüstü güzelliklerinin kişinin endamı ile övünmek için güzel güzel hikayeler anlatırız. Bazen o kişinin gözleri, bıyıkları veya saçlarıdır.

Almanlar bıyıklarımı keseceklerdi, ben kesmem dedim ve Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. “Bizim İbrahim doğacak diye “O sene Niğde Vilayeti’nin, Nevşehir Kazası’nın Göre Köyün’de ne koyunlar kuzu, ne de ekinler başak verdiler“

Benim burada anlatacağım, Hollanda’da var olan sosyal ve ticari faaliyetlerin hazırlık aşamasından başlayan ve finans desteklerinin araştırılmasında geçen dönem için var olan fonların araştırılması ve bulunmasıdır.

Şehir, bölge ve ülkesel Avrupa Birliği fonlarından var olan imkanları ne kadar kullanabiliyoruz? 
40 Yıldır Hollanda’da Türkiye için ayrılan fonlardan, ne Florin, ne Mark, ne Dollar ne de Avro gördük. Her dönem her iktidarın fırsatçıları olsa da, onlar bazı desteklerden faydalansalar da biz belirli bir destek görmedik.

Bu saatten sonrada belirli bir beklentim yok.

Artık, yönümüzün Hollanda olması gerektiğini yaza yaza ben de Hollanda’yı 1.sınıf vatan olarak görmek, duymak ve yaşamak gerektiğine inanır oldum ve savunur oldum.

Benim ulusçu ve milli duruşum nerede diye sorarsanız

1984 Sosyal Akademide, Dini akımlar diye bir dersimiz vardı. Zengin dinler ve inançlar konusunda Hollanda’da ben Protestan Kiliselerden Reformcu Kilise Birliği’ni ev ödevi olarak seçmiştim. (Gereformeerde Kerk in Nederland).

Arkadaşın birisi, Hollanda’da yaşayan Musevileri, 1590 İspanya Musevileri ve Portekiz Maronolarının olduğunu bilmekteyiz. Sosyal Akademi de arkadaşın daveti üzerine gelen 25 bin Hollandalı Musevi‘nin yaşadığı Hollandaca konuşan Haham bir çift söz etmişti.

Hiçbir zaman unutmadım. Ne demişti? 
Eğer Hollanda’da ikinci Dünya Savaşında’ki gibi Musevi düşmanlığı ve Musevilere karşı soykırım hareketi olursa, çantamı alır memleketim “ İsrail’e “giderim demişti.

Benim o anda dikkatimi çekmişti. Dedesinin dedesi Hollanda’da doğan ve büyüyen bir Musevi, sadece tatilden tatile gördüğü İsrail’e “Benim vatanın diyebiliyordu “.

Evet aradan 36 yıl geçti. Vatan dedikleri İsrail’in arkasında yüzde yüzlük bir ulusçu ve milliyetçi duruşları hiç değişmedi Hollanda İsrail oğullarının duruşu.

Benim ise dedelerim ve dayılarım

Yemen’de, Halep’te, Flistin’de, Gelibilu’da, Galiçya’da ve Şark’ta ve Garp’ta şehit oğlu şehit bir neslin torunu ben, Hollanda’lı bir Musevi’den daha daha ulusçu ve milli bir duruşumun olması gerekir.

Bütün şehitlerimiz saygı ve minnetle anıyoruz.

Saygılarımla.