Toplumsal Çalışmalar, Toplumla Yapılır!...


  • Kayıt: 07.05.2021 10:15:39 Güncelleme: 07.05.2021 10:15:39

Toplumsal Çalışmalar, Toplumla Yapılır!...

Nejat Sucu

Yaşamda gayet doğal ve olağan olan, toplumsal, bir birey ve toplumun bir parçası olarak birbirlerinden ayrılmayan ama çok zamanda birbirlerine karşı kutuplaşmış grupların varlığını Hollanda’da 2000 yıllarından sonra hissettik, duyduk, gördük ve yaşadık. Ama hiçbir zaman yaşamamış gibi inkarcı politikalarla olanla devam etmeye çalıştık.

Nedir sorun? Aslında Türk toplumunun yeterli olmasa da, sahip olduğu toplumsal statüsü, istihdam, konutlar ve devlet hizmetlerinde bulunması, 2000 yıllarına göre daha iyi durumda.

Seçilen metot? Bana göre seçilen metot değişti ve 2000'li yılları öncesi devlet ve göçmenlik politikaları sona erdirildi ve değişik değişik isim verebileceğimiz uygulamalar ise ; İsteyene, canı isterse uyum politikaları, Alta kalanın canı çıksın, Ya bu diyardan gidersin, ya da bu Deve‘yi güdersin, Uymayan ve katılmayan dışarıda kalır, politikaları destek ve uygulama buldu.

Ya göçmenler ne yaptı? 


Korku, kimliğini, geleceğini, erimekte olduğunu gören göçmenlerin bir kısmı suyun akışına kendini bırakarak erimeye devam etmekte. Belirli bir süre eriyen şeker gibi kaybolacak bir grup göçmenler (Asimile). Veya kendi kabuğuna çekilerek (veilige nest/ güvenli yuva), kendi inancına ve etnisitene uygun olanlarla birlikte yaşamak.

Biz buna, bazen entegrasyon, asimilasyon, akültürasyon bikültürasyon, tarnskültürasyon ve participasyon diye terimlerde bulmak mümkün, Bazen katılım ve kabul toplumu olarak değerlendirmekte mümkün.

Hepinizle hemfikir olduğum bir konu var Katılmayan (meedoen) kabul görmeyen (meetelllen) toplumsal dinamik, hak, hukuk ve paylaşımın dışında kalır ve kendi etnik adacığını (Eilandje / Getto/ Varoş) oluşturur ve bu da belirli bir süre sonra, geri kalmışlığın, toplumsal dışlanma ve milli servetten pay alamamayı getirerek etnisite bir toplumsal soruna dönüşür. Bunu Amerika’nın birden fazla devletlerinde görmekteyiz.

Uzman gruplar Bireysel başarı ve bireysel katılımda bireysel bencil beyinler yaşamın farkındalar. Yaşamdan pay almak, iyi ve kaliteli yaşamak ve gelecekte tam vatandaşlığa giden yolda (Het Volwaardige burgerschap) epeyce olumlu yol aldıkları kesin. Yol almak istemeyenlere ve alamayanlara bir sözümüz var. Onların köklerine geri dönme istekleri İnşallah bir gün gerçekleşir.

Sevgilerimle,

Nejat Sucu