Bu İstihdamın İçini Kim Dolduracak?


  • Kayıt: 28.07.2021 10:22:01 Güncelleme: 28.07.2021 10:24:43

Bu İstihdamın İçini Kim Dolduracak?

Nejat Sucu

Uzun zamandır takip ediyorum. Hollanda girişimcileri her türlü birikimi, devlet desteğini ve banka kredilerini kullanarak yatırımlarına devam ediyorlar. İstatistiklere ve var olan raporları okumaya da gerek yok. Birkaç gün Hollanda’nın en uzun mesafesi olan 400 kilometreyi 5 defa tekrarlar, Hollanda’yı boydan boya gezerek nasıl bir yapılanma ve sanayideki büyümeyi çıplak gözle görmek mümkün.

2040 yılında 2 milyon sağlık çalışanı gerekli

Evet, Hollanda’nın önemli tavsiye kurum Sosyal Ekonomik Kurulu (De Sociaal-Economische Raad (SER) Mart 2020 yılında Hollanda hükümetine vermiş bulunduğu raporda; Hollanda’nın 2040 yılında 2 milyon sağlık çalışanına ihtiyacının olacağını ve bu konuda gerekli olan ekonomik tedbirlerin almasını istemişti.

Sağlık sektörü renk değiştiriyor

Son 10 yılda sağlık geleneksel sektöründe çalışan ikinci ve üçüncü nesil göçmenlerin sayısında gözle görülür bir artış gözlenmekte. Amsterdam ve Rotterdam gibi şehirlerde ikamet edenlerin oranı yüzde 50’den fazlası Batılı ve Doğulu göçmen kökenli.

Gelecek yıllarda, göçmenlerin çocuklarının daha fazla sağlık sektöründe çalışacaklarını şimdiden söyleyebiliriz. İlk anda özel iş büroları aracılığıyla çalışanlar zamanla süresiz (vast ) iş aktine sahip olacaklar. Nüfus değişimi ve göçlerin devam ettiğini de göze alırsak, sağlıkla çalışan ve hizmet alan göçmenlerin yüzdesinde artış kaçınılmaz.

Aslında Hollanda toplumunun başka çareleri de yok.

Yaşanan toplu göçler

Sevecen kardeş Afgan halkının çocukları yine göç ve umut yolculuğunda. Niçin ve kimin için savaştığı belli olmayan, ülkeyi dünyanın en fakir ülkesi sıralamasına sokan yüzyıldır devam eden feodal kabile ve inanç savaşları halkın topluca göçünü yollara düşürdü.

Umudun yolculuğunda hedef var!..

Her insan gibi güvenli bir gelecek, başlarını sokacakları bir konut, aş, iş ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir yaşanır ülke. Tercihleri belli Batı Avrupa ülkeleri, Hollanda ve Almanya.

Asıl mesele olan arz ve talep

Var olan yatırımı çekeği için, yeni insan kaynakları, çalışan yeni bir genç nesil gelecekte gerekli. Kimler derseniz mazlum Afgan halkının çocukları ve torunları gelecekte Hollanda’nın ucuz iş gücünü tedarik edecek iş ve insan gücü kaynağı.Tabii ki sağ ve salim yolunu bulan ve ulaşan için.

Geride kalanları ne bekliyor?

Belki gelecek yıllarda sıkça Yemen’de ve Afganistan’da acil gıda yardım programlarını göreceğiz sosyal medyadan. Biz de her Kurban Bayramın da bir Kurban göndererek huzursuz olan ruhlarımızı gelecek Kurban bayramına kadar huzurlu kılacağız. Tabii ki bir insanın görevi bundan ibaret ise.

Sağlıcakla kalın.

Nejat Sucu