2050‘ye Kadar 216 Milyon İklim Göçü ve Göçmeni Beklenmekte!..


  • Kayıt: 15.09.2021 13:39:38 Güncelleme: 15.09.2021 13:40:08

2050‘ye Kadar 216 Milyon İklim Göçü ve Göçmeni Beklenmekte!..

Nejat SUCU

Dünya Bankası’nın hazırlamış bulunduğu “İklim ve göç “araştırmasının verilerine göre, gelecek yıllarda yerküremizde 216 milyon insanın doğdukları topraklardan, iklim değişiminin etki ve sonuçlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı göçmen ve mülteci olarak başka bir şehir ve ülkeye yerleşecekleri beklenmekte.

Göçün en fazla gerçekleşeceği kıtalar Afrika ve Asya olarak beklenmekte. 

Göçmen çalışanlar (Trekarbeiders) ve iklim mültecileri (Klimaatvluchtelingen) Ülkemizin bütün kapı ve pencerelerini kapatalım, ne yaparsak yapalım gelecek yıllarda toplu göçmenlerin, bilgi, iklim mülteci ve işçi göçlerini engellemek mümkün görünmüyor. 

Yaşamda en büyük sorun açlık ve susuzluk. 

Bizim nesil bilmez ama, anlatılanlardan ne derece zor ve anlatılması mümkün olmayan dramlara sebep veren açlık, susuzluk ve kıtlık,Tabii ki, insan daha iyi bir gelecek, güvenli bir yaşam aş, iş ve başını sokacağı bir konuta sahip olmak ister. Bunun yanında çocuklarına kaliteli bir eğitim, sağlık ve sosyal güvence göç edilen ülkeleri de belirlemekte. 

Çok lafın kısası, bizler çok çok üreterek, bir değil 3 tane konuta sahip sahip olduğumuz evrenin doğal balansına ihanet ettik. Bir düşünün, ekmeği, suyu ve geleceği olmayan  lüks binaları. Ne değeri olabilir ki taş yığınının?. Keşke daha az sayısal bir dünya nüfusuna ve daha adaletli bir paylaşım mekanizmasına sahip olsaydık, daha dengeli bir doğal yaşam ile daha çok mutlu olur. Hele bir silaha giden milyarlar dolarlar olmasaydı. Bütün açları doyurur ve bugün göç, fakirlik ve açlık diye bir sorunumuz olmazdı. Nüfusu azalan ve çok üreten Avrupa için bir çözüm Hollanda'nın bi Atasözü var; “ Birisinin ölümü, bir diğerinin ekmediği ( De een z'n dood is een ander z’n brood “ .  Hollanda ve Avrupa Birliği ülkelerinde nüfusun yeterli derecede artmaması nedeniyle gerekli olan iş gücü ve insan kaynaklarını kim bilir zorunlu göçe zorlanan İklim göçmen ve mültecilerin çocukları ve torunları dolduracak.

Sevgi ve saygılarımla.