Hollanda’nın Ekonomik ve Sosyal Analizi


  • Kayıt: 08.11.2021 15:56:27 Güncelleme: 08.11.2021 15:56:27

Hollanda’nın Ekonomik ve Sosyal Analizi

Mustafa NEJAT Sucu

Hollanda tarihinde görülmemiş olumlu bir gelişme nedir ?

Hollanda’da uzun yıllar göçmenlerin istihdam ve işsizlik sorunları ile mücadele eden Hollanda hükümetleri, geçen yıllarda var olan eğitim, işsizlik ve istihdam sorunlarına çözüm için, uzun yıllar ekstra gerekli olan ilgi, rehberlik ve yatırımı yapmışlardı.

Bu arada benimde bireysel olarak uzmanlık ve çalışma alanıma girmesi dolayısıyla uzun yıllar eğitim, meslek eğitimleri, iş ve istihdam projelerinde görev aldım. Bilerek ve isteyerek uzun yıllar olumlu katkılarımın olduğu inancındayım.

2021 yılının ikinci çeyreğindeki ( Nisan – Temmuz ) olumlu gelişmeler ?

Hollanda’da bildiğimiz gibi işsizlik oranı düşmekte ve sağlık, inşaat ve teknik gibi onlarca sektörde kalifiyeli eleman açığı her geçen gün büyüyerek ekonomiye sekte vuracak sorun olmakta.

Hollanda Merkezi İstatistik Büro 'su ( CBS ) verilerine göre; Hollanda ‘da Haziran 2021 sonu itibariyle, Hollandalılarda işsizlik oranı yüzde %0,4 düşerek yüzde %2, 7 olarak gerçekleşti. Batı ülkelerinden gelen göçmenlerdeki işsizlik oranı yüzde %0,1düşerek yüzde 4 olarak gerçekleşti.

En büyük işsizlikte düşüşün gerçekleştiği, Türk ve Faslıların da aralarında bulunduğu Batılı olmayan göçmenlerde yüzde %1,9 oranında düşüş göstererek yüzde %6 olarak gerçekleşti,

Uzun yıllar önce ( 1984 – 2000 ) Faslı ve Türk'lerin ( %35 ) issiz olduğunu biliyoruz ve 2014 yılında Batılı olmayan göçmenlerdeki işsizlik oranı yüzde % 16 iken bugün yüzde % 6 olması Türk toplumuna Hollanda yeni umutlar ve gelecek vaat ediyor.

İşveren kaşımıza ve gözümüze hayran değil

İşverenler, gerekli olduğu için, arz ve talep mekanizması Türk’lerin lehine olumlu işlemekte. Eğitimli, kalifiyeli ve aranan elemanlar olduğumuz sürece kaliteli bir yaşam için iyi kazanmamız mümkündür.

İş pazarında sorunlarımızda var

Son yıllarda oran olarak Türk’ler ve Faslılar Hollanda’ lı emsallerine göre daha da fazla serbest meslek sahibi (ZZP ‘er ) ve özel istihdam görevlileri olarak çalışıyorlar. Son yıllarda bile, Türk gençlerinin meslek eğitimlerini diplomasız olarak iş pazarına katılma oranı Hollanda’lı emsallerine göre 3 kat daha fazla. Türk gençlerinin eğitim programlarını takip etme ve tamamlamada gerekli destek ve yardım verilmelidir.

Kültür değişimi ( Cultuuromslag ) 

En önemlilerinden birisi ise, artık Hollanda’nın bir parçası olduğumuzu ve Hollanda’nın yeni Baba vatan ( vadersland ) ve Türkiye’nin Anavatan (Moedersland ) olduğunu kabul etme zamanın geldiğini söylemekte yarar var.

Siz, içeriğini nasıl doldurursanız doldurun, O sizin bileceğiniz bir eğitim. Bazen yanılıyorum ama uzun yıllar olumlu ve “MUTLU “ söylevlerim meyvelerini vermeye başladı. Ne mutlu bana ne mutlu sizlere.

Saygılarımla