Entelektüel Fakirliğimiz


  • Kayıt: 24.12.2021 11:07:23 Güncelleme: 24.12.2021 11:07:39

Entelektüel Fakirliğimiz

Mustafa Nejat

Yasalar, kamuoyu, basın, politik, vakıflar ve lobi grupları Hollanda’nın politik gündemini belirledikleri kesin. Çoğu zaman adaletli ve etik olmasa da geneli kabul ettiği kurallara ve yasalara uymak yaşanan toplumsal barışın kalıcı olmasını sağlar. Her ne nedenle, kurallara uymayan içinde toplumsal yaptırımlar vardır.

Tabii ki hiçbir toplumda bireylerin, grupların, etnik ve inanç grupları o ülkenin yasalarının dışında ve üstünde yaşam hakkı bulması mümkün değildir.

Her Avrupa ülkesi gibi Hollanda’da ülkede yasal var olan grupların “ Paralel yönetim “ oluşturmasını engelleyecektir. Hiçbir birey ve grup yasalar nezdinde yasaların dışında değildir.

Duymuyoruz, okumuyoruz ve tartışmıyoruz.

Evet, dikkatimi çeken birden fazla toplumsal gelişmelere karşı ve taraf olmak. Artık toplumu ve genelini ilgilendiren toplumsal gelişmeleri, olayları ister olumlu ister olumsuz olsun konuşamıyoruz ve önyargısız tartışma ortamı yaratamıyoruz.

Neden mi ?

Toplumsal hizmet sunan özel ve tüzel kişi ve kurumlar siyasileştiği ve partizanlaştığı zaman, toplumsal ilişki ve birey devlet ilişkileri sorgulanır hal alır. O zaman güven ortamının devamı aranır.

Entelektüel fakirlik.

Evet toplumsal korkularımız, öz eleştiri ve evrensel düşünce ekseninden uzaklaşan bir toplum olarak entelektüel fakirlik içindeyiz. Belli ki belirli bireysel korkularımız, bireysel zenginliklerimizi kaybetme korkularımız var. Sahip olmadığız zenginliklerimizden korumak ütopya ve ütopiktir. Evet, galiba kalıplaşmış ve kutuplaşmış düşünsel kültürünün kabuğunu kırarak hür ve doğru düşünceye giden yolu bulamadık.

Kesin doğruculukta yoktur !

Hiç bilim ve ilim teorisinin kesin doğruculuğu yoktur. Birde insanın bireysel, yüzeysel ve dünya lüks yaşamı gündeme geldiği zaman bugün doğru bildiklerimiz yarın yanılgı ve yanlış olabilir. Onun doğru bildiklerimizi çokta yüceltmemek, putlaştırmamak ve kutsallık kazandırmamak gerek.

Sevgi ve saygılarla gününüz aydın olsun.