Hollanda Belediyeleri ve Çok Bilinmeyen Diğer Sosyal Ödenek Kanunları


  • Kayıt: 24.12.2021 23:55:14 Güncelleme: 24.12.2021 23:55:14

Hollanda Belediyeleri ve Çok Bilinmeyen Diğer Sosyal Ödenek Kanunları

Nejat SUCU

Belediyelerde genelde belediyelerin uygulamakla zorunlu oldukları Sosyal Geçim Yardımı Ödeneklerini / Bijstand/ Participatie uitkering ) biliyor ve anlatmaya çalışıyoruz.

Halk sigortalarının bir kısmını yürütmekle yetkili ve sorumlu olan Hollanda’da var olan 352 Belediye’nin Sosyal Kasaları ( Sociale Zaken ) birden fazla Halk sigortalarını (Volksverzekeringen ) uygulamaktadır.

Son yıllarda, toplumsal uyum ve katılım sürecinde bizlerin iş, eğitim, çalışma ve istihdam alanlarında Hollandalılara benzediğimiz ve geçen yıllarda çokta kullanmadığımız uygulamaları artık kullanacağız.

Bu uygulamalar hangileridir ?

1. Uzun süreli, kısmi iş göremez ve yaşlı çalışanlar için gelir temini uygulaması IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) ;

--Ödenek almak için belirli şartları vardır.

Bunlar nelerdir ?

--İşsiz kalındığı an, 50 yaş ve üzerinde olmak,

--1 Ocak 1965 tarihînden önce doğmuş bulunmak,

--Aynı zamanda kısmi İş göremez ve işsiz olanlar içinde geçerlidir.

2--Sosyal Geçim yardımından en önemli farkı nedir ?

Bijstand denen sosyal geçim yardımından farkı ise, IOAZ ‘in mal, mülk taşınır ve tanışmaz servetin değerlendirmeye tutulmamasıdır. Bijstand denen sosyal geçim yardımının aksine başvuruda bulunan vatandaş, mal ve mülk araştırmasına tabii tutulmaz

3. Uzun süreli, kısmi iş göremez ve yaşlı serbest meslek sahipleri için gelir imkânı uygulaması DeIOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

Şartları nelerdir ?

-- işin tavsiyesinde, sona erdirilmesinde, başvuru anından 55 yaşında ve daha üzerinde olmak,

-- Sağlık ve veya parasal nedenlerden dolayı zorunlu kendi işini bırakmış olmak,

--Serbest meslek sahibi olarak en az 10 yıl süreyle işini devam ettirmiş olmak.

4-Servet ve gelir şartı nelerdir ?

Her ne kadar var olan servet ve gelir dikkate alınsa da, bir kişinin toplam para, taşınmaz mal, mülk gibi servetin toplamı 138.381,- avroya kadar olabilir. Biriktirilmiş olan Pansiyon ( Emekli sandığı ) hakkı olan 134.003,-avro ve daha fazla üzeri olduğu takdirde, daha fazlası başvuruda dikkate alınır ve hesaplanır,

5. Diğer sosyal yasalar ve uygulamaları ?

Belediyeler birbirine benzemekle birlikte birbirinden az farklılık gösteren uygulamaları da bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinenler ise; Bijzonder bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Schuldhulpverlening, Zorg en WMO, Collectieve Zorgverzekering ve Minimalregeling olarak belirtmemiz mümkündür,

6- Belediye borçları ve geri ödenmesi ?

Belediye borçlar ve affı ( Kwijtschelding, schuld bij gemeente )

-Gelelim en zor olan konuya. Belediyelere borçların affı ve tavsiyesi nedir ?

Hollanda da ödenek alan, bilerek, bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek haklı olduğunu düşünerek, hakkı olunmadan alınan veya fazla ödenekler.

Belirli bir süre sonra belirlenen, belgelenen, ispatlanan usulsüz ve haksız yere alınan ödenekleri, Devlet adına belediyeler geri isteme hakkına sahiptirler.

7- Belirlenen geri ödeme ve cezası; 

Belediyelerin politikaları ve uygulamaları ( Her belediyenin kendi yasal uygulamaları ve kendi kurumsal esneklikleri vardır. Belediye Meclisinde kabul edilen notalar, kanunlar, tüzükler, genelgeler, yönergeler, talimatlar, emirler, esas ve usuller vardır. Her ne kadar birden çok emsal teşkil eden kararlarda olsa var olan borçların affında belediyeler çok istekli çalışmamaktadırlar.

8- Borçların affı ve tavsiyesi için imkanlar :

--Borçludan geri istenen borçtan vazgeçilmesi ( Afzien terugvordering ) -- Var olan borcun birden ödenerek sonlandırılması ( Aflossing ineens )

-- Var olan borcun gelecek yıllara yayarak taksit ve ödeme gücüne göre ödenmesi, (Aflossing in termijnen ),

--Ödenek alırken, bir iş bularak veya AOW Emeklilik yaşına gelindiği zaman, ( Uitstroom uit een bijstand,

-- Belediye ile masaya oturup belirli bir geri ödeme ve süreci hakkında görüşerek anlaşmaya varmak. Bazen bir sefer belirli bir kısmın ödenmesinden sonra geride kalan ve var olan borçtan kurtulma.( Minnnelijke schuldregeling ),

9- Daha ne yapmamız gerekir ?

Resmiyet ve resmiyetin kazanılması için, güzel, öz ve kısa olarak var olan borçların tasfiyesi ve bu tasfiye ile borçlardan kurtularak geleceğe daha olumlu bakabilen ve geleceğe daha ve de iş pazarına daha iyi hazırlanabilmek adına gerekli olduğu, artı değerlerin daha fazla olacağını ( Baten /kosten ) belirterek yaşanan şehirdeki “Belediye Başkanlığı ve Belediye Encümenleri “adına ( Het College van de Burgemeester en de Wethouders van de Gemeente ) gereklidir.

Daha önce ve sonra gerekli olan hukuksal yardımı da almak tabii mümkündür. Kısa, öz ve tarafsız bilgilerimizle sizlere bir parça faydalı olabildikse ne mutlu bizlere.

Hoşçakalın.

Nejat SUCU

Sosyal Hizmetler Uzmanı,