Özgüven mi? Ego mu?


  • Kayıt: 25.12.2021 11:20:39 Güncelleme: 25.12.2021 11:21:40

Özgüven mi? Ego mu?

Gülsemin Konca

Özgüven; kişinin kendisine yönelik olumlu yargılarının olması, kendisini sevmesi, değerinin farkına varması, kendisiyle barışık olması, kendisi olmasıdır. Ego ise kişinin başkalarının gözünden kendine biçtiği değerdir. Özgüven içten gelir, ego ise dışa bağımlıdır. Özgüven sahibi kendi ile yüzleşir, ego sahibi ise kendinde hata bulmaz ve hatasını kabul etmez.

Özgüven “bir şey” olmaya çalışmazken, ego, hep “çok şey” olduğunu düşünür. Bunun altında yoğun eksiklik duygusu vardır. Egoyu kendine kalkan yapar kendini her zayıf hissettiğinde. Einstein’ın ego formülü: EGO = 1 / BİLGİ

Yani ne kadar az bilgi o kadar yüksek ego, ne kadar çok bilgi o kadar düşük ego. Özgüvenin varlığıyla göz kamaştırır. Ama ego da bir o kadar iticidir.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Fatih Kılıçarslan da benzer uyarılarda bulunarak “Sürekli ebeveynleri tarafından onay görmüş çocuk, kendisini hayatın merkezinde algılayarak sürekli ilgi ve dikkat çekmek için çaba gösterecek ve narsistik eğilimleri güçlenecektir” diyor.

Jean M. Twenge “Ben” Nesli diye adlandırıyor yeni nesli. Dışarıdan bakıldığında özgüvenli, özgür, kendisini eskisine göre daha rahat ifade edebilen, daha “unvan” sahibi bir yapıda olduğunu iddia eden ama gerçekte hiçbir zaman olmadığı kadar zavallı bir neslin ortaya çıkıyor diyor.

Ünlü Psikolog Alice Miller egoyu: bunalımın kaynağı olarak ifade ediyor. Bu çocuklarda toplum için bir şey yapma isteğinin olmadığını, daha çok kendisi için yaşamaya çalıştığını, asosyal davranışlar sergilediğini, agresif ve hırçın olduklarını belirtiyor.

Özgüven eksikliği yaşayan kişiler; başkalarının sözlerinden çok etkilenir, elde ettiği başarılarını küçümser, başarısızlıklarını önemser. Yetenekli olmak ile saygıdeğer olmak her zaman aynı doğrultuda değildir. Abartılmış benlik saygısına sahipseniz, narsistsiziz demektir. Narsist düşüncede eşitlik yoktur. Ya üst vardır ya da ast. Güzel bir söz vardır: “Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsızlık duymaz.” İste bu özgüvendir.

Son söz: Özgüven bilende, ego ise bildiğini sananda olur.