Hollanda ve Türkiye’de Diploma ve Ünvanların Karşılaştırılması...!


  • Kayıt: 12.01.2022 11:10:39 Güncelleme: 12.01.2022 17:55:52

Hollanda ve Türkiye’de Diploma ve Ünvanların Karşılaştırılması...!

Nejat SUCU

(Diplomawaardering/ erkenning van de buitenlandse diploma’s)

Her geçen yıllarda Hollanda’ya aile birleşimi, mülteci ve bilgi göçmenleri yerleşmekte ve bu göçmenlerin eğitim düzeyleri ilk nesil misafir işçilere göre çok çok yüksek. Yurtdışında ve Türkiye’de yapılan birçok eğitim Hollanda’da kabul görse de, diplomanın denklik işlemlerinin yapılması ve var olan mesleki yetkilerin kabulü uzun, zor ve zahmetli bir yol. Doğru bilgi, yapılan işlemlerden iyi bir sonuç almayı hızlandıracak ve de gereksiz yanlış anlamaları en asgari düzeye indirecektir.

Hollanda’ya yerleşmek ve kalıcı bir yaşam kurmak için, diplomaların denkliği ve yetkilerin kabulü yeterli olmayabilir. Genelde Hollandaca dilini iyi bir düzeyde bilmek ve Hollanda’da takip edilen bir ek meslek eğitimi iş pazarında kalıcı başarınızı artıracaktır.

Nasıl Başlayalım?

Eğitim süresince almış olduğunuz diploma, transcript, bonservis ve yetki belgeleriyle birlikte bağlı bulunduğunuz UWV Werkbedrijf ‘ten bir randevu alabilirsiniz.

Diplomaların ve belgelerin çevirileri ! 

Diplomalarınızın kopyalarının çevrilmesini UWV Werkbedrijf’ ten, belediyelerin sosyal yardım veya yeni gelenler (Afdeling Nieuwkomers ) bölümlerinden isteyebilirsiniz. Kendinizde, bir yeminli mütercim bularak tercümelerini yaptırabilirsiniz.

Hangi kurumlar denlik ve yetki belgesini onaylamaktadır ?

Hollanda’da her meslek grubunun yapılan denklik işlemleri ve yetkileri kabul etmekte kendi genelge, yasaları ve uygulamaları vardır.

1-Hollanda da ünvanlar (titels) 

• 1. Ȋngenieur (ing.) Teknik, Tarım veya Çevre ile ilgili Yüksek Meslek Eğitimi,

• 2. Baccalaureus (bc.) 1. Altına düşmeyen diğer Yüksek Meslek Eğitimleri,

• 3. Ȋngenieur (ir.) Teknik, Tarım ve Çevre ile ilgili Üniversite Eğitimleri,

• 4.Meester (mr.) Üniversite Hukuk Eğitimi,

• 5 .Doctorandus (drs.) 3. Ve 4 ‘ün altına düşmeyen Üniversite eğitimleri

• 6 .Doctor (dr.) Bilimsel Doktora Tezleri

7.Master eğitimleri, Hollanda toplan 2000 ‘den fazla master eğitimi bulunmaktadır.

Hollanda’da Denklik ve Yetki :

2.Eğitim sektöründe yetki işlemleri; (Nederlandse onderwijsbevoegdheid ) Dienst Uitvoering Onderwijs, Afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie (www.duo.nl ),

2.1 Uluslararası diploma değerlendirmesi, İnternationale Diplomawaardering (ICDW) e-mail: info@idw.nl ve internet: www.idw.nl,

2.3 Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs ( Hollanda Milletler Arası Yüksek Meslek Eğitim Kurumu) www.nuffic.nl.

2.4 Hollanda İşverenler Sendikalarının ve bilgi bankalarının oluşturdukları dernek, www.sbb.nl

2.5 diğer mesleki yetkilerin tanınmasında, onlarca kurum, vakıf, bakanlıklar ve meslek odalarının tavsiye ve yetkileri bulunmaktadır.

Türkiye İçin Denklik ve Yetki :

Hollanda’dan Türkiye’ye beyin göçü son yıllarda Hollanda yetişen ve Hollanda’da eğitimini tamamlamış olan gençlerin, daha iyi bir gelecek için Türkiye’ye yerleştiklerini biliyoruz. Bu gençlerimizin, daha güzel imkanlara sahip olmaları için Hollanda’dan yaptırmaları gereken işlemler bulunmaktadır.

Hollanda’da takip edilen orta dereceli eğitimden ( MBO 4 , HAVO, VWO) sonra Türkiye’de ön lisan, lisan ve yüksel lisan eğitimlerini de takip imkânı bulunmaktadır. Gerekli olan işlemler nelerdir ? 3.1-Legalisatie ( Tasdik edilme ) Diplomanın veya belgenin gerçeğine uygunluğunun tasdik edilmesi. Mahkemeler, noterler ve belediyeler bu konuda işlem yapabilmektedir.
3.2.Statusverklaring ( Hollanda’dan alınan bir belgenin ve diplomanın değerinin belirlenmesi),

3.3. Verklaring van onderwijsbevoegdheid (Eğitimde ders verme yetki belgesi ) Pedagojik Fermasyon , Bilgi ve başvurular : Legalisatie, statusverklaring of verklaring onderwijsbevoegdheid Dienst Uitvoering Onderwijs, Afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie www.duo.nl

3.4 Yurtdışında çalışacak olanlar için; Nuffic ‘de Diploma bilgileri (diplomabeschrijving ) için başvuru yapabilirler.

3.5 Orta Dereceli meslek eğitimleri ve işverenler. www.sbb.nl

3.6 Avrupa Birliği'nde eğitim çalışmaları ve yardım kurumu , www.europass.nl Telefon: 050 599 91 61, E-mail: Info@europass.nl 3.7 Sağlık Meslek Eğitimleri Genel Kurulu,www.czo.nl

3.8 Sağlık sektöründe koruma altında olan mesleklerin kayıt ve kabül kurumu www.bigregister.nl

3.9 Hollanda İş ve Ön meslek eğitim kurumu UWV, www.uwv.nl ve www.werk.nl

3.10 www.vng.nl , Hollanda Belediyeler Birliği .

4. Türkiye’de Denklik ve Yetki :

4.1-Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği, Eğitim Müşavirliği Web: www.lahey.be.mfa.gov.tr, Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği. E- posta: laheyegitim@hetnet.nl ,

4.2- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri – MEB Web: www.meb.gov.tr/popup/turkiye.html,

4.3- Yüksek Öğretim Kurumu, www.yok.gov.tr ,

4.4 T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı, Web : www.ytb.gov.tr,

4.5 Yüksek Öğretim Kurumu Denklik Birimi ( www.yok.gov.tr ) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının eşdeğerlilik işlemine “denklik” denilmektedir,

4.6 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı. Diğer doktora, araştırma ve eğitim bursları için. Web, www.ytb.gov.tr .

4.7 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) ( www.iskur.gov.tr ),

4.8 Hollanda Büyükelçiliği, Eğitim Ateşeleĝi Telefon+90 312 409 1800, E-posta ANK@minbuza.nl

4.9 Doktora diplomaları denkliği için, YÖK Üniversiteler Arası Kurul Sekterliği,

4.10 Lise ve orta eğitimlerin denklik işlemleri için, MEB Ortaöĝretim Kurumları Denklik İşlemleri Müdürlüğü,

4.11. Ustalık belgesinin kabulü, Türkiye’de o meslekle ilgili oda, Mesleki eğitim merkezi ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB ) ortaklaşa bir çalışma ile yapılmaktadır.

Verilen emeklerin karşılığının alınması, Türkiye’de ve Hollanda’da iyi bir iş olanağı bulmanız ve kariyer yapmanız umuduyla, iki ülke vatandaşı olmanın vermiş olduğu olanakların yanında zorunluluklarının da olduğunu unutmadan mutlu ve başarılı yaşam dolu günler dileğimle.

Hoşçakalın.

Derleyen ve hazırlayan : Sosyal Hizmetler Danışmanı Nejat SUCU