İsra ve Mi'rac Gecesi hayırlara ve bereketlere vesile olsun...


  • Kayıt: 26.02.2022 20:11:25 Güncelleme: 27.02.2022 15:59:59

İsra ve Mi'rac Gecesi hayırlara ve bereketlere vesile olsun...

Hüseyin K. Ece

İSRÂ ve Mİ’RACIN HATIRLATTIKLARI

*İsrâ ve mi’rac, Peygamber’e (sav) itminan (doygunluk, huzur) veren, manevi güç ve destektir. 

*Zımnen siz de hak ederseniz Allah (cc) size de destek olur, derecenizi yükseltir, size pek çok açıdan izzet ve zafer verir. Bu izzet ve zaferin bir imkanı namaz ibadetidir.

*Allah’ın gücü her şeye yeter, İsrâ’yı kabul etmek bunu itiraftır.

*İsrâ ve mi’rac olayı, imanda sadâkat ile gevşeklik noktasında bir mihenk taşıdır. Sâdıklar/sıddîkler vahiyle gelen her şeyi tasdîk ederler.

*İsrâ yolculuğu ‘lâ’yı, mi’rac ‘illâ’yı temsil eder, Tevhid kelimesinde olduğu gibi.

*İsrâ ve mi’rac, yolu ve yolculuğu hatırlatır. Yol Hakikat, yolculuk Hakikat arayışıdır. Bir arayış için yola düşen günün birinde aradığını bulabilir.

*İsrâ ve mi’rac; umutsuzluğa, endişeye, korkuya ve hüzne karşı ikram edilen ilâhi bir tesellidir. Hak yolunda olan, hak uğruna çalışan, ya da hak yolunda zorluklarla karşılaşan her mü’min bunu örnek alabilir.

*İsrâ ve mi’rac arı-duru bir kişiliği sembolize der. Rasûlüllah mi’ractan yepyeni bir kişilik ve diri bir motivasyonla döndü. Bundan sonra görevine daha bir azimle devam edecekti.

*İsrâ aynı ismi taşıyan sûredeki haberlere, ilâhi hükümlere, ölçülere dikkat çekmektedir.

*İnsan hayatı tekâmül yolculuğudur. İsrâ ve Mi’rac bunu sembolize eder. Demek ki insan Allah’a hakkıyla kulluk yaparsa manen değerli olur, kemalât yolunda mesafe alır, beşeriyetten âdemiyete geçer.

*İsrâ ve Mi’rac namazda özetlendi. “Namaz mü’minin miracıdır.” Manen urûc/mi’rac etmek (yücelmek) isteyen mü’min namazı ikâme eder (hakkını vererek namaz kılar).

*Gelenekte konu mi’rac öncelikle göndeme geliyor. Halbuki kesin olan İsrâ, tartışmalı olan mi’rac olayıdır.  

*Recep ayının 26. gecesine Mi’rac kandili değil, İsrâ ve Mi’rac Gecesi denmeli.

*İsrâ ve mi’rac, Mekke’nin ve Mescid-i Haram’ın, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksâ’nın değerini, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksâ’nın İslâm ümmetine ait olduğunu hatırlatır. 

Bu gece onların başına gelenlerin hatırlatılması yerine S. Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât adlı kitabındaki şiirlerinin ‘mevlid’ adıyla okunması hem şaşırtıcı, hem de hazindir. Topu taca atmaktır.

*Müslümanlar, hikâyelere, olağanüstülüklere değil, bunlardan nasıl ders ve ibret alacağına, onlara kendi hayatına nasıl taşıyacağına kafa yormalı.

Zira İsrâ ve mi’rac mu’cizesi iştahla, etkileyici bir üslûpla anlatılmaya müsait tarihî bir olay, bir menkıbe değil; iman edenlere ibret olacak, ders verecek, mesaj yüklü bir hatırlatmadır.

*İsrâ ve mi’rac’ın hatırlatıcı, uyarıcı ve bereketlere vesile olması duasıyla, bu mübarek gecemizi tebrik ederim (kutlarım)...