DOÇ. DR. ZELİHA TEKİN YAZDI: DİJİTAL ÇAĞIN DİJİTAL YÖNETİCİLERİ


  • Kayıt: 29.04.2022 22:14:00 Güncelleme: 29.04.2022 22:16:13

DOÇ. DR. ZELİHA TEKİN YAZDI: DİJİTAL ÇAĞIN DİJİTAL YÖNETİCİLERİ

Doç. Dr. Zeliha Tekin

Akademisyen-Yazar

Dijital çağın dijital yöneticileri, teknolojiyi iyi okuyabilmeli ve günceli takip ederek geleceği tıpkı bir fütürist gibi çizebilmelidir. Yönetici ancak bu sayede teknolojinin gerisinde kalmayarak yeni düzende ayakta durabilir ve iş-yaşam döngüsünde başarıyı yakalayabilir. 

İnternet ve bilişim teknolojileri, yüksek teknolojili akıllı uygulamalar, değer yaratmada değişim ve inovasyon alanındaki gelişmeler dijitalleşmenin temel yapı taşlarıdır. Dijital çağa damgasını vuran Büyük Veri (Big Data), Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zekâ (AI), Siber Fiziksel Sistemler, 3D Yazıcılar, Otonom Robotlar gibi uygulamalar ve teknolojiler sayesinde işletmeler artı değere kavuşmuş, yapay zekâ tarafından gerçekleştirilen işler ile işletmeler rekabet üstünlüğü yakalamışlardır.

21.yüzyıl ile dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler ile beraber gerek sosyal alanda gerekse de iş yaşamında köklü değişim sürecini başlatmış; liderlik, yöneticilik ve yönetim kavramları değişime uğrayarak yeni bir boyuta taşınmıştır. Öyle ki bugün dünyanın en iyi 10 CEO’su arasında Alphabet, Facebook, Google, SpaceX ve Tesla gibi bilişim teknolojileri ve dijital şirketlerin CEO’ları bulunmaktadır.

Yaşanan dijital dönüşümle beraber yalnızca işletmeler değişmemiş, çalışanlar, müşteriler, tüketiciler, iş süreçleri, işlerin yapılış şekli ve yönetim/liderlik tarzları da değişmiştir. Kısacası, tüm iş ekosistemi değişmiş daha rekabetçi ve yenilikçi bir şekle bürünmüştür. Bu yüzden dijital kuşağı ve onların isteklerini anlamak dijital çağda iyi bir yönetici olabilmenin olmazsa olmazı haline gelmiştir. Bu çağın yöneticisi, dinamik çevre koşullarını göz önünde bulundurarak yeni dijital beceriler edinmeli, dijital stratejiler ışığında işletmenin iş süreçlerini gözden geçirerek yeni teknoloji ve uygulamaları takip ederek liderliğini dijital bir vizyonla beslemelidir.

Dijital çağın etkili ve takip edilen dijital yöneticisi şu özelliklere sahip olmalıdır:

• Dijital çağın yöneticisi hem kendinin hem de çalışanlarının yeteneklerini, becerilerini ve güçlü yönlerini bilmelidir.

• Dijital lider ya da yönetici çağının gerektirdiği dijital gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip etmelidir.

• Dijital lider ya da yönetici fütürist bakış açısıyla gelecek işgücü planlaması yaparak yeni yetenek setleri yaratmalıdır.

• Dijital lider ya da yönetici, dijital çağın gereği olarak sosyal medya becerilerini geliştirmeli ve sosyal medya kanallarını yönetebilmelidir.

• Dijital lider ya da yönetici, farklı departmanlardaki iş yapma biçimlerini (örneğin, büyük veri toplama altyapılarını dönüştürmek) dijitalleştirerek işletmesinin satış, pazarlama, insan kaynakları, üretim ve halkla ilişkiler gibi departmanlardaki süreçleri daha verimli hale getirmelidir.

• Dijital lider ya da yönetici, dijitalleştirme odaklı çalışmalar yaparak ve iş süreçlerini yeniden planlayarak iç verimliliği artırmalıdır.

• Dijital lider ya da yönetici, mevcut iş alanında dijital iş fırsatları ve hizmetler yaratarak dış fırsatlar yakalamalıdır.

• Dijital lider ya da yönetici, işletmesinde açık inovasyon ve çeviklik ekseninde dijital kültürü yerleştirerek çalışanlarının daha hızlı hareket etmesini sağlamalı ve çalışanlarına muhakeme ve yerinde karar verme özgürlüğü vermelidir.

Dijital çağın etkili ve takip edilen dijital yöneticisi, sayılan bu özellikleri dikkate alarak dijital uygulamaları oluşturma ve dijital uygulamaları işletmesinde geliştirme tarafında çalışanlarına belli alanlarda serbestlik tanımalı, farklı denemeler ve yenilikler yapmaları konusunda onları özgür bırakmalıdır. Dijital dönüşüm sürecinde yöneticiler, değişimi işletmenin tüm fonksiyonlarına yaymalı ve yeni web araçlarını daha fazla kullanmalıdırlar. İşletmenin bütününde hissedilen bir değişim, dijital kültürün çalışanlarca daha çabuk kabul edilmesini sağlayacaktır. Bu sayede de hem işletme performansı hem de işletmenin verimliliği artacaktır.