Bilgi Kirliliği ve Doğruları Bulmak ve Anlamak


  • Kayıt: 24.05.2022 13:30:35 Güncelleme: 24.05.2022 13:30:35

Bilgi Kirliliği ve Doğruları Bulmak ve Anlamak

Nejat Sucu

Yaşamda o adar çok dengelememiz gereken kurallarımız, adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz var ki, uyulması gereken yazılmış yasalar ve yazılmadığı halde, yasalardan öne çıkan, yaşanılan köyün, kasabanın, mahallenin, şehrin ve o ülkenin yasal dengeleri.

Kurallar içinde yaşayan, gelenekçi, değişimden ve yenilikten yana düşünmeyen insan genelde kendisine sunulan dünya kazançlarından faydalanarak istenen zamanda diğer belirleyici çoğunluğun kurallarına uyarak kendisine ve ailesine rahat bir yaşam sürdürdüğünü düşünür. Gerektiği zaman, çoğunluğa uyar bazen de uymuş rollünü oynayarak sorgulamayan ve kendi değişiminden korkan biri olur çıkar.

Çoğu zaman, seçimlerde o istenilen partilere oy vermek suretiyle, kalıcı düzenin devamını sağladığını inanır.

Doğuştan sonra büyüme ve gelişim döneminde, aile, mahalle kültüründen etkilenen, var olan geleneksel yaşam biçimini kabul etmeyen isyancı, değişim, yenilikçi, güzel ve kaliteli bir yaşam isteyen bir grup, bu insan Şark gibi ülkelerde daimî zorlu bir yaşam içindedirler.

Geçen yüzyıllarda ve son yüzyılda bu insanlar hapislere atılmış, işkence görmüş ve temel hak ve özgürlüklerini kaybederek yaşamlarını o çoğunluk için feda etmişlerdir.

Bazen bir bakıyorum, toplum bir Arpa boyu yol gidememiş, son yüzyılda geliştiğini düşündüğümüz toplumlar, birbirlerini boğazlamaktalar ve ne için bu ilkel savaşların devam ettiğini bilemden ve sorgulamadan üstelik. En yakın örneğimiz Rusya’nın Ukrayna istilası ve savaşı.

Umut ediyorum, sorgulayıcı, güvenin yanında güzele ulaşmada şüpheci bir araştırmacı toplum umuduyla. Var olan bilgi ve kaynaklardanda  şüphe eder oldum. Neden mi ?. O kadar bilgi kirliliği ve çeşitliliği var ki, doğruyu bulmak benim için, Kızılırmak ‘tan yüzerek karşıya geçmeye benziyor.

Sevgi ve Saygılarımla.