Ne Kadar Revizyonist, Opportünist Ütopik bir Yaşam


  • Kayıt: 30.05.2022 15:31:31 Güncelleme: 30.05.2022 15:31:31

Ne Kadar Revizyonist, Opportünist Ütopik bir Yaşam

Nejat SUCU

“Değişmemek, zamana ayak uyduramamak, olduğun yerde saymak geri kalmak demektir “. Çoğu zaman sahip olunana sahip çıkmak ve değişimden uzak kalmak belirli bir dönem güven verse de, gelişen ve değişen insanın yapısına ve diyalektiğine terstir.

Sapma, dönek, fırsatçı, hayalci ve sahip olma hırsı, 21. yüzyılda hep bir bütünüyle gerçekçi bir insan ve yeni vatandaş örneği. 40 sene önce Türkiye’de birileri birileri için içeriğini bilmeden kullandığı terimlere yıllar sonra kendisi de sahip çıktı ve bu olumsuz imaj ve düşünce ifade eden bu terimler daha sonraki yıllarda kendisinin kullanmak zorunda kalacağını hiçbirimiz bilmiyorduk.

İnsanın zaman içerisinde değişmesi, değişik yaşam şartlarına uyması, yani kısacası ‘revizyonist, oportunist ve ütopik olması gayet olağan ve de iyi kaliteli bir yaşam için gerekli midir ?.

Değil tabii ki. Her insanın tercihleri, var olan olanaklarla birlikte aldığı eğitim, gelişim ve çevre o insanın ne kadar uyumlu olduğunu belirler.

Uyumlu vatandaş olmak

Uyumlu vatandaşlık eşit paylaşım ve var olan varsıllıktan her bireyin yeterli derecede pay aldığı bireyler topluluğu barış ve huzur içinde yaşanan bir dünya memleketi. Tabii ki bunu ben gerçekçi bulurum, sen ise hayalden öteye gitmeyen bir düşünce ve de yaşam biçimi olarak görebilirsiniz.

İdeolojik devletler

Sovyetlerdeki Komünist Birliğin dağılmasından sonra, tüm Ural - Altay kavimlerinin bir araya geleceği beklentisi ( Pan Türkçü / Turancılık ) yerine ekonomik ve siyasi çıkar ve yandaş politik tercihler öne çıkmadı mı?

Aynı anda Sosyalizm ’den Komünizme giden yolun son aşamasına gelindiğine inanan bir arkadaş ne demişti “Berlin duvarı yıkıldı da bizde fikir olarak altında kaldık “. Tabii ki, bir insan uzun yıllar, bir yaşam ve ömrünü adadığı fikir ve oluşumların bir buz dağının erimesi tabii ki zordur ve acıdır. Asıl gerçek olan insanların ve toplumların değişkenliğidir,

Tüm Olumsuzluklara rağmen, dünyada var olan 30’un üzerindeki, bölüşüm, mezhep, aşiret, çıkar ve etnik köken savaşlarına rağmen yine de olumlu düşünmek, mutsuzluktan mutluluğa uzanan bir yol olduğunu düşünmek ütopikte olsa yine güzel vede bir revizyonist ve opportunist dünya düzeni kurmayı hayal edebilmekte büyük bir varsıllık.

Eğer değişmekte inat ediyorsak, ona cesaret edemiyorsak ve değişimden korkarak var olan değişimin önüne set çekiyorsak, o zaman var olmayan değişimle bir ömür mutsuz bir yaşam sürdüremeyeceğimiz anlamına gelir.

Evet benim ve sizin de kesin doğrularımız yoktur ama Diyalektik düşünmeye başladığımız zaman o zaman değişim başlamıştır.

Tamda Hollanda’nın var olan olanakları ile Hollanda mutlu ve başarılı bir yaşamın başlaması anlamına gelir.

Bütün dünya güzellikleri sizlerle olsun.