Hollanda Devleti Ne Zaman Bir Sosyal Devlet Oldu?


  • Kayıt: 30.09.2022 09:21:05 Güncelleme: 30.09.2022 09:21:05

Hollanda Devleti Ne Zaman Bir Sosyal Devlet Oldu?

Nejat SUCU

Hollanda halkı ve Hollanda ‘da yaşayan göçmenler olarak her dönemde memnun olmadığımız bir konu, uygulama, genelde yerel, bölgesel ve ülkesel vergilerden şikâyet ederiz. Hollanda devleti, inanç gruplarından / kiliselerden ( Verzuiling ) vatandaşa verdikleri destekleri(Aalmoes/ caritas ) üzerine aldığı dönemden

( 1945 – 1965 ) bu yana düzenli çalışan bir Sosyal devlet.

Var olanla yetinmek, çok zaman mutlu bir yaşam için yeterli olmayabiliyor. Ama görünen köy kılavuz istemez. Yapılan destek ve gerekli olan yardımlara baktığımız zaman Hollanda devletine ve hükümetine bir tek sözüm var

“Yiğidi öldür, hakkını yeme “”

Kısaca Hollanda hükümetinin yaptıkları bazı yanlışlar ve hatalar, onların dürüst, başarılı ya da iyi bir yönetici oldukları gerçeğini değiştirmez.

Hollanda’da 250 ‘ye yakın destek, yardım ve vergi iade uygulamaları bulunmakta. Bu uygulamalar gelecek yılda da artarak devam edecek. Bunu nerden anlıyoruz dersek ?, Hollanda hükümeti gelecek yıllarda Hollanda’nın yaşana bilinir bir ülke olmasını hedeflemekte.

Uçurumlar büyümekte

Fakir ve zengin arasında sahip olunan dünya zenginliği giderek büyümekte. Var olan imkanlar içinde varsıl olanın yüzde 10 ‘lük bir kesimi milli servetten yüzde 61 ‘ine sahip ( 600 milyar avro ), bu servetten fakire ve yoksula pay verdiğimiz sürece sosyal devletin sürekliliği gerçekleşir.

2023 bütçesi sosyal devlet bütçesi mi ?

Evet, o anlamda sağlık, Sosyal giderler ve eğitim giderlerine ayrılan bütçe anlamında bir sosyal devlet. 2023 yılında Hollanda hükümetinin bütçesi;

Gelin 2023 bütçesine bir bakalım

Hollanda 2023 yılının bütçesi 395 milyar euro olarak belirlenmiş bulunmakta. Tarihte bir ilk olarak en fazla pay , yüzde 26,8 113,76 milyar avro ) ile sağlık sektörü ( Zorg ) bulunmakta. Yüzde 25, 7 lik bir oranla, ikinci sıraya gerileyen Sosyal güvenlik (101.515 milyar avro ) Sociale zekerheid. Yüzde 19,5 ile üçün sıraya yükselen, 77,025 milyar avro ile Eğitim sektörü gelmekte. Eğitim ve bilim dalı geçen yılkı bütçe görüşmelerinde yine üçüncü sırada idi, 44 milyar avro idi ama bu yılkı eğitim bütçesinde büyük artış gözlenmekte zaman ; Hollanda'nın bilime, inovasyona ve geleceğe yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Bütçeden önemli pay alanlar yerel ve bölgesel yönetimler, 344 belediye ve 12 eyalet yüzde12,3 ile 49. 635 milyar avro ile dördüncü gelmekte.

Beşinci sıraya ise Adalet ve güvenlik sektörü yüzde 11,3 ‘lük bir payla toplam bütçesi bu yıl 44.635 milyar avro’ya sahip.

Bundan sonra Hollanda’nın bir Sosyal devlet olduğuna siz karar verin. Saygılarımla.