Gurbette, Fakirliğin Gözü Kör Olsun


  • Kayıt: 07.10.2022 09:22:39 Güncelleme: 07.10.2022 09:22:39

Gurbette, Fakirliğin Gözü Kör Olsun

Mustafa Nejat SUCU

“ Fakirlik zordur ama, gurbette daha da umutsuzca ve mutsuzca zordur “

Hollanda Merkezi İstatistik Büro ‘su CBS ‘nin bir araştırmasına göre Hollanda’da fakir olan ve düşük gelir düzeyine sahip olanların Diabetes ve Obesitas rahatsızlığına yakalanma şansı ve oranında yüksek gelir ve kazanç sahiplerine göre daha yüksek.

Burada gelir durumu, beslenme, spor, çalışma ve gelir azlığı ve yokluğu belirli bir kesimin yaşamını Stres ve ruhsal doyumsuzluklarla dolu ve daha sağlıksız bir yaşam sürmesini sağlamaktadır.

Daha önce bilinen verilere göre, gelir ve sosyal statüsü düşük Hollanda nüfusu, gelir ve kazancı yüksek Hollandalılara göre 7 / 8 yıl daha az yaşadığı bilinmektedir.

Göçmenler daha da fakir

Göçmen kökenlilerin, kadınların ve engellilerin diğer Hollandalı emsallerine göre daha fazla oranda fakirlik içinde yaşadıkları her yıl yapılan araştırma sonuçlarından tespit edilmekte.

Hollanda son Korona ve Enerji krizi, yükselen enflasyon ve yükselen gıda fiyatlarından sonra, 1 milyon 100 bin olarak tespit edilen fakirlik içinde yaşayan Hollandalıların sayısının 2022 ve 2023 yıllarında 2 milyona ulaşması beklenmekte.

İşsizlik, fakirlik ve yalnızlık topluma katılamama, toplumsal milli gelirden pay alamama aynı zamanda ayrımcılık, ırkçılık ve toplumun dışında kalmakla bağlantısı bulunduğu son yapılan araştırmalarda tespit edilmiş bulunmakta.

Bunun yanında var olan sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlere katılan ve kendi kaderince belirli bir pay alarak ekonomik ve sosyal statüsünü iyi bir konuma getirmeye çalışan göçmenlerin sayısında son 10 yılda büyük bir artış göstermişti.

Suyun başında olmak

Hollanda milli gelir pastasında (Nationale inkomens ) pay alabilmek o kadarda kolay gözükmüyor. Suyun, gelir kaynaklarının yönetiminde ve suyun başında olan Hollandalılar zorunlu kalmadıktan sonra göçmenlere hak ettikleri payı vermek istemiyorlar.

Ne zaman var olan arz ve talepte Türk ve Faslı göçmenlerin dışında bir alternatifleri yoksa, o zaman kendi dümenlerinin dönmesi için zorla ve kıskanarak göçmenlere pay vermeye razı gelmekteler.

Göçmenlerin kendi micro ekonomik dinamikleri de var

Hollanda’da yaşayan göçmenlerin, Beyaz peynir üretiminden başlayan ve kahvaltıya kadar giden ticari yolda, gıda sektöründe kendi üretim, dağıtım ve kazanç mikro sistemi mekanizması bulunmakta. Yalnız elde edilen kar, vergiler, giderler ve tüketicinin zayıf alım gücü mikro kazançtan makro kazanca giden yolu oldukça engelleyici bir mekanizma oluşturmuş durumda.

Yine yaşanan ülkede, geleceğe güvenle ve gelecekte yetişen gençlerin daha iyi bir eğitim, iş ve istihdama sahip olması konusunda yeni çalışmalar ve faaliyetlerle var olan toplumsal pozisyondan daha da ileriye ulaşabilmemiz mümkündür. Saygılarımla.