Her Geçen Gün Hollandalılara Benziyoruz?


  • Kayıt: 18.11.2022 09:49:05 Güncelleme: 18.11.2022 09:49:05

Her Geçen Gün Hollandalılara Benziyoruz?

Nejat SUCU

Daha önceki yıllarda, olağan ve hızlı bir entegrasyondan asimilasyona devam eden yolculuğumuzu tespitlerimle anlatmaya çalıştım.

Bugün genel hatları ile Hollanda’nın etkili ve yetkili kurumu olan Hollanda Merkezi İstatistik Büro’su CBS‘in Topluma katılım ve entegrasyon raporunu genel hatları ile inceledim.

Eşit vatandaş olma çabaları devam ediyor

Genelde Hollanda’da doğanların ve Hollanda eğitimi alarak, bir meslek sahibi olan ve iş pazarında iyi bir çalışma pozisyonuna sahip olan iyi bir Türk toplumu izlenimi ve yeni yeni olumlu umutlar veriyor.

Toplumsal katılımda gerekli olanlar

Türk gençlerinin son 10 yılda Yüksek Meslek Eğitimlerine ve Üniversitelere hazırlık eğitimi veren liselere (Lycea) ( Havo/ WVO ) devam eden Türk öğrenci sayısı 10 yıl öncesine göre yüzde % 22.2’ den yüzde % 34, 8’e yükseldiğini görüyoruz.

Düzenli aile geliri olan ve satın alınan konut sahibi oranı Türkler’de yüzde & 28 iken bu oran Faslılarda yüzde % 4.

Korana döneminde göçmenlerin işsizlik oranı yükselirken, Hollanda doğumlu eğitimli Türk göçmenlerinin iş bulmada artma ve işsizlik oranında azalma olmuştur. Tabiki iş pazarında var olan açık insan kaynakları arz ve talep göçmen gençlerin iş bulmalarını kolay kılmaktadır.

Türk gençlerin takip ettikleri meslek eğitimlerinde kalıcı bir yükselişle birlikte, var olan meslek eğitimlerini tamamlayarak diploma sahibi meslek erbabı ve uzman gençlerimizde önemli bir artış gözlenmiştir.

Hollanda’ya ait olma duygusu ve çabası 

Aile yapısı, düşüncesi ve fikri uygulamaları ne olursa olsun, Türk kökenli üçüncü ve dördüncü nesil kendi çocukları ile evlerinde Hollandaca konuşmaktalar.

Hollandaca dilini iyi bilen gençlerin eğitim ve iş yaşamında daha başarılı olacağı bekleniyor. Kabül, uyum, entegrasyon, katılım ve bilmeyerek asimilasyon duygu, isteği ve uygulamları muhafazakar, Müslüman, nasyonalist ve Müslüman inanç örgütlenmelerinin üyelerinde çok çok güçlü. Burada birden çok kimlik ve kişilikli çabuk uyum sağlayan bir toplumun oluşumunu gözlemek mümkün.

Toplumsal ilişkilerimiz ve katmanlarımızın değeri

Hollanda toplumunda girişimci, esnaf, serbest meslek sahibi ve kendi ekmeğini Taş’tan çıkaran bir grubun her geçen gün büyüdüğünü görüyoruz, Güvenlik, kabül, ayrımcılık, ırkçılık duygusu, tercümesi ve uygulamanın her ne kadar kurumsal olduğunu bilsekte, yine geçen yıllarda güvenlik duygusunda önemli olumlu gelişme kaydedilmiş

bulunmaktadır. Türk toplumunun insan ve toplumsal ilişkilerde Hollandalı emsallerine göre daha iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz.

Türkçe bilmeyen gelecek nesil yok olmuş ve kaybolmuş demektir 

Evet, burada bir bireysel değerlendirmeden önce, kesin olarak var olan aktüel bir gelişme. Türk gençlerinin yüzde 70 ‘i artık yeterli derecede Türkçe konuşamıyor. Onların çocuklarına, kendi dillerini aktaramayacaklarına göre, gelecek 20 yılda Toplumu artık asimilasyon sürecinde tamamlamış diyebiliriz. Konuşma ve yazma dili Türkçe olmayan bir toplumu ancak Hollandalı Türkler olarak değerlendirebiliriz.

Hoş ve güzel kalın,