Hollanda’nın, Aktüel, Politik, İktisadi ve Sosyal Yaşam Analizi


  • Kayıt: 01.12.2022 14:05:26 Güncelleme: 01.12.2022 14:06:53

Hollanda’nın, Aktüel, Politik, İktisadi ve Sosyal Yaşam Analizi

Nejat Sucu

Social Worker

Hep birlikte fakirleşeceğiz. Hollanda Başbakanı Mark Rutte bu yıl başında bu doğru sözü söylemişti. Doğrusunu söylediği için kendisini takdir ediyorum. Olumlu yönü ise, bu yıl yüzde 20‘lere varan enflasyon, devalüasyon, sosyal ve iktisadi krize Hollanda halkını sosyolojik ve psikolojik olarak hazırlamak mı?

Bunun yanında, var olan ekonomik krizin sonuçlarını kabul ederek, var olan ekonomik ve Liberal ve Neoliberal Kapitalist sistemde çözüm yolları aramakta ve alınan ekonomik tedbirler var olan yaralarımızın daha da derinleşerek Kangren olmasının önlemi olabilir mi?

Bu sabah yine krizin doğurduğu, fakirlik, yokluk ve 1 milyondan daha fazla Hollanda’nın geçinemediği ve zenginliklerin zenginliklerine kat, kat daha üstüne koydukları bir süper ekonomik ve sosyal Altın yılları yaşadık ticaret ve iş dünyasında.

Gençlerde evsiz ve barksızların sayıları yüzde %50 artığı ve gıda yardımı için Ciro ‘numaralarının açıldığı bir Hollanda’dan bahsediyoruz. Gaz ve Elektrik kullanmaktan korkan bir Hollanda toplumu.

Yine aç kalmayacak kadar sosyal geçim standarttı

Evet, Sosyal devlet aç kalmayacak kadar vatandaşına bakmakla mükellef ama, var olan konut yetersizliği, hayat pahalılığı madde. Alkol, tütün gibi tüketin giderleri insanların en temel giderlerini karşılayamaz duruma sokmakta.

Birde Hollanda’da her 6 kişiden birinin para harcamayı beceremediğini düşünürsek, var olan para, borç ve zorunlu gereksinimlerini karşılayamaz duruma gelmekte insanlar.

Var olan destekler ve kurumlar

Var olan kurumlar ve destekler kişinin var olan gelirleri ile harcamalarına destek verme ve bütçe (Budgetfinanciering) yapabilmek temeline dayalı olduğu için var olan sorunların genel çözümünden çok uzak. Genelde borçların ödenmesini ve tavsiye edilmesine yönelik bir sistem.

Var olan bireysel sorunlar belki de bazıları için bir ömür boyunca devam edegelen, bazen de bir jenerasyondan diğer jenerasyona geçerek devam eden sosyal-kültürel ve iktisadi bir aile kültürü olarak devam edegelen yaşam biçimi.

Olumlu gelişmelerde var!..

Ekonomi ve var olan krizlere, Rusya – Ukrayna savaşına ve yaşamda var olan yasam şartlarına rağmen Hollanda büyümeye devam ediyor. Beklenen işsizlik ve iflaslarda gerçekleşmedi. Hollanda tarihinin en düşük işsizlik ödeneğine hak sahibi olanların sayısı Kasım ayı itibariyle 145 bine düşmüş bulunmakta.

Hükümetin vatandaşa, esnafa ve işverene yardım ve karşılıksız destekleri Korona pandemisiyle başladı ve enerji krizi ile devam ediyor. Ekonomide makro dengeler, ticaret, ihracat ve brüt milli üretim %20‘lere kadar büyümeye devam ediyor.

Kalifiyeli insan gücü geleceğin en büyük sorunu

Almelo şehrinde gelecek yıllarda 3400 yeni iş ve istihdam yaratıldığını ve bu var olan iş kaynaklarını dolduracak ve çalışacak kalifiyeli ve eğitimli elaman bulanamıyor. Var olan işsizler ve var olan iş, istihdam ve insan kaynakları arasında her geçen gün büyüyen uçurum yaşanıyor.

Geçim için insanlar daha çok zaman çalışmakta. Kazanç ve gelirini artırma imkanı olmayanlar gerekli olan dişçi ve sağlık kurumlarından uzak kalmaktalar. Gerekli olan kendi yıllık sağlık katkı paylarını olan 385 avro’yu ödemekte zorlanan bir fakir kesim.

Saygı ve sevgilerimle.