BAYRAĞIMIZ SÜMER VE ROMALILARDAN MI GELİYOR?


  • Kayıt: 15.01.2023 16:09:12 Güncelleme: 15.01.2023 16:09:12

BAYRAĞIMIZ SÜMER VE ROMALILARDAN MI GELİYOR?

Ali Develioğlu

Bayrağımızın 5000 yıllık bir tarihi mi var! Yani dünyanın en eski bayrağı Türk bayrağı mı?

Kimilerimiz şaşıracak, ama evet öyle!

Türk bayrağı Kosova Savaşı`nda kana düşen ay ve yıldız görüntüsünden esinlenerek ortaya çıkmamıştır. Oğuz Türklerine, Göktürklere, Selçuklulara ve Orta Asya Türklerine ait bayraklar da tarihte çoğunlukla mavi, yeşil renklerdeydiler, şu andaki bayrağımıza hiç benzemiyorlardı! . Ilk Müslüman Emevi ve Abbasi devletlerinin bayrakları tamamen farklıydılar.

Atatürk zamanında, 1936 yılında resmileşen bayrağımız Kurtuluş Savaşı`nda da ilk kez ortaya çıkmadı! Tarihsel kökleri müthiş derinde!

Türk bayrağının kökleri tarihte Sumer, Bitanya, Truva, Roma ve Osmanlı devletlerine kadar uzanıyor. Ancak önce şunu görmek gerekir: Atalarımız sadece Orta Asya`dan gelen Türkmen boyları değildir. Zaten günümüzde `Türk` denilen halkların ataları aslında onbinlerce yıldır Anadolu başta olmak üzere bölgemizde hep var oldular çeşitli değişik adlar altında. Yani 1071 Malazgirt Savaşı`yla yerleşmediler Anadolu`ya, hep vardılar!

Binlerce yıldır Anadoluda yaşamış olan uygarlıklar da bizim atalarımızdır. Bu zenginliği bilen Atatürk, iki bankayı şöyle adlandırmıştı: SÜMERBANK ve ETİBANK!

Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar, Etiler, Truvalılar, Luviler, Likyalılar, Selçuklular, Oğuzlar, Marmara bölgemizdeki eski Bitanyalılar, Etrüskler, Romalılar, Doğu Romalılar, Osmanlılar... hepsi hepsi atalarımız arasında yer alır. 17. Yüzyılda batılılar Roma tarihini kendilerine maletmek için yalan söylediler, Doğu Roma`nın adını `Bizans` takarak Roma`nın devamı değilmiş gibi göstermeye çalıştılar. Hatta tüm Anadolu ve Ege tarihini Yunanlılara malederek tarihi çarpıttılar.

Oysa Roma imparatorları Truvalı/Çanakkaleli olduklarını açıkça söylerdi. Hatta Roma imparatoru Julius Sezar, kendisi ve ailesinin Truva kökenli ( Çanakkale yakınlarında) olduğunu anlatan bir destan kitabı yazdırmıştı, şair Virgilius`a! Çünkü Anadolu`lu olmak bir soyluluk işareti sayılırdı eski Romalılarda! Gerçekte, Türkiye`mizde Roma dönemine ait tarihi eser İtalya`dakinden en az on misli fazladır! Ama ne yazık ki , ülkemiz dünyanın en ağır deprem bölgesi olduğundan çoğu hala toprak altındadır. Doğu Roma imparatorluğu zaten kendisine hiçbir zaman `Bizans` falan demedi! `Nova Roma` , yani `Yeni Roma` derdi!

Arkeolojik bulgularda Sumerlerin ay ve altı ya da sekiz köşeli yıldız kullandıkları açıkça görülüyor. `Kutsal tanrı` anlamına gelirdi! Roma`nın mirası Doğu Roma imparatorluğu kurulunca Sumerlerin ay yıldızını devralacaktı. Evet, eski Doğu Roma devletinin ana bayrağı ay ve sekiz köşeli yıldızdı, kırmızı üzerine! Hatta Doğu Roma`dan önce, Marmara bölgemizdeki eski Bitanya devletinin İstanbul bayrağı zaten ay ve sekiz köşeli yıldız idi!

Dahası var: Osmanlı Fetih`ten sonra Doğu Roma mparatorluğu`nun devlet sistemini de devraldı. Fatih`ten itibaren sultanlar kendilerine şöyle derlerdi: Diyar-ı Sultan-ı Rum; yani ROMA DÜNYASININ KRALIYIM!! Ve Osmanlı` Doğu Roma`nın bayrağını da devraldı: Ay ve sekiz köşeli yıldız! Bunu çoğumuz bilmeyiz!

1842`de Padişah Abdulmecid yıldızı BEŞ köşeli hale dönüştürmüştür! Yani bugünkü bayrağımızın aynisi ortaya çıktı. 1936 yılında modern Türkiye`nin bayrağı olarak yasallaştı.

Tarihin en önemli, 5000 yıllık Anadolu, Sumer, Akdeniz ve Batı Asya uygarlıklarını temsil eden bir bayrağa sahip olmak ne büyük sevinç!