Sıkça duyduğumuz lobi ne anlama gelmekte? Hollanda’da lobileşmek


  • Kayıt: 23.02.2023 19:07:24 Güncelleme: 23.02.2023 19:07:24

Sıkça duyduğumuz lobi ne anlama gelmekte?

Hollanda’da lobileşmek

Nejat SUCU

Hollanda’da yaşayan Türk toplumunun ortak çıkar ve amaçlar etrafında örgütlenmiş grup diyebileceğimiz 'lobi' Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltmek ve refah bir Türk toplumu için amaca ulaşmak her türlü yasal olanakları yerinde ve zamanında kullanan bir örgüt tipi olmalıdır.

Hollanda’da yaşayan Türklerin veya Müslümanların önde gelen elit tabakasının oluşturduğu bu örgüt tipleri, hükümet üzerinde önemli bir baskı unsuru teşkil etmelidir. Örnek olarak Hollanda’daki Yahudi lobisinin Yahudi toplumu ile gündeme gelen her konuda politik baskı oluşturarak gerektiğinde yasal yollardan mücadeleden kaçmayarak karar mekanizmasında etkili ve caydırıcı olabilmektedir. Türk toplumu olarak 80 şehirden ve ilçelerden gelmekteyiz, aslında birbirimizle kucaklaşmaktayız ve Türk toplumunu ilgilendiren ortakçılar söz konusu olduğunda bir birlerimizle sıcak pozlar veren, bir araya gelebilen ve zaman zaman büyük yaptırımlara imza atabilen bir Türk lobilerine sahip olmak zorundayız.

Avrupa Birliği’nde Lobicilik. !

Avrupa ülkelerinde lobicilik bir meslek olarak kabul edilmiş ve kurumlar bu konuda ‘ Lobisi ‘ olarak is ilanı vermekteler. Geçen Nisan ayında Brüksel'de Avrupa Birliğine yapmış bulunduğumuz iki günlük gezide ,Avrupa Birliğinde kayıtlı kabul edilen lobici sayısının 4834 olarak belirlenmesine rağmen gerçek rakamın 20.000 ‘i bulduğu söylenmektedir. Bu kurumlar alınan pay karşılığı çeşitli projelere tavsiye etmek, etkilemek ve karar takibi yapmaktadırlar.

Bizim lobilerimiz ne içindir?

Lobicilik teşkilatları tüm toplumu temsil eden ve genel anlamda tüm Türk toplumunu kucaklayan bir örgütsel yapıyla tüm topluma hizmet veren kurumlar olmalıdırlar. Güçlü lobicilik, kariyer sahibi, eğitimli ve varsıl ve üretmeye istekli Türk toplumunun çeşitli katmanlarından oluşması gerekir.

Şehirsel lobiler sadece Hollanda’da var olan sorunlarımızla ilgilenmelidirler

İsmi ne olursa olsun var olan lobi grubu yapabileceği lobi çalışmalarını ya bilmeli ve Türk toplumunun var olan problemlerine çözüm üretecek ve politik kararlarda ve de uygulamada etkili olabilecek ilişki bağlantılarını kurmalı, beslemeli, büyütmeli ve erişken anında uygun bir biçimde kullanmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Lobi Kuruluşu (think-tank)

Türkiye Cumhuriyeti’nin Hollanda’da Lobisi var olması gerekir. Uzun yıllar Hollanda'da Türk lobisini ve lobi çalışmasının varlığı sanki legal olmayan bir yapılanma gibi kendi insanımıza Lanse etti. Yasal kurallar içinde kalındığı sürece ve legal çalışma planı ve bütçesiyle belirlenen lobi kuruluşunun varlığından hiçbir kimsenin şikâyet etmeye hakkı olmamalıdır. Yapılacak lobi çalışmaları genelde gönüllü temelde yapılması bekleniyor. Yalnız, gönüllü hizmet veren kişi ve kurumların hizmet süresi çok zaman sürekli olmamaktadır, onun içindir lobi çalışmalarına yasal kaynaklarla destek verilmeli ve yasal mercilerin bilgisi nezdinde yapılmalıdır.

Lobiciliğin eğitimi ve kursu var mıdır?

Lobileşmenin kursu olduğu kadar akademik eğitimi de Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye'de bulunmaktadır. Neden ? Avrupa Birliği ve lobicilik bir meslek ve üniversitelerde eğitim bölümleri olarak ta verilmektedir, Türkiye’de Doğuş Üniversitesi’nin İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde lobicilik dersi okutmaktadır.

Bu konuda uzman kişilerden ve tecrübeli değerlerimizi, politikacılarımızı ve bilim adamlarımızı kullanmak ve Türk toplumunun eğitilmesi ve lobi çalışmalarında faydalı olan çalışmalara destek verilmelidir.

Belediyeler Türk toplumu ile Hollanda kurumları arasında ilişikleri düzenleyen ve geliştiren kurumları, tavsiye komisyonlarını veya lobi kurumlarını desteklemelidir. Bu konuda yapılan eğitim ve kurum masraflarını karşılayan bir kurum, işveren veya fon bulmak zor olmasa gerek. Tabii, vizyon en misyonunla bu insanları ikna edebilmelisin.

Türk derneklerin yeniden yapılanması

Artık Türk kültür derneklerin ’den bira adım daha ileri gitmek gerek. Yeni oluşum ve gelişmelerin arkasında güçlü bir destek ve lobi çalışması olursa başaramayacağımız çalışma ve yenilenden yapılanma yoktur. Bu çalışmalarda diğer lobi kurumları ve örgütlenmeleri ile birlikte çalışmalar yapabiliriz.

Bütçe ve pay almak 

Entegrasyon politikaları için ayrılan bütçenin 25 % Türk lobilerine ayrılması gerekir. Göçmenlerin entegrasyonu için ayrılan bütçeden biz gereken ve hak ettiğimiz payı alamıyor.

Entegrasyon

Entegrasyon katılım ve diğer sosyal problemlerin cüzümü Türklerin şehirsel ve ülkesel lobileşmelerinden geçer. Bu konu ile ilgili çeşitli projeleri uygulamaya sokarken kendi varsıl lobi gruplarımızı yaşama geçirmemiz gerekir. Küçük marjinal gruplara hizmet eren kurumlar ve lobiler zaman İçerisinde kaybolmaya mahkumdurlar.

Türk toplumunu sorunlarını içten bilen ve samimi olarak hizmet vermek isteyen lobi grupları toplumdan hak ettikleri toplumsal değeri göreceklerdir. Kimse kendini geride görmesin çalışan ve üreten bütün kurumlar için yer ve pay olacaktır

Yeni umutlarla umutlanmak, çözümler için yeniden umutlanmak bize mutlu bir geleceğe sahip olabileceğimizin umudunu vermekte.