Hollanda Eğitim Bursu ve Kredi İmkanları Yasalarında Yeni Gelişmeler


  • Kayıt: 04.03.2023 12:27:30 Güncelleme: 04.03.2023 12:27:30

Hollanda Eğitim Bursu ve Kredi İmkanları Yasalarında Yeni Gelişmeler

Nejat Sucu

 Sosyal Hizmetler Danışmanı

Hollanda’da yaşayan insanlar Beşikten mezara kadar eğitim yapmaktalar ve eğitim veren okullar ve kurumlar kendi ders ve burs programlarını bu genel kültür ve yasal düzenlemelere dayanarak sunmaktalar. Biz göçmenlerin bu bilgiye, eğitim burslarına ve alınacak diplomalara Hollandalılar’dan daha çok ihtiyacımız var ve gelecek yıllarda daha da önemi kaçınılmaz olacak.

Eĝitim bursuna almak ilk önce bilmekten, araştırmaktan ve hazırlanmaktan geçer. Hollanda’da takip edilen bir kurs ve eĝitim epeyce bir maddi gideri olan bir uĝraş ve her ailenin bu geçim şartlarında bu gerekli olan eĝitim giderlerini karşılamaları pek kolay olmamaktadır. Eğitim yapan gençlerin ise konaklama, eğitim, sağlık ve yemek giderleri geçen yıllara göre astronomik artışlar gerçekleşti. Burada anne ve babanın eğitim yapan gençlerin giderlerine katkı yapmalarıda beklenmekte.

Ne yapmak gerekir?

İlk önce gerçekçi ve takip edilmesi mümkün bir eĝıtim, bunun gider ve gelirlerini hesaplamak ve bunu karşılamak için kaynak aramak gerekir. Bu bilgiyi sizlere kısmende olsada burada sunmaya çalışacaĝım.

1.Eĝitim bursları imkanları nelerdir?

Eĝitim Yardımları Yasasınca belirlenen uygulama genelde Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı olan “Dienst Uitvoering Onderwijs

denen kurum tarafından yürütülmektedir.www.duo.nl kurumun uygulamalarını ve diĝer imkanları sizlere kısaca aktarmaya çalışacaĝım.

1.1 Eĝitim kredisi ve bursu nedir?

Studie financiering denen bursu almak için 18 yaşını bitirmiş ve 19 yaşından gün alınmış olunması gerekir.Bu eĝitim bursu üç bölümden oluşmaktadır;

Temel Eĝitim Bursu son yıllarda Borçlanmaya dayalı (rentedragende lening ) burs ve kredi sistemine dönüştürülmüştü. Temel burs ( Basisbeurs ) sistemi 2023 ve 2024 Eğitim ve öğretim yılında tekrar uygulamaya konulması beklenmektedir.

1.1 Eğitim burslarının tutarı, anne ve babanın ortak gelirine, eğitim yapılan kurum ve eğitim yapan kişinin ailenin yanında veya dışarıda ikamet etmesinede bağlıdır.

2.Tegemmoetkoming ouders (Anne ve babaya yardım)

Aileler için eĝitim yardımı, 18 yaşından küçük olan çocuklar için alınan eĝitim yardımıdır.Bu eĝitim yardımı, Orta Dereceli Meslek Eĝitimleri, Lise Eĝitimleri ve olgunlar için meslek eĝitimleri olarak belirlenmiş olup, eĝitim giderleri ailelere ödenmektedir.Her durumda başvuru yapmak ve bu yardıma sahip olup olmadıĝınızı Duo belirliyecektir. Ayrıca eğitim yapan kurumlardan bilgi ve destek almakta mümkündür.

2.1Tegemoetkoming voor leraren/ Lerarenbeurs (ögretmenlik yardımı)

Orta Dereceli ve Temel İlk öĝretim okullarında Sınıf öğretmenliĝi veya Brans Meslek Dersleri öğretmenliĝi yapmak isteyenlere verilen eĝitim katkısı. (PABO/ Lerarenopleiding )

3.Studentenreisproduct OV - Kaart / (Öĝrenci Taşıma Abonne Kartı)

Oĝrenci toplu taşıma abonne kartını, Eĝitim bursu(studiefinanciering) alan ve 18 yaşından büyük her öĝrenciye verilmektedir.Bu ögrenciler toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yapabilmektedirler ve hangi zaman diliminde var olan bütçelerini kullanma imkanları sunulmaktadır.

4.Alınan eĝitim yardımlarının geri ödenmesi

Alınan eĝitim borçlarını ve buna ait olan faizlerini eĝitimin sona ermesinden sonra geri ödemeniz belirli bir süre sonra başlar.Geri ödeme uygulaması genelde, Öĝrenci bursu (studiefinanciering 18 + ) için geçerli olup bir çok eĝitim yardımı karşılıksız verilmektedir. Son yıllarda yurtdışında yaşayan ve geri ödemelerini yapmayanların Hollanda pasaportlarını almalarında sorun yaşayacakları bilinmektedir.

4.1 Draagkrachtmeting (Ödeme gücünün belirlenmesi)

Alınan burs ve kredinin geri ödenmesinde düşük gelirlililer www.duo.nl ‘den ödeme gücünün belirlenmesini ve hesaplanmasını isteyerek, borçların daha düşük ödeme yapma talebinde bulunabilirler.

5.Yabancı bir diplomanın kabulü (Diploma erkening)

Hollanda’nın dışında alınan diplomaların deĝerini bilmek ve buna uygun bir iş ve eĝitim yapmanız için www.duo.nl size bu konuda yardımcı olur.Aynı zamanda Hollanda’da yapılan eĝitimlerle yurt dışında çalışmak ve bir eĝitim yapmak için deĝerinin bilinmesi ve ölçülmesi DUO Groep tarafından yapılmaktadır.

6. Diploma Kwijt (Diplomanızı kaybettiniz)

Kaybolan diploma ve transscrip için www.duo.nl başvuru yapıp yerine geçirli olan ve www.duo.nl tarafından Eĝitim, Kültür ve Bilim Bakanlıĝının adına verilen orijinal belgelere sahip olabilirsiniz. 1995’den sonra alınan diploma ve sertifikaların bilgi ve belgelerini DUO ‘dan temin etmek mümkündür.

7. Sınav imkanları (examens)

VWO, Havo,Vmbo ve ikinci dil Hollandaca NT2 diplomalarını sınav yaparak bu eĝitimlerin diplomalarını almanız mümkündür.

8.Yurtdışıda eĝitim yapanlara eĝitim bursu (Studiefinanciering buitenland)

Türkiye’de 18 yaşından sonra takip edilen orta dereceli, ön lisans, lisans ve yüksek lisans eĝitimleri için, son üç yılı Hollanda’da Ikamet etmiş olan, geçirli ikamet izninine veya Hollanda tabiyetine sahip olan öĝrenciler faydalana bileceklerdir, Daha geniş bilgi ve başvurular www.duo.nl ‘e yapılmaktadır.

9.Hollanda’da akademik ve bilimsel eĝitim veren üniversite İmkanları (HBO /Universiteit )

Türkiye’de yaşayan ve Hollanda’da YükseK Meslek Eĝitimi (HBO )veya Üniversite Eĝitimi (WO) yapmak isteyenler ancak, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumunun(www.ind.nl ) kabul ettiĝi bir eĝitim kurumunda eĝitim yapmaları gerekmektedir. Bu konuda daha geniş bilgi Hollanda Konsoloslukları, Dış İşleri Bakanlıĝı (www.minubuza.nl , www.idn.nl ,www.hbo.nl vede www.nufic.nl kurumlara başvuru yapabilirsiniz.

10.Uyum sınavı için Hollandaca eĝitimi

Uyum sınavı için ( Inburgeringsexamen ) dil kursu eĝitimi alınan kurumun eĝitim giderleri olarak azami 10.000, avroya kadar borçlanmak mümkündür. Uyum sınavında başarılı olanların aldıkları burs, eĝitim ve sınav giderlerini diploma aldıktan 6 ay sonra geri ödemeye başlayarak 10 yıl içinde borçlanan miktarı geri ödeyebilirler. Son yıllarda Avrupa Birliği oturum (verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene)

 izni ve Hollanda tabiyetine geçmek için Uyum sınavını (Inburgeringsexamen en inburgeringsdiploma ) tamamlayıp ve Uyum diplomasını almış olmak gereklidir,

11. Eğitim takip eden, yalnız yaşayan ve bir çocuğa bakmakla yükümlü anne ve baba için ekstra yardım ( Alleenstaande eenoudertoeslag )almak mümkündür.

12. Ömür boyu kredi ( Leven lang leren krediet tot 56 jaar

Bir yaşam boyu eğitim yapmak isteyenler DUO ‘dan kredi ve borç alarak, 56 yaşına kadar eğitimlerini tamamlayabilirler.

12. Hollanda hükümetinin yeni planları nelerdir?

Hollanda kabinesi 2023 -2024 eğitim yılından itibaren Akademik eğitim veren Meslek Yüksekokulları (HBO) ve Üniversite eğitimleri (WO) için Temel Burs sistemini geri getirmeyi planlamış bulunmaktadır. Bu yeni Eğitim burs ve kredi sisteminin 2023 -2024 eğitim yılandan itibaren uygulanması beklenmektedir.

Temel burs geri gelmekte/Basisbeurs terug

Borç alan öğrencilere maddi destek sağlanması Tegemoetkoming leenstelselstudenten

Orta dereceli eğitim kurumlarında eğitim takip edenlerin alım gücünün iyileştirilmesi.

Koopkrachtmaatregel vo, mbo en ho

Overige plannen

Diğer planlar (Overige plannen)

2015 ile 2019 yılları arasında HBO ve Üniversite eğitimleri takip edenlere eğitim giderlerine maddi destek, Plannen voor studenten hbo en wo (vanaf studiejaar 2023-2024)

Yüksek gelire sahip olan ailelere ek burs/ aanvullende beurs ook bij hogere inkomens ouders (vanaf 1 januari 2024)

Engelleri olan öğrencilere değişiklikler/wijzigingen voor studenten met een beperking

Ek kazanc sağlayanlara gelir sınırının kaldırılması/ Afschaffen bijverdiengrens voor iedereen

Eğıtim kredisi ve burs borcunun 35 yıl içine geri ödenmesi /studieschuld terugbetalen in 35 jaar

HBO ve Üniversite eğitimi takip edenlerin belirli bir başarı zorunluğunun ve başarısızlıktan doğan borçların geri ödenmesinin kaldırılması. langer de tijd om een hbo-studie te proberen, zonder de prestatiebeurs te hoeven terugbetalen (ook wel 1-februariregeling genoemd)

Alanın karara karşı aynı fikirde deĝilseniz

Alınan kararlarla aynı fikirde de değilseniz, bu karara karşı www.duo.nl dijital ve yazılı olarak itiraz edebilirsiniz.

Hiç bir burs imkanından faydalanamıyorum

Bunun için araştıracağınız diğer imkanlar vardır. Bunlar, İşveren Sigortaları Kurumu,www.uwv.nl, belediyeler, İşKur ,UWV Werkbedrijf www.werk.nl , ve Vergi İadeleri, www.belastingdienst.nl ve www.werkbedrijf.nl, www.gemeenten.nl

Çalışanların işyeri eĝitim imkanları bulunmaktadır. Ayrıca şehirsel, bölgesel ve ülkesel fonlar ve eĝitim projelerindende faydalanmak mümkündür.

Hollanda’da eĝitim ve yaşam olaĝanca devam ediyor. Saĝlıklı, mutlu eĝitimler temennisiyle, soru ve önerilerinizi nejatsucu@tele2.nl adresine bekliyorum.