Hollanda 2022 Bütçesi’nde 100 Milyon Avro Fazlalık Verdi


  • Kayıt: 27.03.2023 11:21:16 Güncelleme: 27.03.2023 11:21:16

Hollanda 2022 Bütçesi’nde 100 Milyon Avro Fazlalık Verdi

Nejat SUCU

Politik karşılık bulmayan ekonomik Hollanda gelişmeleri nelerdir?

Hollanda'da ki sosyo – ekonomik olumlu gelişmeler bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Aynı zamanda olumlu gelişmeler bizleri gelecek için mutlu ve huzurlu kılmakta. 2022 yılında olumsuz olan ise; Rusya – Ukrayna savaşı ile başlayan enerji kaynaklarının paylaşımı, astronomik enerji fiyatları ve yükselen gıda fiyatları hepimizin birlikte fakirleşmesini sağladı.

Olumlu gelişmeler 

• Hollanda ekonomisi gerçek anlamda, gerçek reel anlamda geçen 2 yılda yüzde 4,5’luk ekonomik büyümesini gerçekleştirdi.

• Artan iş, istihdam ve insan kaynaklarına eklenen işgücü kaydına rağmen işsizlik oranı düşmeye devam etmekte ve 2023 Şubat ayı itibariyle Hollanda'da işsizlik oranı yüzde 3,5 olarak tespit edilmiş bulunmakta.

• İşsizlik ödeneği aylardır arka arkaya düşmeye devan etmekte ve bugün itibariyle UWV kurumundan işsizlik ödeneği WW alanların sayısı 145 bin.
1. Gayri safi yurtiçi hasılaya göre (BBP/Bruto Binnnelands Product ) ) Hollanda devlet borçları(Staatsschulden ) Avrupa normlarının altında seyretmekte. Devletin borçları 2021 yılında BBP ‘in yüzde 52,4 i iken bu oran 2022 de yüzde 50,2 ‘ye düşmüş bulunmakta.
• Bunu yanında üretimde yüzde 9’ları geçen büyüme, üretenlerin ve tüketicilerin Hollanda ekonomisine karşı güvenlerinin artması olumlu gelişmeler idi.Tarım ürünlerin de artan ihracat ile toplam ihracat net gelirlerde büyük artış gözlendi.
• Hollanda tarihinde bir ilk olan, 10 milyonu aşan çalışana ulaşıldı. Büyüyen ekonomi ve gelir kaynaklarında halkın alım gücü yüzde 2 dahada arttı.

• Devletin bütçesinde bu yıl yine küçükte olsa BBP ‘nin yüzde 0,1 milyar avro fazlalık gerçekleşti. Geçen yılki bütçe açığı (tekort 20 milyon idi. Geçen yıllara göre Hollanda devletinin borçları 31 milyar artı. Bunun yanında Gayri safi yurtiçi hasıla gelecek yıllarda da büyümeye devam edecek.

• Gayri safi yurtiçi hasıla GSYİH 2023 yılında 925 milyar, 2024 yılında 954 milyar ve 2025 yılında 983 milyar avro ýu bulması beklenmekte.

• İşverenler ise Hollanda’da, karlarına kar katmaktalar. Üreten ve hizmet sektöründe işverenlerin 2022 yılındaki kazançları 327 milyar avroya ulaşmış. Ancak Hollanda hükümetinin Enerji platformunu gerçekleştirme enerji fiyatlarını düşmesine (arz ve talep ) büyük etki yaptı. Rusya’ya karşı verilen mücadelede Hollanda, Ukrayna savaşına bizim savaşımız diyerek milyarca euroluk silah, insani ve ekonomik destekleri 10 milyar avroyu geçmiş bulunmakta.

Sosya devleti de gördük 2022'de 

Enerji giderleri için, bir 800 avro, arkasından 500 avro ve her haneye 2 sefer 190 avro desteği de gördük. Hollanda devletinin soysal ödenek, asgari ücretteki yüzde 10’luk bir artışla devam etti. Bu konuda Merkez Bankası’ndan ve kurumlardan itirazda geldi. Tabii gelecekte Eğitim bursların ve öğrencilerin pozisyonlarının iyileştirilmesi de planlanmakta. Gelecek yıllarda, 2023 yılında yüzde 5 olarak gerçekleşen enflasyonun düşmesi de beklenmekte.

En son olarak ta bu hafta başlatılan ve Son günlerde var olan dünya Bankalarında kredi krizinden Hollanda’nın olumsuz etkilenmeyeceğini Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot ( President van DNB) açıklamıştı. Son günlerde gelecekte gelişecek güzel haberler ve güzellikler bizler için dünden daha da olumlu.

Seçmende değer ve karşılık görmeyen çabalar

Hollanda Kabinesi bu kadar olumlu gelişmelere imza atarken, başarıların bu kadar değerli olduğunu düşündüğümde bunun seçmen tarafından sandığa gelecek umutları ve sonuçları olarak yansımadığını geçen 16 Mart 2023 Eyalet İl Genel meclisi ve Hollanda bölge su idareleri seçimlerine yansıttığını söylemek biraz zor olsa gerek. Son 20 yılda Post-Modern Hollanda seçmenin ne istediği ve ne politik kararları beklediğini kestirmek zor ve cevap verebilmek imkânsız bir hal aldı. Siz ne dersiniz?