Araba Lastiği Değiştirir Gibi, Politik Parti Değiştiren Hollanda Seçmeni


  • Kayıt: 29.03.2023 07:53:47 Güncelleme: 29.03.2023 07:55:48

Araba Lastiği Değiştirir Gibi, Politik Parti Değiştiren Hollanda Seçmeni

Nejat Sucu

“Tok akıl zor ağırlanır, Toku doyurmak zordur ve Toku ağırlamak zordur “ 

Evet bu Ata sözlerimizi Hollanda'da yaşam standartlarını yakalamış seçmenler için kullanmak mümkün.

1990 yıllarında başlayan göçmenlerin entegrasyon politikalarında başarısız uygulamalar ve entegrasyon değilmiş gibi paralel Türk – Müslüman toplumları, Hollanda ‘ya göçün devam etmesini alınan tedbirlerin yanında geleneksel politik partilerin Hollanda'da belirli bir seçmen grubunu temsil etmediği de ortaya çıktı.

Berlin duvarının yıkılışı, Doğu Almanya ile Batı Almanya‘nın birleşimi ve SSCB‘nin kendi paktını dağıtarak o eski Çar Rusya’sına geri çekilmesi var olan savaşın bittiğini düşünen ülkeler yeni ittifaklar arayışına girdiler.

Kim kim için ve kim kime karşı olanlar ve olmayanlar arası belirgin olmayan bir kaos ortamı doğdu ki, kendi halkına refah ve kaliteli bir gelecek sağlayamayan yarı gelişmiş ülkeler yeni yeni düşman, inanç ve etnik temelde insanları birbirlerine düşman eden politikalar sahneye kondu ve kendine göre seyircisi de vardı. 

Geleneksel merkezi politik partilerin kaybolan belirgin ideolojik güçleri

Ekonomi, para, Geld, Gulden, Dolar, Euro insanın ruhunu ve bedenine sahip olan ve kapsayan yeni görülmez bir inanç grubunu oluşturduğu Hollanda'da varsıl seçmen kendi işini, istihdamını, kaliteli yaşamını katlarını ve yatlarını kaybetmekten korkmaya başladı.

Yerküremizde var savaşların, inanç gruplarının ve göçmenleri suçlu (Zondebok ) görmeye başladı bir dönemden geçiyoruz. Her dönem çabuk mobilize olarak aktion ve reaksiyonu çok güçlü ve hızlı bir şekilde yön ve politik parti değiştiren bir seçmen grubu.

Bu tabii var olan politik sistemin ve partilerin güvensiz ve Hollanda yönetimine ve yönetmeyi zor kıldı.

Göçlerin ve mültecileri kolay Günah keçisi ( Zondebok ) gören, toplumsal refahtan istedikleri payı alamayan ve gelecekte kendi Bira paralarını devletin ödeyemeyeceğinden korkan bir grupta genelde ultra parti propagandalarına ve de mogooglara oy vermeye başladılar.

Tabii Hollanda konjonktürü ve doğal gelişmelerde bu gelişmeleri tetiklemekte. Son seçimlerde Hollanda en büyük partisi olan Köylü Halk Hareketi ( BBB) aynı zamanlarda protesto ve tepki partisidir. Bu tip partiler genelde , 10 ile 20 arasında bir süre işlevlerini tamamlarlar.

Hep birlikte gelecek 4 yılda göreceğiz, var olan sorunlara nasıl çözüm bulacaklar ve belirli bir süre sonra bir arabanın lastik değiştirir gibi seçmende politik partileri değiştireceğini şimdiden görmek mümkün,

Saygılarımla,