Değişim; mutluluk verici, kutlu bir aydınlanma hareketidir


  • Kayıt: 31.03.2023 16:10:15 Güncelleme: 31.03.2023 16:35:32

Değişim; mutluluk verici, kutlu bir aydınlanma hareketidir

Nejat SUCU

Değişmek; bazen elde olanı kaybetme korkusu ile geçmişe sıkı sıkı sarılan insana göre olmasa da, dışarıda, bazen gelişen özel durumlar sonucu değişmek zorunda olan bir toplum var.

Değişmek, entelektüel zenginliktir

Birçoğumuz değişimi “münafıklık, oportünistlik, fikir ve kişilik sahibi olamama” olarak değerlendirse de ben değişimi, bir insanın sahip olması gereken en önemli “gelişmişlik ve aydınlanma hareketi” olarak görürüm.

Değişime direnmek yerine, tam tersine, değişimle birlikte insanın kendisini yeniden yapılandırması, bireye ve topluma aydınlanma ve mutluluk getirir.

Birey, her ne kadar, değişmekte zorlansa ve değişmediğini düşünse de, bana göre değişim gayet olağandır ve yaşamımızın kaçınılmaz bir olgusudur.

Koronavirüs pandemisi ile gelen değişim

Korona ile ne geldi bilemiyorum ama insanlara, belirli bir süre mesafeli olma ve kalabalık içinde bulunmamanın dışında, toplumsal yaşamda bireysel gelişim ve izlenecek yeni yolu belirlemek için biraz daha zaman gerekiyor.

Pandeminin kaçınılmaz kıldığı bireysel yaşamın ve bunun getirdiği yalnızlığın yol açtığı psikososyal sorunlarda da ciddi artışlar görüyoruz. Bu yeni yaşam biçiminin ne gibi sosyal, ekonomik, kültürel ve finansal sonuçları olacağını ve uyulması gerekli toplumsal kurallar ve ilişkileri ne şekilde değiştireceğini de yakın gelecekte göreceğiz.

Biz, her ne kadar, istemesek; kaderde var olan değişimlere karşı dirensek ve alışkanlıklarımızla yaşamak için mücadele etsek de zaman içerisinde “uyumla ve yeni umutlarla” değişebilmek ne güzeldir…

Değişim sinyalleri nelerdir?

Bir ülkede, şehirde ya da mahallede yaşayanların karınları doymuyor ve yüzleri gülmüyorsa, orası köklü toplumsal değişimlere gebe demektir. Değişim kokusunu alan toplum, hisleriyle hareket ederek en sağlıklı değişim yollarını bulacaktır.

Saygı ve sevgilerimle.