Her şeye rağmen, değişebilmek…


  • Kayıt: 30.05.2023 08:58:02 Güncelleme: 30.05.2023 08:58:02

Her şeye rağmen, değişebilmek…

Nejat SUCU

“Değişmemek; zamana ayak uyduramamak ve olduğun yerde saymak, geri kalmak demektir. Elinde olana sahip çıkmak ve değişimden uzak kalmak belirli bir dönem güven verse de, gelişen ve değişen insanın yapısına ve diyalektiğine terstir.

İnsanın, zaman içerisinde değişmesi, değisik yaşam şartlarına uyması, yani “revizyonist ve oportünist” olması gayet olağandır. Peki, bu durum, kaliteli bir yaşam için gerekli midir? Değil tabi ki. Her insanın tercihleri, olanakları ve çevresi o insanın ne kadar uyumlu olduğunu ve yaşam biçimini belirler.

Uyumlu vatandaş olmak

Uyumlu vatandaşlık, eşit paylaşım ve mevcut varsıllıktan her bireyin yeterli derecede pay aldığı, toplumların barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünya memleketi… Tabi ki bunu ben gerçekçi bulurum; sizler ise hayalden öteye gitmeyen bir düşünce ve yaşam biçimi olarak görebilirsiniz.

İdeolojiler bile değişime yenik düştü

Sovyetler Birliği’ninn dağılmasından sonra, tüm Ural-Altay kavimlerinin bir araya geleceği beklentisi( Pan Türkizm/Turancılık ) yerine ekonomik ve siyasi çıkarlar ve yandaş politik tercihler öne çıkmadı mı? Sosyalizmden komünizme giden yolun son aşamasına gelindiğine inanan bir arkadaş şunu demişti: “Berlin duvarı yıkıldı ve biz de fikir olarak altında kaldık “. Bir insanın, ömrünü adadığı fikir ve oluşumların, bir buz dağının erimesi gibi eriyip gitmesi tabi ki zordur ve acıdır. Asıl gerçek olan ise insanların ve toplumların değişkenliğidir.

İslamı referans alan ve İslamcı sosyo-ekonomik ve politik denemeler de Kapitalizme ve Neo-Liberalizme teslim olmadılar mı? Nerede kaldı ideal, medeni, hür ve mutlu toplumların inşası? Bütün olumsuzluklara; dünyadaki mezhep, aşiret, çıkar ve etnik köken savaşlarına rağmen yine de olumlu düşünmek, mutsuzluktan mutluluğa uzanan bir yol olduğunu hayal etmek, ütopik de olsa büyük bir zenginlik.

Eğer değişmemekte inat ediyorsak, değişmeye cesaret edemiyorsak ve değişimden korkarak olası bir değişimin önüne set çekiyorsak, bir ömür mutsuz bir yaşam sürdüreceğiz demektir.

Diyalektik düşünmeye başladığımız zaman değişim süreci de başlamıştır. Tam da, Hollanda’nın mevcut olanakları ile Hollanda’da mutlu ve başarılı bir yaşamın başlaması gibi...

Bütün dünya güzellikleri sizlerle olsun.