Ali Develioğlu’nun kaleminden: Wilders mı, Baobab mı?


  • Kayıt: 03.07.2023 11:12:12 Güncelleme: 03.07.2023 15:14:33

Ali Develioğlu’nun kaleminden:

Wilders mı, Baobab mı?

Ali Develioglu

Wilders`ın, Erdoğan`a oy veren Hollandalı Türklerin Türkiye`ye dönmesini istemesi geçen ay medyada tartışmalara yol açtı. Ama bu tartışma bana farklı bir şeyi farkettirdi: BAOBAB! Baobab`ı sevdirtti!

Evet, ne alaka, Baobab da kim diyeceksiniz haklı olarak. Anlatayım.

Baobab Afrika`da, Senegal`de yaşayan 6000 yaşında bir bilge!

6000 yıl önce doğduğunda ailesi çok kalabalıktı. Avrupa ve Akdeniz`den Batı Afrika`ya kadar uzanan bölge, günümüzün üç misli ağaç doluydu. İnsanlar, henüz Bronz çağına ( bu önemli çağ M.Ö. 3000 yıllarında Anadolu`da başlamıştı dünyada ilk defa) girmemiş, bronzdan kesici aletleri henüz yapmamış olduğundan, ormanlar uçsuz bucaksızdı!

Bu nedenle Baobab`ın bebeklik günleri çok mutlu geçti. Hatta `Anadolu` ismi bile icat olunmamıştı, bunu çok sonraları, yani büyüdüğünde, M.Ö. 900 yıllarında duyacaktı!

Baobab çocukken bir gün az kalsın boğuluyordu! M. Ö. 4100 yıllarıydı galiba! Her tarafı sel basmıştı. Adına sonraları Nuh Tufanı dediler çevresindekiler. Zor kurtuldu.

Bir gece Senegal`deki çevresinden bazı insanlar kuzey doğuya taşındılar. Göç ettiler. Nil denilen bir nehrin kenarında yiyecek çok diye duymuşlardı. Mısır denilen bu yeni bölgeyi Menes (M.Ö. 3100) adlı bir firavun yönetmeye başlamıştı.

Bu Menes güneşi Tanrı, kendini de onun yarımı sanıyordu. Baobab`a çok komik geldi bu hikaye, o gün bayağı gülmüştü! Ama şunu anlayamamıştı: Bu Menes aslında çok akıllıydı, kendisini Tanrının parçası göstererek köylülerin bağışlarını yiyor, hem de onlara kendisi için büyük binalar yaptırtıyordu!

Menes`ten sonra dünyaya gelen tüm krallar bu fikri pek beğendiler, onlar da kendilerinin tanrı olduğunu söylediler. Başkalarını ise beğenmemeye başladılar!

Menes`ten sonra gelen krallardan kimileri etraflarına pek çok farklı ve birbiriyle geçinemeyen insanı takarak daha kuzeye, Avrupa`ya göç ettiler, oralarda yerleşip, sonraları sarışınlaştılar soğuktan!

Çok kavgalar ettiler aralarında, ama farklı düşünenleri yok etmek, yada gezegenimizden başka gezegenlere sürmek hiçbirine nasip olmadı! Farklılıklarla hep birlikte yaşamak zorunda kaldılar!

Baobab, 2300 yaşına gelip tam emeklemeye başlarken bu defa Gılgamış destanı (Hammurabi, M.Ö. 1750) diye yeni bir hikaye duydu. Bu kişi farklılıklara saygısı olmayanlara karşı icat ettiği yasalarla tanınıyordu!

Bir de çabucak testi, tencere, kap kacak, bıçak yapabilen döngülü bir yeni aletin icad edildiğini duydu. Bu faydalı yeni aletler yüzünden nüfus daha da arttı, ama geçim sıkıntısı da arttı. Kavgalar, göçler de arttı o zaman..

Ama yine farklı düşünenleri başka gezegenlere gönderebilen bir kral yeryüzüne gelmedi. Farklı düşüncelerle birlikte yaşamayı sürdürdüler. Aksine zaten hepsi de birbirine karışıp, daha da melezleşti!

O sıralar insanlar Baobab`ı pek tehdid etmiyordu. Zaten Avrasya`nın tüm insan nüfusu bile 4-5 milyonu aşmıyordu. Ama bu ileriki yüzyıllarda, demir çağında, 15 milyonu geçecekti! Yine de Baboab ve arkadaşları çoğunluktular, rahatsız olmadılar.

Yürüme yaşına erince Kudüs (M.Ö. 1100), Babilon (M.Ö. 1900), İstanbul (Lygos, M.Ö. 1100), Roma ( M.Ö. 1200) gibi kentler çıkmıştı, bu kentleri merak etmeye başladı. O doğduğunda yoktu henüz bu yerler, sadece Göbeklitepe, Çatalhöyük, Truva, Ur, Uruk gibi başka bazı yerleşim yerleri vardı.

Sonraları dünya çok kalabalıklaştı, yeni aletler çıktı, ama geçimsizlik de çoğaldı… Birbirlerini başka yerlere sürmek isteyenler de çoğaldı. Hatta çok sonraları Hitler diye birisi çıktı, bırakın başka yerlere sürmeyi, toplama kamplarında yakmaya bile kalktı farklı düşünenleri!

Ama bu fanilerin hiçbiri, hiçbiri, ne yaparlarsa yapsınlar, bunu başaramadı ve hepsi, hepsi farklı düşünenlerle birlikte yaşamayı sürdürmek zorunda kaldı!


Farklı düşünenlerin kökü bir türlü kazınamıyor, bir türlü yok edilemiyor, ve hiç biryere de sürülemiyorlardı! Zaten herkes birbirinden farklı düşündüğünden dolayı, hepsini yok etmeyi başarsalar, aslında kendilerini de yok etmeleri gerekecek ve sonuçta hiçbiri kalmayacaktı!

Baobab şu anda ergenlik çağına yeni girmiş durumda. Ve galiba Baorab`a aşık, ondan esen her rüzgar dallarını tuhaf biçimde ürpertip, Baobab`ı derin gelecek hülyalarına daldırıyor. Hala her tarafı farklı düşünenlerle dolu!

TAHAMMÜLSÜZLERİN TÜM BALTALARINA DIRENMİŞ BAOBAB ! 

Baobab bir ağaç, hem de dünyamızın en yaşlı ağacı!

Ve 6000 yıldır Afrika`da hala o durduğu ayni yerde duruyor!

O kadar farklı görüşe tanık olmuş, etrafında farklı düşünenleri yok etmek sürmek isteyen kim varsa ölmüş ama o hala orada, dimdik!

Hepsine, bütün farklılıklara tahammül etmiş, tahammülsüzlerin tüm baltalarına direnmiş o!

Birbirinin düşüncesine , inancına tahammül edemeyen bir sürü insan gelip geçmiş 6000 yıllık ömründen, ama o herkese, her düşünceye tahammül etmiş, ne o kimseyi düşüncelerinden dolayı sürgün etmeye ya da Hitler gibi sürgünle de yetinmeyerek toplama kamplarında yakmaya yeltenmiş, ne de o tahammülsüz faniler geçen o 6000 yıla rağmen onu yıkabilmişler!

Baobab farklılığa tahammülün olduğu kadar, sadece `benim` diyerek `başka düşünce olmasın` isteyen fanilerin durmadan yenilişini de 6000 yıldır izleme fırsatına da sahip olmuş olan, görmüş geçirmiş bir bilge !

O hala var, Ama farklılığı reddeden o fanilerin hiçbiri kalmamış 6000 yıldır!

Farklılık kalıcı, bunu reddedenler gidicidir! Yani: gerçek kalıcı, gerçeği beğenmeyenin bizzat kendisi gidicidir!

İşte o gidici tahammülsüz fanilerin sadece bir yenisinden başka bir şey olmayan Wilders bana farkettirdi ki; farklı düşüncelere hoşgörü ve tahammül Baobab kadar uzun ömürlü olmasaydı tarihte, yer yüzünde tek bir insan dahi kalmayacaktı!

Yani Wilders gibi insanlar dahi özgürlüklerini, farklılığa saygısı olanlara borçludurlar!

Platform okuyucularına güzel bir yaz tatili dileğiyle…

Not: 6000 yaşındaki Baobab ağacı, Afrika.