Hollanda Asgari Ücret Yasası Araştırma Dosyası


  • Kayıt: 14.07.2023 18:12:12 Güncelleme: 14.07.2023 18:12:28

Hollanda Asgari Ücret Yasası Araştırma Dosyası

Nejat SUCU

Asgari ücret ve ona bağlı olan yasal uygulamalar oldukça geniş bir alan teşkil ediyor. Hollanda’da 1969 yılından itibaren yasal asgari ücret uygulaması yürürlükte bulunuyor.

Hollanda’da yasal asgari ücret hakkında bildiklerimiz 

Hollanda’da her yılın 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yasal asgari ücret (WML) o çalışma yılındaki mevcut enflasyon ve devalüasyon oranına göre yeniden düzenlenir.

21 yaşından itibaren, yasal asgari ücret tutarı, bir haftada 36, 38 ve 40 saatlik çalışma zamanına göre değişmektedir.

1 Temmuz 2023 itibarı ile asgari ücret ne kadar?

1 Temmuz 2023 tarihi itbariyle yasal asgari ücret, brüt 1995 avro olarak belirlenmiştir. Asgari ücret, çalışma saatlerine ve çalışanın yaşına göre değişim göstermektedir.

1 Ocak 2024’den sonra asgari ücretteki artış ne kadar olacak?

1 Ocak 2024 ‘den itibaren, yasal asgari ücret %11,11 artarak, bir aylık brüt yasal asgari ücret, brüt 2149,33 avroya ulaşacak.

İşveren asgari ücrete uymak zorunda mı?

İşverenler, hizmet döneminde var olan asgari ücret üzerinden ödeme yapmakla mükelleftir. Ödenmeyen aylık ve kazançların yapılmasını işvereninizden talep edebilirsiniz. Bu konudaki sorunlarınız ve şikayetlerinizde Hollanda İş müfettişliğini ( www.nlarebiedsinspectie.nl) devreye sokabilirsiniz. Kısa zamanda sonuç almak için ise bölge hakimliğine (De Kantonrechter) başvuru yapabilirsiniz. Var olan haklarla birlikte, ödenmeyen aylıkları talep etmek de mümkündür.

Tabi ki bu arada, çalışan ve işveren ilişkisinin bozulması tehlikesi bulunmaktadır. Bu durumda, çalışan, yeni iş aramak ve iş değiştirmek hakkına da sahiptir.

Hollanda da kaç kişi asgari ücretle çalışıyor?

Hollanda’da 10 milyon çalışandan %5-6’sı asgari ücretle çalışıyor.

Son yıllardaki istihdam açığı ve kalifiye eleman bulma zorluğu,

asgari ücret ile çalışanların sayısının düşmesini sağladı.

Sosyal ödeneklerin asgari ücretle bağlantısı 

Yasal asgari ücretlerdeki artışla bağlantılı olarak sosyal ödeneklerde de ek artışlar gerçekleşiyor. Bu konudaki yasal düzenleme ve uygulama, Hollanda Sosyal İşler ve Çalısma Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Sosyal güvenlik ve sosyal destekler

Hollanda’da asgari ücretle çalışanlar, eşlerinin herhangi bir geliri yoksa, kira ve sağlık desteği gibi her bütçeye uygun sübvansiyonlardan yararlanmak için hak kazanıyor. Bunun yanında,

belediyeler de bazı özel imkanlar sunuyor.

Asgari ücretle çalışanlarının sayısı ve refah oranı

Bir ülkede, çalışan sınıfın gelirden ve milli gelirden yeterince pay alması çok çok önemlidir. Zenginlik, çalışana ve üretene dağıldığı ve bunlardan eşit pay alındığı zaman asgari ücretle çalışan sayısında da belirgin azalma gözlenir.

Hukuksal destek alma hakkı 

Asgari ücretle ilgili sorunlarda Hollanda devletinin desteği ile çok küçük bir katkı payı ödenerek hukuksal destek alınması mümkündür.

Saygı ve sevgilerimle.