Umuda Yolculukta Umutsuz Göçmenler


  • Kayıt: 18.07.2023 19:09:16 Güncelleme: 18.07.2023 19:09:16

Umuda Yolculukta Umutsuz Göçmenler

Nejat Mustafa

Bir türlü bitmek tükenmek bilmeyen yeraltı ve yerüstü kaynakların paylaşım savaşında yerküremizde milyonlarca insan yerinden ve yurdundan edildi. Bağını bahçesini, evini ve yurdunu kaybeden fakir Asya, Afrika ve Ortadoğu insanı yeni umutlarla düştü yine yollara...

Adına “mülteci” denen, yerküremizin mazlum halkları, bir çanak çorba ve yeni bir gelecek için düştüler Avrupa, Avusturalya, Amerika ve Kanada yollarına. Ne diyor bir mülteci: “Ben kendim için bir gelecek beklemiyorum; hiç olmazsa, çocuklarımın geleceği kurtulsun.” İç çatışmalar, savaşlar, ne idüğü belli olmayan ideolojiler için sözde cenneti arayan, beyinleri yıkanmış, zavallı ölüm makinelerine yem olan fakir Afrika, Asya ve Ortadoğu’nun mazlum halkları...

Batı Avrupa, beyaz yakalıları istiyor

Batı Avrupa, eğitimli ve kalifiye, nitelikli beyin göçünü istiyor. Çünkü insan gücü kaynakları açığının kapatılması için, bilgi göçüne gereksinimi var.

Ülkeler hesap vermekten ve sorgulamaktan uzak ve korkak

Mülteci akımına sebep olan temel sorunlara değinmekten koşarak kaçıyoruz. Korkularımız var. Biz de silah satın alarak o ölümcül, sevimsiz aletlere sahip oluyoruz. Belli ki birleri bunu istiyor, planlıyor ve bunu uygulayacak her zaman milyonlarca insan bulunup hazırlanıyor. Ne kadar devam eder bilinmez ama bir senede 600 milyar dolarlık silahın satıldığı yerküremizde kim çözebilir ki mülteci akınını? Yüzyıldır akan kan bir gün durur ama silaha giden paranın, çocuklara ekmek, et ve süt almak için harcanması şartıyla…

Saygılarımla.