**Hollanda’yı Yeni ve Yeniden Vatan Eyleyebilmek?**


  • Kayıt: 26.08.2023 08:15:14 Güncelleme: 26.08.2023 08:23:04

**Hollanda’yı Yeni ve Yeniden Vatan Eyleyebilmek?**

Mustafa Nejat Sucu

Sosyal Hizmet Uzmanı

Her zamanın kendi gündemi, tartışılması gereken konuları ve fikir alışverişinde bulunulması sağlıklı toplumsal dinamiklerimizden biridir. İzin dönüşü, Türkiye’yi bırakarak Hollanda'ya odaklanmamız gereken bir süreçtir. Hem maddi hem de manevi katkılarımızın ardından tekrar Hollanda gündemine odaklanmalıyız. Elbette Hollanda'ya uyum ve yeni bir gelecek kurma konusunda farklı görüşler ve ayrılıklar olacaktır.

Eğer hepimiz aynı düşünceye sahip olsaydık, ilerlememizin önünde engeller olurdu. Farklı düşünceler, renkler ve fikirlerimizin olması doğaldır.

**Gençlerimizin Geleceği Hollanda'da mı?**

Evet, bütün olumsuzluklara rağmen, gençlerimizin geleceğinin Hollanda'da olduğuna inanıyorum. Bu konuda akıllı Hollandalılar gibi düşünüyorum ve destekliyorum. Ancak bunun yanı sıra, eleştirel düşünceyi de elden bırakmıyorum.

Gelecekte gençlerimiz için Türkiye, değerlendirilmesi gereken önemli bir bilgi ve bilim fırsatı sunabilir.


**Hollanda'yı Ne Kadar Seviyorum...**

Hollanda'yı sevmemek mümkün değil. Ancak toplum içinde karamsarlık ve uyumsuzluk hissiyatı taşıyanlar da mevcut. Artık bu tür insanlarla tartışmak yerine daha yapıcı konulara odaklanmayı tercih ediyorum. Bu tür insanlarla ulaşabileceğimiz bir sonuç olmadığına inanıyorum. Bu insanların sorunların çözümüne katkı sağlamaları pek mümkün değil.

Buna rağmen, bu insanlar da yıllardır Hollanda'da yaşıyorlar. Çocukları ve torunları okullara gidiyor, çeşitli mesleklerde faaliyet gösteriyorlar. Bu insanlar arasından devlet yöneticileri, emniyet müdürleri, milletvekilleri ve hatta gelecekte Hollanda Başbakanı adayları bile çıkıyor.

**Gençler Hollanda'da Mutlu...**

Evet, gençlerimiz ve ilk nesil Türk göçmenleri arasında bir uçurum bulunuyor. Gençlerimiz, Hollanda'da yeni bir gelecek kurma çabasında. İyi bir eğitim alarak Hollanda iş pazarına hızlıca entegre oluyorlar.

**Türkiye Artık Bir Tatil Ülkesi...**

Türkiye, gençlerimiz için artık bir tatil ülkesi. Son yıllarda aile köklerini ziyaret etme ihtiyacı azalıyor. Bu da gençlerimizin duygusal ve fiziksel bağlarının zayıfladığını gösteriyor.

**Gençlerin Kanayan Yarası: Askerlik Sorunu...**

Geçmişte bedelli askerlik bedeli düşürüldü. Ancak son zamanlarda bu bedel arttı. Gençlerimizin bu yüksek bedeli ödemesi zor görünüyor. Bu durum, gençlerin Türkiye'ye olan bağlarını zayıflatabilir.

**Hollanda Devlet Erkanı...**

Hollanda devlet erkanı, Türkiye'deki gençlerin gönlünü çekebilmeli ve desteklemelidir.

**Sonuç Olarak...**

Toplumsal sorunlarımızı eleştirel bir bakış açısıyla tartışmayı amaçlayarak bu konuları ele aldım. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?

Saygılarımla,