Hollanda Asgari Ücret Yasası Araştırma Dosyası


  • Kayıt: 02.11.2023 07:08:04 Güncelleme: 02.11.2023 07:08:15

Hollanda Asgari Ücret Yasası Araştırma Dosyası

Nejat SUCU

Asgari ücret ve bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Hollanda'da 1969 yılından beri yasal asgari ücret uygulaması yürürlüktedir.

Hollanda'da Yasal Asgari Ücret Hakkında Bilgiler

Hollanda'da yasal asgari ücret (WML), her yılın 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde o çalışma yılındaki enflasyon ve devalüasyon oranına göre yeniden düzenlenir. 21 yaşından itibaren, yasal asgari ücret miktarı, haftalık çalışma saatlerine (36, 38 ve 40 saat) göre değişiklik göstermektedir.

1 Temmuz 2023'ten İtibaren Asgari Ücret Ne Kadar?

1 Temmuz 2023 itibarıyla yasal asgari ücret, brüt 1995 avro olarak belirlenmiştir. Asgari ücret, çalışma saatlerine ve çalışanın yaşına göre değişkenlik göstermektedir.

1 Ocak 2024'ten Sonraki Asgari Ücret Artışı Ne Kadar Olacak?

1 Ocak 2024 itibarıyla, yasal asgari ücret %11,11 artarak, brüt aylık yasal asgari ücreti brüt 2149,33 avroya yükseltecektir.

İşveren Asgari Ücrete Uymak Zorunda mıdır?

İşverenler, hizmet süresi boyunca yasal asgari ücreti ödemekle yükümlüdürler. Ödenmeyen aylıklar ve kazançlar için işvereninizden talepte bulunabilirsiniz. Bu tür sorunlarınızda Hollanda İş Müfettişliği'ni (www.nlarebiedsinspectie.nl) devreye sokabilirsiniz. Hızlı bir çözüm için ise bölge hakimliğine (De Kantonrechter) başvurabilirsiniz. Ayrıca, bu haklarınızı kullanırken işveren-çalışan ilişkisinin bozulma riski olduğunu unutmayın; bu durumda çalışanlar yeni iş arama ve değiştirme hakkına sahiptirler.

Hollanda'da Asgari Ücretle Çalışan Kişi Sayısı

Hollanda'da 10 milyon çalışandan %5-6'sı asgari ücretle çalışmaktadır. Son yıllardaki istihdam açığı ve nitelikli işçi bulma zorluğu, asgari ücretle çalışanların sayısının azalmasına neden olmuştur.

Sosyal Ödenekler ve Asgari Ücret İlişkisi

Yasal asgari ücret artışlarıyla paralel olarak, sosyal ödeneklerde de ek artışlar meydana gelmektedir. Bu konudaki yasal düzenlemeler ve uygulamalar, Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Destekler

Hollanda'da asgari ücretle çalışanlar, eşlerinin herhangi bir geliri olmadığında kira ve sağlık yardımları gibi bütçeye uygun sübvansiyonlardan yararlanma hakkına sahiptirler. Ayrıca, bazı belediyeler özel imkanlar sunmaktadır.

Asgari Ücretle Çalışanların Sayısı ve Refah Oranı

Bir ülkede, çalışan sınıfın gelirden ve milli gelirden adil bir şekilde pay alması son derece önemlidir. Gelirlerin adil bir şekilde dağıtıldığı ve herkesin hak ettiği payı aldığı bir toplumda asgari ücretle çalışan sayısının azaldığı görülmektedir.

Hukuksal Destek Alma Hakkı

Asgari ücretle ilgili sorunlarla karşılaştığınızda, Hollanda hükümetinin desteği ile küçük bir katkı payı ödeyerek hukuksal destek alabilirsiniz.

Saygılarımızla,