Hollanda Politik Arenası'nda Güven Sorunu


  • Kayıt: 06.11.2023 18:49:05 Güncelleme: 06.11.2023 18:49:05

Hollanda Politik Arenası'nda Güven Sorunu

Nejat SUCU

Hollanda'da Mark Rutte liderliğindeki dördüncü koalisyon hükümeti, var olan sorunlara kalıcı çözümler üretemediği ve Hollanda toplumunun güvenini kaybettiği için istifa etmek zorunda kaldı.

Görevini yeni bir koalisyon hükümeti kurulması sürecinde devam edecek olan Mark Rutte hükümeti ve Hollanda Temsilciler Meclisi, 22 Kasım'da erken seçimlere gitme kararı aldı.

Yaprak dökümü sonrası yeni politik liderler sahnede

Evet, 14 Ekim 2010 tarihinden itibaren 13 yılı aşkın bir süredir Hollanda Başbakanı olan VVD partisi lideri Mark Rutte, yeni seçimlerde görevini kabinesinde Adalet Bakanı olan Dilan Yesilgöz'e bırakma kararı aldı.

Hollanda İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (GL) partileri, Timmermans ile ortak seçime gitme kararı aldı. Uzun süre taban seçmen desteğini kaybeden Hristiyan Demokratlar (CDA)'dan ayrılan köylülerin Çiftçi ve Köylü Hareketi (BBB) lideri Van der Plast, CDA'nın küskün ve var olan çözümsüzlüklerini gündeme taşıyan Pieter Omzigt'in yeni partisi Nieuw Sociaal Contract, gelecek seçimlerde Hollanda'yı yönetmeye aday partiler olarak kamuoyu araştırmalarında öne çıkıyorlar.

Bunun yanında Hollanda Seçim Kurulu'nun onayladığı toplam 26 parti ve bu partilerin 1126 adayı, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde 150 milletvekilliği için yarışacaklar. Toplam 13 milyon 300 bin seçmenin yüzde 75 ile yüzde 85 arasında oy kullanması bekleniyor. Bir milletvekiline düşen oy sayısı (kiesdeel) toplam 70 ile 80 bin arasında değişiyor.

Seçmen politikacılara çok da güvenmiyor

22 Kasım'da yapılacak Hollanda Temsilciler Meclisi seçimlerinden sonra kurulacak yeni kabinenin, var olan sorunları çözmekte zorlanacağı düşünülüyor. Bu sorunlar arasında karbon emisyonu, devlet kurumları ile vatandaş arasında güven, göç ve mülteci sorunu, konut ve adaletli gelir dağılımı, yaşam giderlerindeki dengesizlik ve gelecekteki güvensizlik yer alıyor.

Toplumda var olan diğer çözüm bekleyen sorunlar arasında fakirlik, fakirlik içinde yaşayan çocuklar, ay sonunu getiremeyen emekliler, ödenek alanlar, çalışan insanlar, borçlar ve yoksulluk ile mücadele bulunuyor. Tabii ki, kişi başına düşen milli gelirin adaletli paylaşımı da bir sorun.

Gelecek güvencesi ve temel gereksinimler

Gelecekteki yüksek gelir ve yaşam güvencesi, evrensel ve küresel gelişmelerde Hollanda'yı gelecekte güvensiz kılmakta. Var olan sorunların en az 10 yıl süreli düzenli bir plan ve proje ile, daha kaliteli bir gelecek politikaları 18 milyon Hollandalı için bekleniyor.

Hollanda, zengin ve sağlam geleceğe bakan bir ülke. Hollanda Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 2022 yılında, 1028,2 milyar dolar olup, Hollanda devletinin milli hasılaya göre (Bruto Binnenlands Product / BBP) devlet borçları (Staatsschuld) yüzde 46,7'sini oluşturuyor. Hollanda, bu konuda Avrupa Birliği ülkelerinden en iyilerinden.

Seçimlerden sonra göçmenler ve toplumsal katılım

Hollanda'da yaşayan 500 bin Türk toplumunun uyum, katılım, entegrasyon, akültürasyon ve asimilasyon süreci devam ediyor. Hollanda'da yaşayan Türk toplumu, geçen yıllardan daha iyi bir konumda ve gelecekte var olan milli gelirden payını artıracağı kesin.

Nasıl bir politik katılım gerekli

Yeni politik karar ve yürütme mekanizmasına Türk toplumunun özel sorunlarına çözüm desteği ve tavsiyesi verecek Hollanda'da yaşayan Türk göçmen grubundan oluşacak "Özerk Interaktif Tavsiye Kurumu (ÖİTK)" oluşturulmalıdır.

Özgürlük irademizle 22 Kasım'da yapılacak olan Temsilciler Meclisi seçimlerinde vatandaşlık görevimizi yerine getirmemiz gerekir. Kısaca siyasetin özeti; "Bizler kimle yönetileceğimizi belirlemez isek, başkaları bizim kimle yönetileceğimizi belirler".