Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin


  • Kayıt: 15.12.2023 10:39:36 Güncelleme: 15.12.2023 10:39:36

Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin

Ama ben deve gütmeyi ve deve çobanlığını bilmem ki…

22 Kasım seçimleri ile; ne yazıkki bu başlığı daha önceki yıllarda kullanmıştım. Sanki yeni hükümet politikalarında belirleyici olacak Göç ve göçmenler politikaları olacak.

Misafir Türk işçileri Hollanda’ya yerleştikten sonra, var olan kültürel, etnik, inanç ve politik gereksinimlerini karşılamak için yaşadıkları şehirlerde kendi sivil toplum örgütlenmelerini kurdular. Hollanda’da dernek, vakıf, çalışma grubu ve federasyon kurmak bir noterden onay ve Hollanda Ticaret Odası’na (KvK) kayıtla olmakla mümkündür. Daha sonraki yıllarda yerel, bölgesel ve ulusal kurum ve devlet erkanı bu kurulan dernek ve vakıfları maddi ve manevi destekler.

Temsili ilişki var olandan daha iyisi

Hollandalı kurumlar, 2000’li yıllara kadar Türk vakıf, dernek ve federasyonlar’la ortak istişare ederek Türk toplumunun Hollanda’ya uyumlarının daha hızlı ve sağlıklı olacağını düşünmekteydiler.

2000’den sonraki politikalar artık, tek taraflı Hollanda egemen kültürü ve kurumlarının istediği entegrasyon politikalarını uygulanmasını öne çıkaracaktı. Hollanda yaşamını öne çıkaran, iş, eğitim, istihdam ve asimilasyon politikalarını uygulayarak Sosyal Liberal politikaları uygulamaya koydular.

Türk sivil toplum örgütlerinin eksiklikleri nelerdi?

Genelde dikiş ve nakış kursu, dil ve din eğitiminden yanı sıra yüzlerce faaliyet organize ettiler. Birçoğunun kuruluş nedeni Türkiye’ye bağlı bir siyasi, ideolojik, kültürel ve inanç gruplarına bağlı olmaktan da vazgeçmediler.

“Sevdiklerini, yavuklularını, umutlarını, geleceklerinin, beyinlerinin ve kalplerinin yarısını bıraktıkları ve doğdukları topraklarda kaldı, memleketi unutmak ve sırt dönmek aynı zamanda ihanet ve vatan hainliğiyle eş değerde saydılar.”

Toplum ve yeni nesil değişmekte

Toplum ve yeni nesil değişmekte, onun için “Nakış kurslarından, proje yönetimine geçiş yapmayı uzun yıllar bekledim. Bizim için gerekli olan kadın, yaşlı, gençlik, yalnızlık, fakirlik, yönetimde temsil, uyum ve katılım projelerine istenen başarıyı birden çok nedenden dolayı yeterince ulaşamadık.

Küçük adamın, büyük hayalleri olurmuş…

Evet küçük insanların büyük hayalleri ve umutları olur. Eğer hayal edilen büyük hedefler küçük te başarılsa, küçük insanları ulaşılan küçük hedefler mutlu eder ve başarılı kılar.

Nejat Mustafa