Yeniden Yeniden Türklerinin Hollanda Göçünün Anlatımı


  • Kayıt: 30.12.2023 18:17:29 Güncelleme: 30.12.2023 18:17:29

Yeniden Yeniden Türklerinin Hollanda Göçünün Anlatımı

Göç Olgusu

Göç olgusu, insanın yaşamında geleceğini belirleyecek en önemli değişimlerden biridir. Kökünden koparılmak, anadan ve yardan ayrılmak, toprağından uzaklaşarak bilinmeyenlerle bir yaşam başlamak her zaman zor, garip, acı, komik ve trajik sonuçları olan, insanın var oluşundan beri devam eden ve devam etmeye aday görünen göçlerimiz.

Her Zaman Mı Olumsuz?

Her zaman olumsuz düşünmemek gerekir. Şehirleşme (Urbanisyon) ile başlayan göçle birlikte, adaletli olmamakla birlikte bilgi ve eğitim imkanları bütün grupların kullanımına açıldı. Kapitalist rekabetçi sistem insanlar kadar ayrımcı değil. En azından kökenine, mezhebine, boyuna ve derisinin rengine bakmıyor. Kapitalist sistem, ne öğrendiğin ve ne üretebileceğine bakmakta, kısacası kapitalist dişlilerin çarkını oluşturacak insan ve eğitimli insan.

Köy Muhtarlığından Belediye Başkanlığına Uzanan Yol

Hollanda'da göçün 60. yılını geride bıraktık. Birçok olumsuzlukların yanında, başarı öyküleri olan gerçek hikayelerimizde var. Bir bakıyorsunuz, Kırşehir'in bir köyünde muhtar olan Ahmet ağabeyinin 3 çocuğunun üniversitesi yüksek lisans eğitimini tamamladıklarını ve oğlunun birinin Nijmegen Belediye Başkan Yardımcısı ve günlük yönetimde, Daimi Encümen Azası görevinde bulunduğunu görebiliyoruz.

Yine her şehirde, Türk kökenli onlarca uzman doktor, avukat, yönetici ve işverenimizi görebiliyoruz. Bir hikaye yaşandığı zaman, böyle olsaydı daha mı iyi olurdu deriz ama, bazen göç gibi toplumsal oluşumlarında yaşanmadan bilinmesi mümkün değildir.

Gurbet Yeni Bir Acı Vatan

Hollanda, 500.000 Türk'ün yeni vatanı. Bu yeni vatanlarında biz göçmenlerinde sorunları var. Türk gençlerinin % 10'u işsiz, Türk çocuklarının % 19'u fakirlik içinde büyüyorlar ve Türklerin belirli bir kısmı Hollanda'da yaşamaktan tatmin ve mutlu değiller.

Hollanda'ya Ait Olma Sorunu?

Hollanda'da genel bir kıstas ve değerlendirme vardır. Bir gruba ve Hollanda'ya ait olma veya kendini Hollanda'ya ait olduğunu gönülden ve özden kabul etme sorunu. Bilerek veya bilmeyerek bazı politik ve ideolojiye olmuş olan gruplar Hollanda; ya ait olma duygusunun dozunda kararsızlık içindeler. Hep uyum ve katılımı istiyorlar hem de Türk toplumunun asimile olmasından korkuyorlar. Bu toplumsal yaşamlarda olagelmiş ve Musevi Hazar Türk Hanedanlığı zamanında içinde kaybolarak tarihinden silinmişlerdir.

Mutluluk Bir Sanat ve Yaşam Biçimidir

Bellidir ki mutluluk bir sanat ve yaşam biçimidir. Hollanda'da mutlu edemediklerimizi Türkiye'de mutlu edebilir miyiz bilemiyorum? Bazı arkadaşların Hollanda'da yaşamayı, Türkiye'de yaşamayı tercih ettiklerini görüyoruz. Zorda olsa, iki ülkede kaliteli bir yaşam olanağına sahip olan ülke sayısı o kadar fazla değil. Tabii ki kıymetini bilirsek.

Saygı ve Sevgilerimle

Nejat SUCU