Hollanda Politik Gündemi ve Gelecekte Beklenen Toplumsal Gelişmeler Post-Modern Hollanda’da, Zenginlik Başa Bela Mı?


  • Kayıt: 04.01.2024 10:45:57 Güncelleme: 04.01.2024 10:45:57

Hollanda Politik Gündemi ve Gelecekte Beklenen Toplumsal Gelişmeler

Post-Modern Hollanda’da, Zenginlik Başa Bela Mı?

Altın, mal, mülk, para, pul, dolar, euro, zenginlik, varsıllık, rahat, yengeldimcilik, emeksiz zenginlik ve lüks yaşam, aslında bireysel kompleksleri, eksiklikleri gideren, mutsuzluk, karamsarlık ve geleceğe güvensizlik duygularına o anlık tedarik eden, yaşam boyu sahip olacağımız kendimizin yarattığı ve kutsallaştırdığımız metalardır. Bu zamanda para mutlu olmanın hedefi olmamakla birlikte, para mutlu olmak için bir araçtan başka, insanın kendi yarattığı bir araçtır.

Olumlu Gelişmeler

Bir haftadır Hollanda radyosundan günlük gelişmeleri ve tartışmaları dinliyorum. Hollanda'da beklenen yüksek sayıda işsizliğe karşı düşmeye devam eden işsizlik. İş ve istihdam olanaklarının devamı. Devlet borçları ve giderlerinin azalarak devam etmesi.

Hollanda bütçesi Korona'dan sonra ilk olarak € 3 milyar euro bütçe fazlalığı verdi. Ödenek alanların aldıkları ödenek, destekler, sübvansiyonlarda son iki yılda yüzde 20'leri geçen bir artış gözlendi.

Enerji fiyatları düşmeye devam etmekte. Fosil enerji kaynakları değer kaybetmeye devam ediyor. Enerji geçişi ve yenilenebilir enerjide büyük bir atılımla Hollanda AB ülkelerinde örnek gösterilebilecek bir ülke durumunda.

Yüzde 14'leri bulan yüksek enflasyon gelecek aylarda yüzde 2'lere kadar düşmesi bekleniyor. Belediyelerin ve sosyal devletin fakirlere, öğrencilere ve dar gelirlilere desteği devam ediyor.

Binlerce bakıma muhtaç Hollandalı'ya devlet bakmakta. Çalışanının 10 milyonu geçmesine rağmen sosyal devlet ve emekli giderlerini karşılamak için 67 emekli yaşına ermiş çalışanların sayısı artmakta. Ekmekçi Janse'nin ekmeklerini dağıtan Hans 70 yaşında. Eczanelerin ilaçlarını dağıtanların çoğunluğu emekli.

Göçmenler geçen 10 yılda Hollanda'da altın yıllarını yaşadılar. Gelecek yıllarda biraz daralma ve büzülme olsa da, olmayan ve yeterli nitelikli ve nitelikli eleman bulamayan işverenler yine adını ve kültürünü bilmediği beyaz yakalı ve kalifiye elemanın artık Türk ve Faslı diye iş başvurusu mektubu Ahmet'in ve Fatma'nın mektuplarını çöpe atma lüksüne sahip değiller mi?

Peki Neden Ayrışma ve Korku İklimi Hollanda'da?

Hollanda'nın alışmadığı ve Hollanda'nın yaşamından güvence gören, devlet babayı geleceğini için güvencesinde büyük azalma görüldü. Geçtiğimiz yıllarda siyasi Lahey bu güveni sağlayamadı.

Büyük konut sorunu, gençlere yeni yerleşim sosyal kiralık ve satılık konut yetersiz ve sahip olması dar gelirliler için imkansız.

Uzun süredir Hollanda koalisyon hükümeti Karbon ve Azot oksit emisyonunun (stikstof) oranının uluslararası anlaşmalara (İklim sözleşmesi Paris) uyarlamaya çalışıyor. Buda tabi ki çiftçilerde, köylülerde ve geleneksel Hollanda işverenlerde büyük güvensizlik yaratarak geleceklerini görememe büyük toplumsal sorun haline geldi. Geçtiğimiz yıllarda köylü ve çiftçi protesto ve isyanına da şahit olduk.

Uzaktan ve yakından gelen en büyük sorunları Rusya ve Ukrayna, İsrail-Filistin Arap dünyası kör dövüşü olumsuz olarak etkilemekte.

Tepki oyu kullanan Hollandalılar var olan ve yeni yeni koalisyon ve PVV'ye güvenmiyor ve pek umutlu değiller. Verilen oyun karşılığını göremeyen ve bulamayan seçmen yine umutsuz ve yine kızgın. Yeniden suçlu arama ve suçlu bulma sendromu yaşayan bir toplumsal gelişim.

Mülteci sorunu, onların konaklanması ve insanlara verilmeyen ikamet konutlarından dolayı kendi çocuklarının ev bulamadıkları Günah keçisi (Zondebok) mekanizması yine yürürlükte.

En Önemli Gelişmeler İse?

1930'lardan sonra 1944 yılına kadar Almanya Yahudi toplumunun, 5 milyon Almanya sığınmacılarına karşı çözüm bulamayan Almanya Nazi yönetiminin toplumsal yer ve mevki kavgasına karşı nasıl Yahudi toplumunun düşman gösteren gelişmeleri iyi incelemek gerek. Tarihi yeniden yapılsa da, tarih tekerrür mü ediyor diye sormadan geçemiyoruz.

Son 60 yılda belirli konuma gelen ve eğitimleri devam eden Türk ve Faslı gençlerin sahip oldukları mevki, varsıllık ve yeniden toplumsal oluşum var olan pastadan daha çok pay almak isteyen göçmen toplulukları ve paylarının azalmasından korkan pay vermek isteyen geleneksel Hollanda toplumunda ayrışma (polarisatie) ve dışarıda bırakma (uitsluiting) politikaları gündemde. Bizim işlerimizi ve konumlarımızı alan göçmenler, mülteciler ve geleneksel Türk ve Faslılar yine toplumsal suçlu arama ve bulma günah keçisi (Zondebok) mekanizması yeniden yürürlükte mi? Bu soruyu sormadan da geçemiyoruz.

Tabii ki Hollanda Türk göçmen topluluğunda haklı olarak şüphe, geleceği güvence altında görememe ve Hollanda'da yaşam güvencesi (Levenszekerheid), kendi geleceği (Toekomst /Bestaanszekerheid) güvenli bulamıyorlar. Bu yeni olumsuz gelişmelerin etkileri ve tepkilerinin ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

Gelecekte Beklenen Toplumsal Gelişmeler

Hollanda'da gelecekte beklenen toplumsal gelişmeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ayrışma ve kutuplaşmanın artması: Hollanda'da son yıllarda yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlar, toplumda ayrışma ve kutuplaşmanın artmasına neden oldu. Bu durum, toplumsal huzur ve güvenliği tehdit eden bir unsur haline geldi.
  • Göçmen karşıtlığının yükselmesi: Hollanda'da son yıllarda göçmen karşıtlığı giderek yükseliyor. Bu durum, göçmen kökenli vatandaşları hedef alan ayrımcılık ve şiddet olaylarının artmasına neden oluyor.
  • Siyasi istikrarsızlığın devam etmesi: Hollanda'da son yıllarda siyasi istikrarsızlık giderek artıyor. Bu durum, toplumsal huzur ve güvenliği tehdit eden bir unsur haline geldi.

Bu gelişmelere karşın, Hollanda'da toplumsal huzur ve güvenliğin korunması için bazı önlemler alınabilir. Bu önlemler arasında şunlar sayılabilir:

  • Ayrışma ve kutuplaşmaya karşı toplumsal diyalog ve uzlaşmayı teşvik edecek politikaların uygulanması: Bu politikalar, toplumdaki farklı kesimler arasında anlayış ve hoşgörünün gelişmesine katkıda bulunacaktır.
  • Göçmen karşıtlığına karşı mücadele edilmesi: Bu mücadele, göçmen kökenli vatandaşlara karşı ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesine katkıda bulunacaktır.
  • Siyasi istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması: Bu çalışmalar, toplumsal huzur ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunacaktır.

Hollanda'da gelecekte beklenen toplumsal gelişmelerin, toplumun huzur ve güvenliğini nasıl etkileyeceği henüz net olarak bilinmiyor. Ancak, bu gelişmelere karşın, toplumsal huzur ve güvenliğin korunması için gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

Nejat SUCU