Entegrasyon Dedikleri, Katılım ve Kabul mü?


  • Kayıt: 21.01.2024 21:40:09 Güncelleme: 21.01.2024 21:40:09

Entegrasyon Dedikleri, Katılım ve Kabul mü?

İntegratie, meedoen en meetellen?

Hollanda'da Entegrasyon Politikaları

Hollanda'da entegrasyon politikaları hem var hem de yok. Yabancılar, göçmenler ve yeni Hollandalılar politikalarını uygulayan belediyeler, bölge meclisleri ve kurumlarda bulunmaktadır. 60 yıl sonrası var olan sorunların eşit vatandaş olmamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Son yıllarda geleneksel göçmenlerden Faslı ve Türklerin aile birleşimiyle azalan Hollanda'ya göç ve uzun yıllar Hollanda'da yaşayan, eğitimini tamamlayan geleneksel göçmenlerin çocukları, uyum politikaları olmadan da yaşamlarına yön vermişe benziyorlar.

Konut ve İkamet

Hollanda Türk ve Müslüman göçmenlerin sağlıklı konut ve ikamet diğer Avrupa ülkelerine göre iyi bir şekilde çözmeye çalışmış olmasına rağmen, Hollanda, getto mahallelerinin oluşumunu engelleyememiştir. Son yıllardaki krizle birlikte, yeterli yeni sosyal kira ve satılık konutların yapılmaması, kira ve konut fiyatlarının artması gelecekte göçmenlerin konut pozisyonunu da zorlaştıracak ve kötüleştirecektir.

Eğitimdeki Olumlu Gelişme

Hollanda'da yetişen Türk ve Müslüman gençler, daha uzun süreli ve yüksek meslek eğitimi yapmaktadırlar. Birden fazla kimlik ve çok kültürlülük kimliği bazı gençlerin eğitim süresince dış destek ve rehberlik yardımı almaları gerekmektedir. Belirli bir grubun yapabilecek kapasiteleri olmasına rağmen eğitimlerini yarıda bırakmaktadırlar (drop out). Bu Türk göçmen gençleri daha iyi destek almaları ve yaşamlarına iyi bir pozisyonla (Startpositie) başlamaları gerekmektedir.

İş ve İstihdam

İş ve istihdam tamamen özelleşmiş olup serbest piyasa ekonomisinde eğitim ve belirli kalifiye mesleki olmayan göçmenler sürekli bir iş bulmakta zorlanmaktadırlar.

Geri Kalmışlıkla Mücadele

Geri kalmışlıkla, ayrımcılık ve geride kalmayla mücadele ilk önce bireysel sorun olarak tespit edilmeli bu konuda gelişim ve mücadele programları stratejik ortaklarla yürürlüğe sokulmalıdır.

Yaşlılık ve Hastalık

Son yıllarda hastalık ve yaşlılık giderlerinin ve primlerinin artması ve belirli bir kesim için ödenemez duruma gelmesi ve hastaların ve yaşlıların gelecekte daha ucuz olan memleketlerinde ve vatanlarında yaşamalarını sürdürme gündeme getirecektir. İlk nesil Türk göçmenleri zayıf ve hasta bir konumdadırlar.

Gelir ve Milli Gelirden Pay Alma

Uyum ve entegrasyon ancak var olan milli gelirden yeterli pay almakla olur, İyi bir eğitim alan Türk ve Müslüman göçmenleri sürekli bir iyi kazanca sahip olduklarında iyi konutlara sahip olarak uyum gerçekleşecektir.

Bu Yazdıkların Önemi

Bu yazılanların barışçıl çalışma, ter ve emeğin karşılığında sahip olunacak sorunlardan çözüm anlamına gelir. Geçen 60 yılda alınan yolu ve varılan hedefi tabii ki küçük görmemek gerekir.

Köylü ve tarım toplumundan şehir ve sanayi toplumuna geçiş ve uyum süreci bundan iyisi olamazdı. Gelecek 60 yılda varılan sonuçları, 10'a katlamak var olan grup dinamizmini ve potansiyelimizi iyi kullanmak gerektiği anlamına gelir. İlerisi ve güzel geleceğimiz için konuşalım. Hoşçakalın.

Mustafa Nejat