Hollanda'da Yaklaşan Krizin Ayak Sesleri: Fakirlik ve Yalnızlık


  • Kayıt: 30.01.2024 08:22:59 Güncelleme: 30.01.2024 10:23:29

Hollanda'da Yaklaşan Krizin Ayak Sesleri: Fakirlik ve Yalnızlık

Zenginliğin Yanındaki Yoksulluk

Hollanda, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak bilinir. Ancak bu zenginliğin yanında, ülkede yoksulluk da giderek artmaktadır. Hollanda Merkezi İstatistik Kurumu'nun (CBS) verilerine göre, 2023 yılı başında Hollanda'da toplam mal, mülk, para ve servet varlığı 2.700 milyar avro'yu geçmiştir. Son korona krizi ile bankalarda biriken mevduat ise 550 milyar avro'ya ulaşmıştır.

Konut Krizi

Ancak bu zenginliğin yanında, Hollanda'da belirli bir kesim fakirlik içinde yaşamaktadır. Toplam 162 bin ailenin toplam konut ipotek kredi borcu (hypotheekschuld) toplam 900 milyon avro'yu oluşturmaktadır. Bu borcun yüzde 84'ünü konut kredi borçları oluşturmaktadır.

Hollanda'da son yıllarda konut sektöründe yeterli sosyal kiralık konutlar inşa edilememiştir. Bu durum, konut piyasasında astronomik fiyat artışlarına neden olmuştur. Serbest piyasa ekonomisi (neoliberalizm), gerekli olan arz ve talep dengelerini sağlayacak ve dar gelirli aileler de sağlıklı konutlarda ikamet edebileceklerdi.

Yoksulluk ve Yalnızlık

Hollanda nüfusunun bilinmeyenlerle birlikte 1,6 milyonu fakirlik içinde yaşamaktadır. Artan sağlık, kira, konut, vergiler ve mutfak giderleri, her yıl artış gösteren gelir ve kazançları karşılayamamaktadır.

Hollanda'da 350 bin çocuk fakirlik içinde yaşamaktadır. Her ne kadar özel ve tüzel kurumlar, belediyeler, akrabalar ve komşular yardım etseler de, bu yardımlar yeterli değildir.

Küresel Krizler ve Fakirlik

Küresel kapitalizm ve emperyalizmin bölüşüm savaşları, var olan fakirin ekmeğini daha da güvensiz kılmaktadır. Her savaş, fakirin boğazındaki lokmanın çalınması anlamına gelir.

Hollanda Hükümeti, korona, gıda ve fosil yakıt krizleri ile mücadelede borçlanmaya devam etmektedir. Bunun yanında, devletin borçlarının belirli bir süre geri ödemesinde faiz giderleri oldukça düşüktür. Gelecek 4 yılda yeni Hollanda hükümetlerinin tasarruf planları bekleniyor.

Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Planı

Beklenen, yeni bir yeniden Milli yapılanma ve kalkınma planıdır (Nationale herstelplan). Geçen yüzyılda olduğu gibi, bu korona buhranının yükünü inşallah "Vur Abalı'nın sırtına" deyip Abalı'nın sırtına vurmazlar.

Hollanda, zengin bir ülkedir. Ancak bu zenginliğin yanında, ülkede yoksulluk ve yalnızlık da giderek artmaktadır. Bu durum, küresel krizler ve neoliberal politikalar nedeniyle daha da kötüleşmektedir. Hollanda hükümetinin, bu sorunu çözmek için yeni bir yeniden yapılanma ve kalkınma planı hazırlaması gerekmektedir.