Aktüel Hollanda Sosyo - Ekonomik ve Politik Analizi


  • Kayıt: 13.02.2024 16:54:54 Güncelleme: 13.02.2024 16:54:54

Aktüel Hollanda Sosyo - Ekonomik ve Politik Analizi

Ekonomik Kriz ve Vatandaşların Sesi:

Hollanda'da eskiden yaşam pahalı idi, ancak son 3 yılda gıda fiyatları %100 arttı. Yeterli beslenemeyen, çalıştığı gelir ve aldığı ödeneklerle geçimini sağlayamayan milyonlarca insan var. Artan vergiler, zorunlu özel ve tüzel kurum giderleri, ev kirası, su parası, gaz ve elektrik derken vatandaşın harcayacak parası kalmadı. Kemer sıkmak için bile kemerlerde delik kalmadı.

Yeni Seçim ve Hükümet Kurma Çalışmaları:

22 Kasım'dan sonra Hollanda yeni hükümet koalisyonu kurma çalışmalarına başladı. İlk aşamada eski İçişleri Bakanı Hans Anton Plasterk tarafından ön araştırma ve inceleme yapılıyor.

Demokrasiye, Anayasaya ve İnsan Haklarına Saygı:

Yeni kabine, demokrasiye, anayasaya, insan haklarına, Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya saygılı olacak. Hollanda'da yaşayan 1 milyondan fazla Müslümanın ibadet hakkına da saygı gösterilecek.

Pieter Omzigt'in Ayrılışı:

CDA'dan ayrılan ve kendi partisi NSC ile büyük başarı elde eden Pieter Omzigt, 20 milletvekili ile koalisyon görüşmelerinden çekildi.

Seçmenin Beklentileri:

Hollandalı seçmenler, "keskin uçları törpülenmiş", "sağa ve sola zarar vermeyen", ılımlı ve sağduyulu bir kabine istiyor. Aynı zamanda PVV, BBB, NSG ve VVD partilerinin bir koalisyonda yer almasını da istiyor.

En Önemli Sorunlar:

Geçim şartları ve alım gücünün korunması

İklim krizi

Devlet-vatandaş ilişkilerinin düzeltilmesi

Güvenilmeyen devlet kurumlarının tekrar güven kazanması

Göçmen akımının sınırlandırılması

Yaşlanan nüfusta işgücü açığının giderilmesi

Yasanabilir ikamet, konut ve kira fiyatları

Eğitim ve sağlık giderlerinin artması

Çalışan elaman açığı

Gelecek güvencesi ve gelir artışı

Enflasyon ve devalüasyon ile mücadele

Krizin bedelinin paylaşımı

Umutlar ve Karamsarlık:

Yeni kabinenin sağ ve muhafazakar politikalarla bu sorunları çözmesi bekleniyor. Seçmenler bilinmeyene ve var olandan daha iyisine dair bir umut arıyor olsa da, karamsarlık da devam ediyor.

En Önemli Soru:

Yoksulluk, savaş, açlık ve kıtlık görmemiş bir Hollanda toplumunun lüks yaşamı nasıl garanti altına alınacak?

Sonuç:

Hollanda'nın var olan sorunlarını çözebilecek bir koalisyon kurulacak mı? Bunu zaman gösterecek.

Nejar SUCU