2024 Yılında Gönüllü Hizmetlere Verilen Vergisiz Finansal Destek


  • Kayıt: 11.03.2024 17:13:41 Güncelleme: 11.03.2024 18:36:13

2024 Yılında Gönüllü Hizmetlere Verilen Vergisiz Finansal Destek

Nejat Sucu

Bu makalede 2024 yılı için Hollanda'da gönüllü hizmetlere sunulan vergisiz finansal desteğin içeriği ve önemi ele alınmaktadır.

Vergisiz Finansal Destek:

2024 yılı için Gönüllü İşlerde çalışanlar ayda €210 ve 10 ayda bir yıllık €2100 vergisiz destek almaları mümkündür. Hizmet verilen kurumun finans desteği vereme imkanı yoksa o zaman bir yılda toplam €2100 euro’luk vergi indirimi bağış (n) olarak faydalanmakta mümkündür.

Desteğin Avantajları:

Alınan azami €2100 euro’luk Gönüllü hizmet desteği (vrijwilligersvergoeding) brüt ve net gelir kabul edilmediği için Kira yardımı, Sağlık yardımı, Çocuk bakımı yardımı ve çocuklara destek gibi diğer devlet ve belediye yardımlarına olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Gönüllü çalışılan kurumun Hollan Vergi Dairesi (De Belastingdienst) tarafından AMBİ uygulamsına kabul edilmiş olması önemlidir.

Gönüllü işler yapılan yolculukta, her bir kilometre için işverenin Vergi rejimine göre 2024 yılı için € azami €0,23 cent destek almakta mümkündür.

Hizmetveren vakıf, dernek ve federasyonun Hollanda Vergi Dairesi (De Belastingdienst) AMBİ – Statüsüne, Kâr amacı gütmeyen hizmet kurumları (Algemeen nut beogende instellingen) ’e sahip olması da önemlidir.

Sosyal Devlet Gelişimi:

Hollanda'da sosyal devlet geleneği devam etmektedir. Geçen yıllara göre daha fakirleşmeye karşı modern yeni sosyal devleti yeniden yaşama geçirmek mümkündür. Gönüllü hizmetler sağlık, çevre, yakınına bakım, spor kulüpleri, okullar, dernek ve vakıflar için önemlidir.

Türk Toplumunun Sivil Toplum Örgütleri:

Hollanda'da binlerce kişi Türk toplumunun vakıf, dernek ve camilerinde gönüllü hizmet vermektedirler. Bu gönüllüler, var olan maddi yardımları almadıkları gibi, genelde, içtikleri kahve ve çay paralarını da kendileri ödemektedirler. Bu kurumların aldıkları yardım ve ek destekler Hollandalılardan daha azdır. Bu konuda vakıf, dernek ve federasyonların ev ödevlerini iyi yapmaları ve kendilerine gönülden hizmet verenlere maddi ve manevi destek sunmaları da önemlidir.

Daha Güzel Şartlar:

Gönüllü hizmet verenlerin daha iyi bir sigorta, ek yardım ve gerekli olan eğitimleri hak ettiklerini düşünüyorum. Bu konuda kurumlar, vakıflar, dernekler ve federasyonlar öncelikle gönüllü işleri gündemlerine almaları gerekir. Yapılacak bir araştırma ile yeni yeni öz kaynak ve dış desteklerin bulunması olanaklıdır.

Gönüllü Hizmetin Önemi:

Gönüllü hizmet, iş, istihdam ve kariyerinde önemli bir etkiye sahiptir. Verilen hizmet iş tecrübesi, referans ve hizmet olarak kabul görür. Gönüllü hizmet verilen kurumda kalıcı bir sözleşmesi başlayan, bir diğer iş bulmada gönüllü çalışanın şansını artırmaktadır.

Yeni uygulamalar ile, gönüllü hizmete katılanların sayısında artış ve hizmet kalitesinde verimlilik artacaktır.