Hollanda’nın Hayvanları Göçmenlerden Daha mı Mutlu?


  • Kayıt: 31.05.2024 09:35:09 Güncelleme: 31.05.2024 09:35:09

Hollanda’nın Hayvanları Göçmenlerden Daha mı Mutlu?

Nejat Sucu

Son dönemde Hollanda’da yaşayan göçmenlerin geçimsizliklerinden, fakirliklerinden, çaresizliklerinden ve mutsuzluklarından yazdık ve çizdik. Geçen gün radyoda bir haber dinlerken; Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yaptırılan araştırmaya göre “mutlulukta” Hollanda 6. sırada. İlk üçte, birinci sıradaki ülke Finlandiya, ikinci ülke Norveç ve üçüncü ülke ise İsveç gelmekte. OECD tarafından değerlendirilen endekste ise; gelir, konut, güvenlik, çalışma ile özel yaşamdaki denge dikkate alınmış.

Hayvanlar da Mutlu

Dün yemekten sonra hava güzeldi ve ben bisikletime bindim ve 5 kilometrekarelik bir alanda “mutluluk araştırmasına” çıktım. İzlediğim ve dikkatimi çeken en önemli konu ise; Hollanda köylülerinin üreterek zengin ve rahat bir yaşam sürdükleri.

Bir de en önemli konu ise, hayvanları, inekleri ve atlarının da özgür, rahat ve mutlu olduklarını gözledim. İnsanı mutlu ve rahat olan bir ülkenin hayvanlarının da mutlu ve huzurlu olduğunu düşündüm.

Hollanda’daki Göçmenler

Türkiye’den Hollanda’ya yerleşen göçmenlerin Hollandalılarla eşdeğer mutlu olduklarını söylememiz pek de kolay değil. Suyu ve huyu kendisininkine benzemeyen Türk göçmenlerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve uyum sorunları bulunmaktadır. Avrupa'da yaşanan sosyal – ekonomik krizle birlikte mutsuzluğun son yıllarda arttığını söyleyebiliriz. Yaşamında mutlu olma ve geleceğe umutla bakma olgusu biz Türk göçmenlerde, Hollandalılarla kıyaslanamayacak farklılıkların olduğunu söyleyebiliriz. Araştırılması ve bir doktora tezi hazırlanması için güzel bir konu. Ne dersiniz?

Bazen de beklenmeyen mutsuzluklar var. Hollanda’da 22 Kasım 2023'te düzenlenen seçimlerde sağ, anti göçmen ve Müslüman partilerin başarısı ve yeni sağ koalisyon hükümeti Türk göçmenlerini huzursuz, güvensiz ve mutsuz ettiğini biliyorum.

Mutluluk Kriterleri

Bizde mutluluk kriterlerini herhalde AB ülkeleriyle kıyaslamak çok zor. Var olduğundan, iyisini görmediği için kıyaslaması da mümkün değil; yaşamından memnun olan ve memnuniyeti mutluluk olarak kabul eden milyonlarca Türk vatandaşı. Bir de tabii ki, şükür ve şükür ederek isyanı yasaklayan ilahi ve ahlaki eğitim.

Bastırılan Duygular ve Mutsuzluklar

Bireysel huzur ve mutluluk konusunda birey kendini mutlu olduğunu düşünse de, bazen sahip olunan zenginlik, yeme ve içmeyle mutlu olunduğu zannedilir. Sosyal yaşam ve toplumsal katılımını gerçekleştirmeyen toplumlar ve şehirlerde yaşamda geri ve mutsuz yığınları görebilirsiniz.

Bazı insanlarda ve bazı marjinal sosyal, kültürel ve etnik gruplarda mutsuzluk bir ömür boyu yaşamın parçası, geleneği ve marjinal grupları birbirine bağlayan araç ve var oluş sebebi de olmaya devam etmektedir.

Mutlu Olmamızı İsteyen mi Var Sanki?

Evet. Hollanda Türk toplumu kendi sahip oldukları değerleri ile mutlu olmayı hak eden diaspora. Birinci ve ikinci nesillerin, 1964 Hollanda göçü ile uzun yıllar yalnızlık, ayrılık, umutsuzluk ile umut arasında gelip giden uzaklardan gelen mutsuzluklarla yaşamını Hollanda’da kurmayı becerebilen bir toplum.

Her zaman, her ülkede insanın mutlu olmasından umutsuzluğa ve mutsuzluğa katılan insanlar her zaman olacaktır. Bireysel mutsuzluğun bitmeyeceği, mutsuz da yaşanmayacağı kesindir.

Toplumsal katılım, geleceğe iyi hazırlanan bir toplum hak ettiği toplumsal entegrasyon ve asimilasyon ile geçen 60 yılda kaçırdığı mutluluğu gelecek yıllarda mutlu yaşamı yakalayacaktır.

Mutlu Olma Sanatı?

Kursu var mıdır? Nasıl mutlu olunur? Hazır reçete yok ama, denemek gerek. Zaman ve mekân aramadan mutlu olmak gerek ve en azından mutlu olmayı denemek ve öğrenmek gerek.

Mutluluklarla hepinizi selamlarım.