Nerede O 50 Yıl Önceki Anadolu'da Kalan Saf ve Temiz Umutlarımız?


  • Kayıt: 06.06.2024 08:57:21 Güncelleme: 06.06.2024 08:59:20

Nerede O 50 Yıl Önceki Anadolu'da Kalan Saf ve Temiz Umutlarımız?

Nejat SUCU

“Bir dünya özlemimiz vardı. Savaşların olmadığı, eşit paylaşımla çocukların çocukluğunu, kadınların kadınlığını ve yaşlıların yaşlılıklarını yaşayabildikleri aydınlık, mutlu ve barış dolu bir dünya hayali…” 

Neredeyiz? 50 yıl önce bıraktığımız ve başladığımız yerden daha mı iyi bir durumdayız? Bilemiyorum. Yine de umutsuz olamıyorum. Yüzde 1, hatta daha da az, yüzde 0,01 bile umut olsa yine de umutluyum.

Hollanda'ya Gelelim

Hollanda, zengin bir ülke olarak biliniyor. Halkın aç ve açıkta kalmadığı, sosyal haklarıyla güçlü bir sosyal devletin var olduğu bir ülke. Almanya'dan gelen akrabalarımız ve hemşehrilerimiz, sosyal hakları ve sosyal devletin varlığını imrenerek anlatırlardı. 

Avrupa'da Refah Sıralamasında 5. Sırada

Hollanda, refah seviyesinde Avrupa'da 5. sırada. 2023 yılında tarım ürünleri ihracatı 123 milyar 800 milyon euroya ulaştı. Tarım ürünleri ihracatında 52 ülkeyle ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Kişi başına düşen brüt milli gelir 58.000 euro.

Ancak son yıllarda Hollanda ve Avrupa'nın ekonomik, sosyal ve kültürel politikaları değişti. Hollanda, sosyal devlet geleneğinden uzaklaşarak "kendi başının çaresine bak" politikalarını benimsedi. Liberal, sağ ve popülist politikalar, öncü iktidar ortağı oldu.

Gelir Dağılımında Eşitsizlik

Hollanda hükümetine tavsiye veren "Hükümet Politikalarına Bilimsel Tavsiye Kurumu" (Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid) tarafından yayınlanan raporda, Hollanda'da yaşayan 500 ailenin, nüfusun yüzde 0,01'ini oluşturmasına rağmen, ülkenin zenginliklerinin yüzde 10'una sahip olduğu belirtiliyor. Yüzde 10'luk bir grup, zenginliklerin yüzde 61'ine sahipken, geri kalan çoğunluk olan yüzde 60'lık grup, milli gelir ve zenginliklerin sadece yüzde 1'ine sahip. 

Uçurum Büyüyor

Son yıllarda, küresel olarak zengin ve fakir arasındaki gelir dengeleri, mal, mülk ve diğer servet farkı daha da büyüdü. Fakir daha da fakirleşirken, zengin daha da zengin oldu.

Göçmen Türkler

Göçmen Türklerin fakir olduklarını ve yüzde 30'unun fakirlik sınırının altında yaşadığını biliyoruz. Birkaç istisna dışında, Türk toplumunun belirli kesimi gelir ve zenginliklerden pay alamıyor. Toplumsal kabul ve sistemin bir parçası olabilmek için, kendi kapital güçlü grubumuzu oluşturmalı ve bu katmanlarda temsil edilmeliyiz.

Uzun Yıllar

Uzun yıllar boyunca eşit hakları ve güçlü olanların fakire daha fazla katkıda bulunması gerekliliğini savunduk. Ancak geçen yıllarda, sosyal denge ve adaletli paylaşımın sınıfta kaldığını gördük. Hiç kimse paylaşım yanlısı değil, biz de "ben ne yapabilirim" demeye başladık.

Gelir Dengesizliği

Sonuç olarak, gelecekteki gelir dengesizliği sosyal, ekonomik ve politik güvensizliği artıracak ve ekonomik krizlerin uzun ve kronik hale gelmesine neden olacaktır. Bu durum, sosyal ve toplumsal uyumsuzluğu ve umutsuzluğu gündeme getirecektir. Bunun yanında, zenginliğin daha bol olduğu ülkelere göçler devam edecektir. 

Bu akşamlık bu kadar. Saygı ve sevgilerimle.