Bugün Hollanda Avrupa Parlamentosu Seçimleri İçin Sandık Başına Gidiyor!


  • Kayıt: 06.06.2024 13:34:52 Güncelleme: 06.06.2024 13:35:32

Bugün Hollanda Avrupa Parlamentosu Seçimleri İçin Sandık Başına Gidiyor!

Nejat SUCU

Hollanda’da 13 milyon 300 bin kayıtlı seçmen bulunmakta. Hollanda’da yaşayan seçmenler, 342 belediyeden oy kullanmak için Stempas dediğimiz davetiye (oproep) aldılar. Yurtdışında oy kullanacak olanlar, kendilerini seçmen olarak kayıt yaptırmak zorundaydılar.

Hollanda, bugün 6 Haziran 2024 Perşembe günü, 720 Avrupa Parlamentosu üyesinin 31 kendi temsilcisini belirleyecek. Katılım, diğer mahalli genel ve Temsilciler Meclisi seçimlerine göre çok düşük. Geçen 5 yıl önceki seçimlerde katılım oranı %37 olarak gerçekleşmişti.

Peki bize Hollanda’da ne faydası var? Avrupa Birliği çıkardığı yasalarla ve uygulamalarıyla Hollanda’da yaşayan bizlerin direk cebini, gider ve gelirlerini etkilemekte:

1. 27 AB ülkesinde serbest dolaşım, ikamet, ticaret, iş ve istihdam olanakları,

2. Vizesiz 27 AB ülkesine ve bu ülkelerle anlaşan 100’den fazla ülkeye serbest giriş ve çıkış imkanı,

3. Bir AB ülkesinde ve Türkiye’de uzun yıllar sorunsuz ikamet izni,

4. Enerji, gıda, çocuk bakımı, ulaşım ve taşıma alanlarında yapılan sözleşmeler,

5. Yaptırım ve ceza uygulamaları ile yasal gıda, transport, ikamet, yolsuzluk ve kriminal olaylarla mücadele,

6. Küresel barış, savaş, iklim değişimleri, yoksulluk, açlık, yokluk ve göçmenler politikaları,

7. Son yıllarda Avrupa’ya mülteci göçünü sınırlamak ve kontrol altına alabilmek için yeni politikalar ve sözleşmeler,

8. Avrupa ve küresel ekonomideki tedbirler, enflasyon ve devalüasyon ile mücadele,

9. Temiz gıda, su, çevre ile insanların gıdaya ve suya ulaşabilirlik seviyesinin artırılması,

10. Küresel beklenmeyen afetler, depremler, mülteci akımı ve yokluk ve yoksullukla mücadele,

11. Yapay zeka gibi yeni teknolojiler ve etik gelişmelere yasal zemin hazırlamak.

Hollanda ve Avrupa Birliği vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için bugün saat 21.00’e kadar sandık başına.

Saygılarımla,