Hollanda’dan Sosyo-İktisadi Haziran Gelişmeleri


  • Kayıt: 21.06.2024 16:11:09 Güncelleme: 21.06.2024 16:11:09

Hollanda’dan Sosyo-İktisadi Haziran Gelişmeleri

Nejat Sucu (Sosyal Çalışan)

Aslında basın ve medya için, iyi haber haber değildir. “Goed nieuws is geen nieuws” derler. Biz yine Hollanda’yı yazmaya devam edelim. Tabii ki bu haberle birlikte her bireyin mutlu olması da olanaklı değil.

Hollanda, evrensel ve küresel olumsuz sosyo-iktisadi gelişmelere rağmen, ekonomisinde yüzde 10'lara varan küçülmeye rağmen, üretim, ürün ve hizmetlerde değer artışı ile ticari ve milli geliri artmaya devam ediyor (BBP).

17 milyon 989 bin 351 nüfuslu (21.6.2024) Hollanda’da 9 milyon 500 bin kişi çalışmakta. Birçok nedenle 15-75 yaş arası çalışmayan ve çalışamayan (Niet willer en niet kunners) nüfus (Beroepsbevolking) 3 milyon 200 bin.

2024 yılının ilk üç ayında her ay 4 bin azalan işsizlik yüzde 3,6’ya düşmüş bulunmakta. İşsizlik ödeneği alanların sayısı (werkloosheid-uitkering) 177 bin.

Enflasyon ve devalüasyonda gelişmeler olumlu. Nisan ayının enflasyonu yüzde 2,7’ye düşmüş bulunmakta. Bu aynı zamanda devletin daha az sosyal ödenek gideri ve devlet kasasına (Staatskas) daha fazla vergi geliri demek. Hollanda’nın ihracatı Nisan ayında yüzde 2 artış göstermiş bulunmakta.

En önemlisi ise gençlerde işsizlik oranında düşüş ve geleceğe yatırım yapan işverenlerin yaptıkları yatırımda, Nisan ayında yüzde 7’lik bir artış CBS’nin verilerinde belirlenmiş bulunmakta.

İş ve istihdam değişimi devam etmekte, hemen hemen bütün iş kollarında iş gücü ve istihdam açığı devam ediyor. Bu olumlu gelişme, aynı zamanda Türk ve diğer yerleşik göçmenler için iş, gelir ve kazanç anlamına gelmekte.

Bunun en güzel örneği ise sosyal medyada, son yıllarda Hollanda’yı ve Hollanda’da iş, istihdam ve gelir kaybından şikayet edenlerde azalma gözlenmekte. Bu ayın zaman haber olmaması, iyi haber “Geen nieuws is goed nieuws” anlamına da gelmekte.

Saygılarımla.