Benimle mi kazandı, akıllı olup zengin olsaydı?


  • Kayıt: 22.06.2024 10:30:30 Güncelleme: 22.06.2024 10:30:30

Benimle mi kazandı, akıllı olup zengin olsaydı?

Nejat Sucu

Neden soğuk Hollanda daha zengin?

Bugün öğleden sonra başlayan yağmur devam ediyor. İster istemez insanları yalnız veya topluca içeride kalmaya zorluyor. Sıcak ülkelerin insanları gibi, dışarıda bolca boş vakit geçirme olanağınız yok. Hollanda ve Batı Avrupa'nın zenginliğinin bir sebebi de bu olsa gerek. Neden Batı Avrupa’da, soğuk ve yağışlı ülkeler zengin dersek, bunun birden fazla nedeni vardır deriz.

Bunlar nelerdir?

Aydınlanma, 17. ve 18. yüzyıllarda gelişen, akılcı düşünceyi eski, geleneksel, değişmez kabul edilen varsayımlardan, ön yargılardan ve ideolojilerden özgürleştirmeyi ve yeni bilgiye yönelik kabulü geliştirmeyi amaçlayan düşünsel gelişimi kapsayan dönemi tanımlar.

Kapitalizm, özel mülkiyetin, üretim araçlarının büyük bölümüne sahip olduğu ve işlettiği; yatırım, gelir dağılımı, üretim, mal ve hizmet fiyatlarının arz ve talebin buluştuğu piyasa ekonomisi tarafından belirlendiği sosyal ve ekonomik sistemdir.

Ferdiyetçilik, Batı'da ferdiyetçiliğin ortaya çıkması, kapitalizmin ilk belirtileri olarak kabul edilir. Aslında ferdiyetçilik, ilk olarak Avrupa'da, merkeziyetçiliğin ve onun parçalayan feodalizm ile ortaya çıkmıştır.

Kalvinizm, Protestanlık ve Kalvinizmle başlayan iktisadi faaliyetlere katılma, çok çalışma, tutumlu yaşama, Batı Avrupa’daki Protestanlarda zenginlik ve sermaye oluşumunu sağlamıştır.

İklim, yaş ve soğuk iklim, insanları çalışmaya, araştırmaya ve ticaret yaparak güçlü kalmayı ve refah içinde yaşamayı yönlendiren etkenlerden biridir. Doğu Hollanda’nın protestan yerleşim merkezlerinde, daha fazla istihdamın ve zenginliğin olduğunu görmekteyiz.

Tabii ki toplum olarak çok çalışmak, teknolojide öncü olabilmek, gerekli olan üstün zeka ve bilgiyi iyi bir şekilde üretime katmak ve bilgi ve teknolojide bir adım önde olabilmek; üretim, ticaret, ihracat, gelir, zenginlik ve refah için önemlidir.

Benle mi kazandı fakir ve fukara?

Bu arada var olan zenginliği paylaşan nüfus da önemli. Ona rağmen geçen yıllar fakir ile zengin arasında tüm küresel uçurumlar kapanmayacak bir şekilde açılmaya devam ediyor.

Ortak paylaşımın çözümü?

Elinde güç, iktidar ve üretim araçlarına sahip olanlar bu konuda girişimler samimi değil ve çözüm sunmuyor. Varsıl olan, tüm varsıllığını paylaşmayarak daha çok sahip olma (hebzucht) hırsı ile “Benimle mi kazandı, akıllı olup kazanıp zengin olsaydı” diyerek her zaman kendine göre haklı. Ortada haksız ve haksızlık görünmüyor bu günlerde.

Hepinize sevgilerimle, iyi bir hafta sonu dileğimle.