Sıfır Teklifle, Alacaklıya Hiçbir Miktar Dağıtımı Yapmadan Borç Kapama


  • Kayıt: 11.07.2024 08:04:12 Güncelleme: 11.07.2024 08:09:21

Sıfır Teklifle, Alacaklıya Hiçbir Miktar Dağıtımı Yapmadan Borç Kapama

Fehmi UZUN

Hollanda’da ödenemeyen borçları olan kişiler ve bu borçların çözümüne yönelik hizmet sunan kurumlar için 1 Temmuz 2024’ten itibaren köklü bir değişim gerçekleşti. Bu değişimin hazırlık çalışmalarını yürüten ekipte kurumumuz De Schie adına Bahattin Turkoglu da görev üstlenerek söz konusu değişimin gerçekleşmesine katkı sundu.

Yapılan hazırlık doğrultusunda, kurumumuz De Schie’nin üyesi olduğu ulusal branş organizasyonu NVVK’nın Mayıs ayında yapılan Genel Kurulunda, bundan sonra geri ödeme kapasitesinin belirlenmesinde yalnızca borçlu kişinin ödeme gücü (VTLB) hesaplamasında çıkan sonucun alacaklı taraflara sunulması yönünde verilen teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Bu karar doğrultusunda yeni uygulama 1 Temmuz 2024 tarihinden yürürlüğe girdi ve teklifler gerçek ödeme gücüne göre sunulmaya başlandı.

Bu değişim, binlerce kişinin borçlarının çözümünde adil bir teklif sunulmasını mümkün kılıyor. Çünkü 1 Temmuz 2024 tarihi öncesinde borç çözüm hizmeti sunan kurumlar, ödeme gücü olmayan kişilerin borçlarının çözümü için alacaklılara her zaman standart bir miktarı dikkate alarak teklif sunmak zorundaydılar. Bu da geçim sıkıntısıyla mücadele eden kişiler ve aileler için ağır bir maddi yük getiriyor ve sosyal yaşam güvencelerini daha da zayıflatıyordu. Bu köklü değişimle, otuz yılı aşkındır uygulanan adil olmayan uygulamaya son verilmiş oldu.

Geri Ödeme Kapasitesi Yok mu? O Zaman Alacaklıya Sıfır Teklif ve Borçluya Rehberlik Desteği

Hiçbir şekilde ödeme gücü olmayan borçlu kişilerin durumunda alacaklılara borcun çözümü için nakit para teklifi sunulmuyor. Bunun yerine borçlu kişiye yapılan yardım hizmetinin bir koşulu olarak, bu kişinin durumuna uygun rehberlik desteği sağlanıyor. Bu sayede insanlar uzun vadede finansal olarak istikrarlı kalıyor ve borç durumunun tekrarlaması da önlenmiş oluyor. Üstelik NVVK üyesi kuruluşların sıfır teklif yaptığı her dosya, siyasetçilere önemli bir sinyal niteliği taşıyor. Böylece hangi birey gruplarının hâlâ sosyal güvence eşiğinin altında yaşadığını göstermiş oluyor.

Geri Ödeme Kapasitesi Olmayacağı Tahmin Edilen Gruplar

Bu yılın başında NVVK’nın üyeleriyle paylaştığı verilere göre, genellikle çok kısıtlı bir bütçeye sahip olan düşük ila orta gelirli ve üç veya daha fazla büyük çocuğu olan aileler geri ödeme kapasitesine sahip değiller. Özellikle fakirlik yardımı alan geniş ailelerde genel anlamda geri ödeme kapasitesinin olmayacağı düşünülüyor.

Uygulamada Aylık Bütçenin Geri Ödeme Tutarına Yer Bırakmadığı Durumlar

Aylık bütçenin sınırlı olması nedeniyle alacaklılara para teklifi sunulmaması ve bunun yerine rehberlik desteği verilmesi en doğru olanıdır. Borçlu kişinin hiçbir şekilde borcun çözümü için ödeme gücü hesaplamasına göre biriktirecek aylık maddi gücü, birikmiş parası veya herhangi bir malvarlığı yoksa, alacaklıya para teklifi yapılması mümkün değil. Böyle bir durumda, borç yardım sürecinin başlangıcında alacaklıdan borcu sıfırlamasını isteyerek, yardıma muhtaç kişiyi uzun ve zahmetli bir döneme maruz kalmaktan korumuş oluruz.

Bu bağlamda, sağlanan rehberlik desteği programı doğrultusunda borç tekrarlamalarını önleyip önleyemeyeceğimizi ve mali sorumluluklarını istikrarlı bir şekilde yerine getiren müşteriler sağlayıp sağlayamayacağımızı yakından takip edeceğiz.

Alacaklılara Merkezi Uygulamanın Dışında Yerel Teklif Sunulması İstenmiyor

Tasarrufun ve geri ödeme kapasitesinin olmadığı bir durumda, yerel yönetimlerin (belediyelerin) kendi yerel fonlarını kullanacağına dair planlar yapılması, zorunlu bir anlaşma şansını azaltacak ve sektörde verimlilik artışına engel olacaktır. Bu nedenle merkezi hareket etmekte yarar var. Birlikte güçlüyüz. VTLB hesaplama yöntemi doğrultusunda elde edilen sonuç, alacaklılara neyin teklif edileceği ve nasıl bir dağıtım yapılacağı konusunda adil bir sonuç sunuyor. Bu nedenle NVVK, alacaklılara sunulacak tekliflerde yerel fonların kullanılmamasını savunuyor.

Söz konusu değişikliği ve yeni uygulamayı benimseyen birçok alacaklı, borçların hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılmasında ve rehberlik desteği alarak maddi sorumluluklarını yerine getiren borçlu kişilerin topluma geri kazandırılmalarına sıcak bakıyor.

Rehberlik ve Borç Çözüm Süreci Sonrası Takip Programı Uygulanması

Borçlara sürdürülebilir bir çözüm bulmanın ön koşulu, belediyelerin ve diğer borç çözüm hizmeti sunan kuruluşların etkili bir rehberlik desteği programı oluşturmaları ve uygulamaya koymalarıdır. Bu program, yardıma muhtaç her bir kişinin özel durumuna göre değerlendirilmelidir.

Bu yazıda dikkatinizi sunduğumuz borçların çözümü için önem arz eden bu değişim ve yeni uygulama umarım sizler için aydınlatıcı olmuştur. Borçları olan ve bu borçlara nasıl bir çözüm bulunacağını bilemeyen vatandaşlarımız, kültürel duyarlılığı dikkate alarak hizmet veren De Schie kuruluşuyla irtibata geçebilirler.

İletişim Bilgileri: Telefon: 010-480 68 41
E-mail: info@de-schie.com
Web: www.de-schie.com