Nasıl Bir Entegrasyon?


  • Kayıt: 28.07.2021 10:17:19 Güncelleme: 28.07.2021 10:17:19

Nasıl Bir Entegrasyon?

Nejat Sucu

Geçmiş yıllarda bol bol konuştuk, seminerler düzenledik, bilgili ve ilgili uzmanları davet ettik ve gelecekte nasıl bir entegrasyon üzerine yüzlerce bilimsel makaleler yayınlandı. Uzun uzun kafa yorduk.

Bana soracak olursanız

Bazen bende yanılsam da devam eden bireysel uyum, entegrasyon ve asimilasyon dan toplumsal katılıma ( Maatschappelijke participatie ) giden yolda yok olmaya devam ediyoruz. Alınan yol doğal, bir ömür kadar hızlı ve yaşanması gerekenlerle birlikte olduğunca tatmin edici ve engellemesi mümkün olmayan bir toplumsal yaşamsal olgu olsa gerek.

Kimseyi mutlu ve memnun edemeyiz..

Alınan yol, gelinen sosyal, kültürel, ekonomik, politik, toplumsal yolda hiç kimseyi mutlu edemeyiz. Entegrasyon bireysel olduğu için, bireysel uyum ve katılım toplumsal dinamiklere pranga ve gem vurmakta mümkün değil.

Beklentileri karşılamamakta

Evet, doğal yaşamın bir parçası olan uyum ve katılımda, eriyen, yozlaşan, erozyona uğrayan, değişen bir kimlik oluştuğu için, Hollanda Türk toplumunun gelenekçi, seküler ve yenilikçi toplumun temsilcilerini memnun edemeyiz. Hayal kırıklığı mutlaka var ve gelecekte de olacaktır çünkü “ Yeni nesil, yeni kimliği ile bize benzemiyor. “

Kendini evde hissetmek ve yeni vatan olarak kabul etmek

Hollanda’da yaşantımıza istesek te, istemesek te bir vatan olarak kabul etmişiz. Hollanda’yı yeni vatan olarak bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek, gönüllü ve gönülsüz bir tercih yapmış bulunmaktayız.

Yeni vatan tercihimiz yüzde 80

Evet, Benim yazdığım yüzde yüz doğruluğu olmadığı gibi, Hollanda’da yaşayan Türk toplumu birden çok kimlik, seçenekle ve gelecek umutları ile yeni vatan olarak Hollanda’yı seçmiş bulunmaktalar.

Gelecek 50 yılda, yeni kimleri ile Hollanda toplumunda eriyen ve değişime uğrayan bir kesimle, kendi kültür ve inanç değişimiyle etnik kökene dayalı bir Türkiye ile bağları güçlü bir oranın devam edeceği kesindir.

5 yıl Hollanda’da kalacaktık

5 geldi ve arkasından 5 ‘i bir 10 çarparak, bir 50 yıllık Hollanda’da kalıcı ve uyumlu toplum temel taşları olma yolunda uzun bir yol katederek geleceğe güvenle bakan bir Türk toplumu. İnşallah gelecek daha güzel olur diyerek, saygı ve selamlarımla.

Nejat Sucu