Nejat Sucu'nun Kaleminden: Hollanda’dan Eğitim Bursu İle Türkiye'de Eğitim!..


  • Kayıt: 01.08.2021 13:42:02 Güncelleme: 01.08.2021 13:42:02

Nejat Sucu'nun Kaleminden: Hollanda’dan Eğitim Bursu İle Türkiye'de Eğitim!..

Nejat SUCU

1-Burs/kredi başvuruları hangi yaşta başlamaktadır?

18 yaşını tamamlayıp, 19 yaşından gün alanlar Orta Dereceli Meslek, Yüksek Meslek ve Üniversite eğitimlerini (MBO, HBO ve WO) takip edenler kendi istekleri ve seçimlerine bağlı olarak Hollanda Eğitim Bursu ( Studiefiannciering ) almaları mümkündür.

Bireysel başvuru, ailenin geliri ve tercihi, eğitimde başarı ve süresi istenen bursu belirler. Burslar genelde Temel burs (basisbeurs), Ek burs (aanvullende beurs), Toplu taşıma araçlarını kullanma paketi ve (Studentenreispakket) kredi borcu (lening) olarak verilmektedir. Bu uygulama Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) tarafından uygulama yürütülmektedir.

1.1 Beşik’ten mezara kadar eğitim (Het onderwijs van de wieg tot het graf)

Hollanda’da var olan eğitim imkanları bir ömür boyu devam etmekte ve yeni bilgi ve teknolojik gelişimler için çalışanların eğitim giderleri işveren tarafından karşılanarak çalışan insan kaynaklarından daha yüksek bir randıman alınması amaçlanmaktadır.

1,2 Türkiye’de Bologna sözleşmesinin(19 Haziran 1999) kabul ettiği eğitim kurumlarında eğitim gören Hollanda vatandaşları Hollanda’dan Eğitim bursu almaları mümkündür.

Yurtdışından Hollanda’da Eğitim Gören yabancı öğrenciler 

3. Hollanda Bursları .

3.1 Hollanda’da Burs Veren Kurumlar.

3.2 Hükümet Destekli Burslar; daha çok Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından yetkili kurum www.duo.nl

3.3 Üniversite Bursları.

3.4 Özel Kuruluşların Sunduğu Burslar.

5.Türkiye’de bir eğitime yatay geçiş.

Burs/kredi almakta iken başka bir öğretim programına kayıt yaptıran (ÖSYM, yatay geçiş, dikey geçiş, merkezi yatay geçiş ile) öğrenciler burs/kredi işlemlerinin devamı için DUO ile işlemlerini takip etmelidirler.

Bu konuda burs veren kurum olan www.duo.nl burs alma şartları hakkında bilgi alınması gereklidir.

6 Hollanda’da kredinin ve borçların geri ödenme süresi kaç yıldır?

Alınan burs ve kredilerin toplamı kişiden ve eğitim süresince değişmekte olup, toplam borçların ödeme süresi kişinin toplam kazancına göre, 15 yıl ile 35 arasında değişmektedir.

7.Diploma bilgi ve kayıt bankası (Diploma register (In 1996 of later)

1996 yılından itibaren alınan diplomaların tekrar istenmesi ve alınan diplomaların www.duo.nl adresinden DigiD ile bulmak, takip etmek ve kaybolan diplomaların bir kopyasını istemek mümkündür.

8.Bir ömür boyu eğitim kredisi(Levenslanglerenkrediet)

56 yaşına kadar olanlar için, ödemiş bulundukları eğitim ücretleri olan (collegegeld of lesgeld kredisi alabilmekteler. Tabii ki alınan kredinin geri ödemesi de bulunmaktadır. Bazen de çalışılan işverenden eğitim masraflarını geri almak mümkündür.

8.1 Eğitim giderleri vergi iadesi olarak geri almakta mümkündür!

9. Öğretmenlere eğitim desteği (Subsidie voor leraren een bachelor of masteropleiding). Öğretmenler kendi mesleklerinde yeni uzmanlık alanı yapacakları bir Lisans ve Master eğitimi için ekstra finans desteği almaları mümkündür.

10. Hollanda diploması ile yurt dışında çalışma ve eğitim (Legalisatie veya sttatusverklering)

Hollanda’dan alınan diploma ve belgelerin yetki, denklik, değeri ve geçerlilik durumu ile ilgili bilgi ve belgelerini www.duo.nl adresine sormak mümkündür.

11. Eğitimde ders verme yetki belgesi (Lesbevoegdheid) Belirli bir eğitim okulunda ders verebilmek için Eğitim yetki belgesi.

( Onderwijsbevoegdheid) gereklidir. Bunu için www.duo.nl adresine başvuru yapılması gereklidir. Ancak yetki belgesi onaylandıktan sonra Türkiye ve yurt dışında alınan yetki belgeleri ile ders vermek mümkündür.

12.Toplumsal rehberlik ve destek (Maatschappelijke begeleiding door gemeente)

Mültecilerin Hollanda’da yasal olarak kalma statüsüne kavuştuktan sonra, sosyal yardım, Hollandaca dilini öğrenme, Hollanda toplumuna entegrasyon ve belirli bir mesleki eğitimi takip etmede gerekli olan rehberlik hizmetini belediyeler vermektedirler. Belediyeler genelde Mültecilere yardım veren (Vluchtelingswerk) gibi kurumlarla ortak çalışmaktadırlar.

12.1 Wet inburgering en examen door DUO en gemeenten Uyum kurslarından ve alınan uyum diplomasından (inburgeringsdiploma ) belediyeler sorumlu olup takibini ve hizmetini Hollanda belediyeleri yürütmektedirler.

13.Staatsexamen Nt2 (Hollandaca yeterlilik diploması)

NT2 Hollandaca Dil sınavı ve diploması için gerekli olan kredi ve yapılan sınavları için, Hollanda www.duo.nl kurumuna başvurmak mümkündür..

14. Çocuk bakım desteği (Eenoudertoeslag)

Eğitim takip eden birlikte yaşadığı eşi olmayana veya evlilik kayıtları olmayan çocuklu öğrenci olan anne ve baba için, çocuk bakım desteği yardımı almak mümkündür.

15.Türkiye’de bir eğitim kurumunda eğitim görme ve yatay geçiş.

Hollanda’dan KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ (Yurt dışı Üniversitelerden Geçiş)

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve Hollanda’da bir Meslek Yüksek Okulunda (HBO) veya Üniversitede (WO), ön lisan, lisans, yüksek lisans ve üniversite eğitimi takip edenlerin Türkiye’deki bir eşdeğerde kurumda eğitim geçiş yapmaları mümkün kılınmış olup bu konudaki işlemlerin ve başvuruların Türkiye’de Yüksek öğretim Kurulu’na (www.yok.gov.tr.) yapılması gereklidir.

16. Yurt dışı yabancı öğrenci kontenjanı ile Türkiye’de eğitim.

Hollanda’da yaşayan ve daha sonra Türkiye’ye eğitim için yerleşen gençlerin Türkiye’de yabancı statüsünde, Türkiye tabiiyetini teslim ederek bir Hollandalı gibi Türkiye’de bir Yüksek Eğitim Kurulunda veya bir Üniversitesinde eğitim takip etmeleri mümkündür. Tabii ki her Üniversitenin belirli katılım şartı ve katılım sınavları yapılmaktadır.

17. Önemli adresler ve bilgi kaynakları:

www.duo.nl

www.nuffic.nl

T. C. Dışişleri Bakanlığı, Lahey Büyükelçiliği, Eğitim Ataşeliği T: +31703630371
F: +31703630486
E: laheyegitim@hetnet.nl
W: http://lahey.meb.gov.tr

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,

www.meb.gov.tr

Yükseköğretim Kurulu.

www.yok.gov.tr

Çok geniş bir konuyu kısa ve öz olarak sizlere aktarabildiysek ne mutlu bizlere. Başarılarınızın devamını umut eder, saygılarımı sunarım.

Nejat SUCU

Sosyal Hizmetler Uzmanı