İstemeyi Bilmek ve Öğrenmek


  • Kayıt: 07.08.2021 15:27:18 Güncelleme: 07.08.2021 15:27:18

İstemeyi Bilmek ve Öğrenmek

Nejat Sucu

Benim bireysel olarak, toplumsal katılım ve yanında getirdiği kendimi uygun katılım ve başarı değerini istemeyi öğrenmem uzun yıllarımı aldı. Çoğu zaman yetişilen ortama suç versek te, kişinin doğuştan birlikte sahip olduğu karekteri de belirleyici olabiliyor.

Hollanda’da istemek ve kendi hakkın olanı isteyebilmek (assertiviteit ) benim için uzun yıllarımı aldı. Bu konuda ortak çalışmalardan tutunda evliliğe giden yolda gerekli olan girişimcilik Hollanda’da çok çok önemli.

Ne istediğimizi bilmek gerek.

Çoğu zaman ne istediğimizi, hangi bilgi ve beceriye sahip olduğumuzu bilmek gerek. Kendini bilen ve tanıyan insan bireysel gelişmişliğinde epeyce kilometre yol katetmiştir zaten.

Zaman faktörü

Çoğu zaman, istediğimiz halde, yapabileceğimiz bir durumda istediğimizin sahibi olamayabiliriz. O anda gerekli olan zaman olgunlaşmamıştır. O istenen bize uygun görülmeyebilir veya o anda o kişi ve grubun tercihleri daha başka bir isteyen üzerinde olabilmektedir.

Küsmemek gerek

Hollanda toplumunda gerçekçi, katı, kuralcı ilişkilerin yanında, lobi toplumsal ilişkileri de rol oynamaktadır. Çoğu zaman istenen siyasi, ekonomik, politik, inanç ve felsefe gruplarının içinde olmayabiliyoruz veya olamayabiliriz.

100 isteyip 1 alabilmek

Geçen yıllarda gelen misafir (gastarbeiders ) işçilerin çocukları ve torunları eşit değerde bir pozisyona gelmek çok zaman zor olabilmekte. Her zaman Hollandalı emsalimizden daha da iyi olabildiğimiz zaman, o zaman ret edecek olanakları da olmayacaktır.

Ürün verenlerden olabilmek gerek

Ürün veren, üreten, güven ve gelecekte kalıcı hizmet veren misafir işçilerin çocukları kendi yerlerini toplumda almaya devam ediyorlar. Türk göçmenleri diğer göçmenlere göre daha çok girişimci. Yeni bir alışveriş merkezinde bazen 5 Türk girişimciyi yan yana görmek mümkün. Tabii ki tüketiciye yönelik faaliyetlerde iyi hizmet verilirse kazanç sağlamak ve başarılı olmak kaçınılmaz.

Gelecekte gerekli olan

Evet, sanayi yatırımlarında, orta ve büyük ölçekli işveren olma yolunda, var ola AB ve Hollanda kredi imkanlarını kullanmada geride olduğumuz kesin. Tabii ki kimse, bizlerin kendilerinden daha büyük yatırım yapmamızı istemeyecektir. Bunun yanında gelecekte var olan birikim, kapital ve girişimcilikte büyük işverenler arasına da gireceğimiz kesindir. Yeter ki isteyelim ve istemeyi öğrenelim.

Hoş ve güzel kalın,

Nejat Sucu