Hollanda İş Pazarı Analizi Ve Hollanda’ya İş Gücü Göçü !..


  • Kayıt: 18.08.2021 11:58:34 Güncelleme: 18.08.2021 11:58:34

Hollanda İş Pazarı Analizi Ve Hollanda’ya İş Gücü Göçü !..

Nejat SUCU

Beklediğim, okuduğum ve çıplak gözlerimle gözlediğim gibi Hollanda ekonomisi istenenin ve beklenenin üstünde yüksek permasyon göstermekte. Ekonomide var olan dengelerin ve gerekli olan balansların yeniden ayarlanması, çalışanların, işverenlerin ve hükümetin temsilcilerini gelecek yıllara sosyal istişare yöntemiyle “İş ve istihdam yeniden yapılanması “gündeme gelecek.

Yatırımcılar Korona döneminde Hollanda’ya yatırımlarında devam ettirdiler, büyüme hızı bekleneninde üzerinde devam etmekte. Belli ki yurt dışında Hollanda’ya giren yabancı sermayede de belirgin bir artış var.

Gerekli olan iş kaynakları, gerekli olan iş ilanlarının kısmen kalifiyeli eleman tarafından doldurulması gelecekte büyük zorlukları beklemekte Hollanda’yı. Çalışan sayında artış, ve ilk olarak son yıllarda işsizlik tarihi bir atakla geçen ayda 28 bin azalarak yoluna devam ederek, Hollanda’da tarihin en düşük işsizlik oranına ulaşarak 280 bine düşmüş bulunmakta.

Yapılan yatırımlara gerekli olan insan gücü ve kaynakları

İşverenler gerekli olan bilgi ve teknolojiye sahip olana yatırımlarında, çalışacak insan bulamadıkları zaman, 1960 yıllarında başlayan Misafir İşçi Göçünde (Gastarbeiders ) olduğu gibi kalifiyeli ve diplomalı insanları Hollanda’ya davet edeceklerdir.

Bugün bile, Çalışma izni başvuruları (Tewerkstellingsverguning ), Bilgi göçmenleri (Kennismigranten ) Startups Innovasyon göçmenleri gibi uygulamalar bulunmaktadır.

Gerekli olan insan kaynakları gelecek yıllarda sadece eğitimli ve diplomalı göçmenler ve göçler gündeme gelebilir. Avrupa artık diplomasız Anadolu göçmenlerini istemediği kesin.

Saygı ve sevgi saygılarımla.

Nejat SUCU