Hollanda Politik Yönetim Sistemi ve Toplam Belediye Sayısı


  • Kayıt: 07.03.2022 13:37:51 Güncelleme: 07.03.2022 13:37:51

Hollanda Politik Yönetim Sistemi ve Toplam Belediye Sayısı 

Nejat Sucu

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Hollanda’da, belediyelerin sayısı; 2021 yılında 7 belediye azalarak toplam belediye sayısı 344 olarak belirlenmiştir.

Son yıllarda belediyelerin ilk sınırlarının birden çok nedenden dolayı, komşu belediyelerle paylaşılarak ve birleşmesinden dolayı ( gemeentelijke herindeling ) belediyelerin varlığına son verilmişti. Başka bir isim ve belediye yönetimi ile birleşen belediyeler şehir isimlerini o belediye altında (woonplaats ) koruyarak çoğu zaman yeni belediye isimleri ile yollarına devam etme kararı almış bulunmaktadırlar,

Hollanda’da 344 belediyenin yönetim olarak bağlı bulunduğu 12 Eyalet ( Provincie ) bulunmaktadır. Partilerin Hollanda Eyalet Meclislerinde temsil edildiği ve Eyalet Valisi’nin atandığı bir Komiser (Commissaris der Koningin) başkan olarak görev yapmaktadır.

Hollanda devlet sistemini; “Anayasal Monarsik, Parlamenter Demokratik Dual Sistem “ olarak tanımlamamız mümkündür. Devlet’in başında Hollanda Kralı Willem Alexander bulunmaktadır. Yasamadan sorumlu Hollanda Temsilciler Meclisini kanun değişikliği önerilerinde genelde Hollanda yasama sistemi kontrol eden Senato ( Eerste kamer ) bulunmaktadır/

Seçilmiş belediye başkanları?

Geçmişte seçilmiş belediye başkanı yasa önergesine, onay vermeyen Senato ve sonrası yasa geri Temsilciler Meclisine gönderilmişti. Bugün itibariyle yasa yeniden Temsilcler Meclisin’de görüşülmemiştir. Seçilmiş belediye başkanları uygulaması, Başbakan Mark Rutte IV Koalisyon kabinesinin programında da seçilmiş belediye başkanları yasasının öncelikli olmadığını görmekteyiz.

Hollanda’da kuvvetler ayrılığı

Hollanda’da kesin ve kesin kuvvetler ayrılığı bulunmaktadır. Hollanda Temsilciler Meclisi ( Tweede Kamer ) ve Senato ( Eeerte Kamer ) yasamayı, Hollanda hükümeti ise yürütmeyi uygulamaktadır. Rutte III hükümeti kendisinin hükümet programında olmadığı halde, zamanın şartlarına göre gerekli olan Temsilciller Meclisi’nin almış olduğu kararları uygulamak zorundadır.

Örnek; Çocuk bakım yardımı skandalı için mağdurlara 30 bin avroyu geçen destek verilmesi. ( Kinderopvangtoeslagaffaire en vergoeding ).

Hollanda’da “Politik Dual “sistem nedir ? 

Hollanda’da politik sistem ikili yapıya (dual) sahip olup, seçilmişlerden şehir, eyalet ve ülke yönetimde görev alanlar seçilmiş oldukları temsilcilik ( Gemeenteraad/ Provinciale Staten, De Tweede Kamer ) görevlerinden ayrılarak yürütmeden sorumlu olan Kabine, Daimî Encümen ( Het College van Burgemeester en Wethouders ) görev yapabilmektedirler.

Aynı zamanda Eyaletlerde Dual yönetimler bulunmaktadır. Komiser/ Commisaris van de Koning, Günlük bölge yönetimi (Gedeputeerde staten ) ve Bölge Meclisi'nden ( Provinciale staten ) oluşurlar. Koltukları boşalan temsilciliklere, seçimlerde aday olmuş olan yedek üyelerle boşalan temsilcilikler doldurularak tam kadro görevlerine devam ederler.

Belediye başkanları ?

Hollanda’da görev yapan belediye başkanları belirli bir süre var olan iş ilanına başvuru yaparak ve Belediye Meclisi nezdinde ve adına kurulan komisyon bir Belediye başkanını görevlendirilmesi için tavsiyede bulunur. Bölge valisinin İç İşleri Bakanlığı adına onaylanmasından ve Belediye Meclisinin onayından sonra belediye başkan olarak göreve başlar.

Belirli bir politik ve yönetim tecrübesi olan bürokraside görev yapmış ve eski Temsilciler Meclisi üyelerinin ve Daimî Encümen Azalarının ( Wethouders ) belediye başkanı olarak görev aldıklarını görmekteyiz.

Belediye başkanı o şehrin vatandaşının anne ve babasıdır ( Burgervader en burgermoeder ) Belediye Meclisi’nin ve Daimî Encümen'in başkanı olmakla birlikte, şehri temsil eden sembolik bir görevi de bulunmaktadır. Belirli bir politik partiye üye olması görevini yapmada bir sorun teşkil etmemektedir çünkü o bağlı bulunduğu politik partide belirli bir görevi de bulunmamaktadır.

Hollanda’nın başkenti neresidir ? 

Hollanda’nın başkenti Hollanda Anayasası’na göre Amsterdam gözükse de, siyasi ve efektif başkenti Lahey ( Den Haag ) gözükmektedir. Hollanda Krallığı, hükümetin, bakanlıkların, parlamentosunun, senatosunun bulunduğu politik bir başken Lahey’de görevi yapmaktadır.

Yabancı misyonerler, elçilikler ve diğer siyasi ve uluslararası kurumlar genelde Lahey de bulunmaktadırlar. Ayrıca, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ( Het Joegoslaviëtribunaal ) ya da tam adıyla Eski Yugoslavya'nın topraklarında 1991 yılından bu yana uluslararası insan haklarını çiğnemekle (Mensenrechten ) sorumlu kişilerin cezalandırılması için kurulmuş uluslararası mahkeme Lahey şehrinde bulunmaktadır.

Sağlıcakla yeni bir yıl dilerim.

Araştırma ve derleme : Nejat Sucu