10,-Kuruştan, 25 Kuruş’a Giden Toplumsal Uyum ve Yer edinme Yolumuz


  • Kayıt: 28.03.2022 19:53:18 Güncelleme: 28.03.2022 19:53:18

10,-Kuruştan, 25 Kuruş’a Giden Toplumsal Uyum ve Yer edinme Yolumuz

Nejat Sucu

Çoğu zaman mutlu ve sevimli bir yaşam sürdüren Hollanda’lı birey ve bireysel mutluluk ülkeleri sıralamasında 5 ‘inci sırayı alan ve uzun yıllar sırasını koruyan bir Hollanda toplumu.

Evet, Hollanda küçük olmakla birlikte sakin ve huzurlu bir yaşam için en çok tercih edilen Avrupa ülkelerinden biri. Bireysel özel yaşam ve çekirdek aile yaşamı için küçük ölçekli şehirleri ile doğal yaşam için uygun bir ülke.

İnsanoğlu her zaman lüks bir yaşamın yanı sıra, ucuzda olsun ister. Mümkün olduğu kadar çok insan gelirine ve harcama kültürüne bağlı tutumlu yaşamak ister.

Bol para, zenginlik, varsıllık ve bol harcama insanların daha da mutlu olduğu anlamına gelmiyor. Evet var olan varsıl, refah ve yeterli derecede yaşam standartları mutluluğa giden yolun yol alınmasını sağlayabilir.

Zenginlik mutlu olmak için bir araç olabilir. Fakirliğin birlikte getirdiği sorunların asgariye indirilmesi mutluluğa giden yolda en azından başlangıcı olabilir.

10 Kuruşluk doğmak 

Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje ( Avro’dan önce (01-01.2002 ) Hollanda’da var para birimi Gülden, Florin f 10 cent dubbeltje ve kwartje is 25 cent idi. Hollandalı’ların ayırımcı, toplum içinde sınıflandırıcı bir sözü var:

Eğer 10 kuruşluk doğmuş isen, hiçbir zaman 25 kuruş olamazsın . Bu söz bağlı toplum içindeki insan, iş, istihdam ve ticaret ilişkilerini belirlemekte. Yazılmamış olsa da var olan toplumun değerleri ve insan ilişkilerinde rol oynadığı kesin.

Yaşanan zorlukların bir nedeni de bu olsa gerek!

Hollandalı Göçmen- Türk – Müslüman toplumu, kendisine uygun görülen toplumsal rol ve zenginlikte artık 10 Kuruş'tan 25 kuruşa doğru ilerlemek istiyor. Hollanda toplumunda kendilerine yer verilmemesi kendine ait kimliği ve inancıyla kabul edilmemesi kurulan DENK politik yapılanma, İslam okulları gibi Eğitim Kurumları ve Hollanda Diyanet Vakfı gibi Dini ve inanç sosyalizasyonu ile var olan ( verzuiling ) kurumlaşma harekettir bizim 60 yıllık Hollanda Göçmen hareketimiz. Tabii ki iyi analiz edilmeden, yapılan çalışmalar başıboş, hedefsiz sistemden ve disiplinden uzak olunca alınan başarıları görme ve değerlendirmekte zor olmakta.

Saygılar,